جمعه، 28 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  SHERPA

   عنوان مقاله: ارزیابی خطاهای انسانی در فرایند جراحی آب مروارید چشم با روش فیکو-با استفاده از تکنیک SHERPA و CREAM

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی خطاهای انسانی در فرایند جراحی آب مروارید چشم با روش فیکو-با استفاده از تکنیک SHERPA و CREAM


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: شناسایی خطاهای انسانی در آتش باری معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA بررسی میزان مواجهه فردی و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  شناسایی خطاهای انسانی در آتش باری معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA بررسی میزان مواجهه فردی و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: طبقه بندی و ارزیابی ریسک خطاهای پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  طبقه بندی و ارزیابی ریسک خطاهای پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزی

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر