جمعه، 12 آذر ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
    نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


    شاخه: اصلی/Cost Estimates


    مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 1.02 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 11
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 2.97 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 1.12 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 1.57 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 991.23 Kb
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 2.05 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 1.45 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 794.62 Kb
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 2.47 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 92  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 92
    نسخه: 1 اندازه فایل: 642.05 Kb
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 1.80 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 485.38 Kb
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 2.81 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 19
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 807.94 Kb
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
    نسخه: 1 اندازه فایل: 2.16 MB
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 19
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود کامل نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود کامل نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده
    نسخه: 1 اندازه فایل: 90.11 Kb
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2463
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فهرست بها سال 1394 تحت اکسل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فهرست بها سال 1394 تحت اکسل
    نسخه: 1 اندازه فایل: 691.20 Kb
    اضافه شده در تاريخ : جمعه، 22 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 98
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فایل جزوه درس مهندسی ارزش دانشگاه تهران دکتر سارنگ  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: دانلود فایل جزوه درس مهندسی ارزش دانشگاه تهران دکتر سارنگ
    نسخه: 1 اندازه فایل: 22.80 MB
    اضافه شده در تاريخ : جمعه، 22 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 11
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 برای کلیه رشته ها  popularپربیننده ترینها
    شرح: دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 برای کلیه رشته ها
    نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 مرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 54
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  مجموعه كامل فهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: مجموعه كامل فهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب
    نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 فروردين ماه، 1396 دریافت برنامه : 0
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب 
    شرح: فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب
    نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 فروردين ماه، 1396 دریافت برنامه : 2
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 
    شرح: فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
    نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 فروردين ماه، 1396 دریافت برنامه : 0
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  لیست تغییرات فهرست بهای 97 نسبت به 96 به تفکیک هر دفترچه  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: لیست تغییرات فهرست بهای 97 نسبت به 96 به تفکیک هر دفترچه
    نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 18 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 1
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    ویرایش  جدول مقایسه فهرست بهای 97 با 96 در سطح فصول و دفترچه ها  اختصاصی اعضای ویژه
    شرح: جدول مقایسه فهرست بهای 97 با 96 در سطح فصول و دفترچه ها
    نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
    اضافه شده در تاريخ : شنبه، 18 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
    آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

    تبلیغات
    حمایت از کودکان سرطانی
    آمار
    reload
    تصاویر