شنبه، 19 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/MSDS


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود نرم افزار اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS
  نسخه: 0 اندازه فایل: 246.78 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 آذر ماه، 1388 دریافت برنامه : 920
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اطلاعات ایمنی دي اکسيد گوگرد-sulfur dioxide  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اطلاعات ایمنی دي اکسيد گوگرد sulfur dioxide
  نسخه: 0 اندازه فایل: 335.87 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 5 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 32
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.67 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 10 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 139
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف الف  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
  نسخه: 0 اندازه فایل: 674.82 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 491
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
  نسخه: 0 اندازه فایل: 261.12 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 170
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف پ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف پ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 219.14 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 198
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 125
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ح-ج  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ح-ج
  نسخه: 0 اندازه فایل: 102.40 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د
  نسخه: 0 اندازه فایل: 449.54 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 113
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 175.10 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 99
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش
  نسخه: 0 اندازه فایل: 147.46 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 256
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق
  نسخه: 0 اندازه فایل: 159.74 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 107
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 614.40 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 188
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م
  نسخه: 0 اندازه فایل: 350.21 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 174
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 132.10 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 225
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 522.24 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 284
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پيامدهاي مثبت و منفي سدها بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پيامدهاي مثبت و منفي سدها بر محيط زيست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان حذف بيولوژيكي PCBS موجود در روغن هاي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيو فيلم بيهوازي پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان حذف بيولوژيكي PCBS موجود در روغن هاي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيو فيلم بيهوازي پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت شيشه، كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر دليجان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت شيشه، كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر دليجان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي و طبقه بندي شكايات بهداشت محيطي اصفهان (در ششماه اول سال 1378)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي و طبقه بندي شكايات بهداشت محيطي اصفهان (در ششماه اول سال 1378)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شاخصهاي بهداشت محيط در سطح كشور  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شاخصهاي بهداشت محيط در سطح كشور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 60
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان نيترات در آبهاي زيرزميني شهر كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان نيترات در آبهاي زيرزميني شهر كرمانشاه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي و شيميايي آب قنات شرب العين و ارائه پيشنهادات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت ميكروبي و شيميايي آب قنات شرب العين و ارائه پيشنهادات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و فيزيكوشيميايي آب ورودي و خروجي سد طرق مشهد درسال 84 ـ 83  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و فيزيكوشيميايي آب ورودي و خروجي سد طرق مشهد درسال 84 ـ 83
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت مديريت مواد زائد صنعتي (زباله و فاضلاب) در شهركهاي صنعتي شهر سنندج در سال 1385  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت مديريت مواد زائد صنعتي (زباله و فاضلاب) در شهركهاي صنعتي شهر سنندج در سال 1385
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثير بيورميديشين (تكنيك لندفارمينگ) بر پاكسازي آلاينده هاي نفتي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثير بيورميديشين (تكنيك لندفارمينگ) بر پاكسازي آلاينده هاي نفتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  عوامل بيولوژيك تهديد كننده سلامت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: عوامل بيولوژيك تهديد كننده سلامت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بوستان سالم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بوستان سالم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برآورد سهم طبیعی و انسان ساخت عناصر سنگین در رسوبات رودخانه جاجرود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برآورد سهم طبیعی و انسان ساخت عناصر سنگین در رسوبات رودخانه جاجرود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1نفتیل 2 تیو اوره  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1نفتیل 2 تیو اوره
  نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2 اپوکسی پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2 اپوکسی پروپان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2دی کلرو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2دی کلرو اتان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 ایزو پروپوکسی اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 ایزو پروپوکسی اتانول
  نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 اتوکسی اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 اتوکسی اتانول
  نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر