پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Cost Estimates


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.02 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.97 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.12 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.57 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 991.23 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.05 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.45 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 794.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.47 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 92  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 92
نسخه: 1 اندازه فایل: 642.05 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.80 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 485.38 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.81 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 807.94 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.16 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کامل نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کامل نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده
نسخه: 1 اندازه فایل: 90.11 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2463
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فهرست بها سال 1394 تحت اکسل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فهرست بها سال 1394 تحت اکسل
نسخه: 1 اندازه فایل: 691.20 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 22 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 98
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فایل جزوه درس مهندسی ارزش دانشگاه تهران دکتر سارنگ  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فایل جزوه درس مهندسی ارزش دانشگاه تهران دکتر سارنگ
نسخه: 1 اندازه فایل: 22.80 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 22 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 برای کلیه رشته ها  popularپربیننده ترینها
شرح: دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 برای کلیه رشته ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 مرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 54
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مجموعه كامل فهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مجموعه كامل فهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 فروردين ماه، 1396 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب 
شرح: فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 فروردين ماه، 1396 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 
شرح: فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 فروردين ماه، 1396 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  لیست تغییرات فهرست بهای 97 نسبت به 96 به تفکیک هر دفترچه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لیست تغییرات فهرست بهای 97 نسبت به 96 به تفکیک هر دفترچه
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 18 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جدول مقایسه فهرست بهای 97 با 96 در سطح فصول و دفترچه ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جدول مقایسه فهرست بهای 97 با 96 در سطح فصول و دفترچه ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 18 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر