دوشنبه، 13 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  RULA

   عنوان مقاله: بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش - RULA در رانندگان با بیش از ساعت رانندگی در روز

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش - RULA در رانندگان با بیش از ساعت رانندگی در روز


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک - RULA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک - RULA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA و ارزیابی سریع اندام فوقانی RULA در کاربران پایانه تصویری شرکت مخابرات

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA و ارزیابی سریع اندام فوقانی RULA در کاربران پایانه تصویری شرکت مخابرات


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران زن شهر یزد

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران زن شهر یزد


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران مرد و زن

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران مرد و زن


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاری با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Safety-Engineering


  بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاری با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی پوسچرهای کاری و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران چای چین شهر لاهیجان با استفاده از - روش RULA و پرسشنامه Body map

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  ارزیابی پوسچرهای کاری و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران چای چین شهر لاهیجان با استفاده از - روش RULA و پرسشنامه Body map


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بررسی همبستگی نتایج سه روش RULA -REBA و QEC در ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان یک صنعت کابل سازی

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  بررسی همبستگی نتایج سه روش RULA -REBA و QEC در ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان یک صنعت کابل سازی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ErgoIntelligence-RULA-REBA-SIOCRA-نرم افزار ارزیابی پوسچر اندام فوقانی

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Occupational-health


  ErgoIntelligence-RULA-REBA-SIOCRA-نرم افزار ارزیابی پوسچر اندام فوقانی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: دانلود برنامه ارگونومي RULA

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Occupational-health


  دانلود برنامه ارگونومي RULA


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر