دوشنبه، 13 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  UTCI

   عنوان مقاله: بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در ارزیابی شغلی استرس حرارتی مطالعه موردی- کارخانه های آجر ماشینی شاهرود -ایران

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در ارزیابی شغلی استرس حرارتی مطالعه موردی- کارخانه های آجر ماشینی شاهرود -ایران


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر