چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/MSDS


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود نرم افزار اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS
نسخه: 0 اندازه فایل: 246.78 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 آذر ماه، 1388 دریافت برنامه : 909
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اطلاعات ایمنی دي اکسيد گوگرد-sulfur dioxide  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اطلاعات ایمنی دي اکسيد گوگرد sulfur dioxide
نسخه: 0 اندازه فایل: 335.87 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 5 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.67 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 10 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 139
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف الف  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
نسخه: 0 اندازه فایل: 674.82 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 488
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
نسخه: 0 اندازه فایل: 261.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 170
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف پ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف پ
نسخه: 0 اندازه فایل: 219.14 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 198
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ت
نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 125
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ح-ج  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ح-ج
نسخه: 0 اندازه فایل: 102.40 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د
نسخه: 0 اندازه فایل: 449.54 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 112
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ
نسخه: 0 اندازه فایل: 175.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 99
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش
نسخه: 0 اندازه فایل: 147.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 254
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق
نسخه: 0 اندازه فایل: 159.74 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 107
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک
نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل
نسخه: 0 اندازه فایل: 614.40 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 188
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م
نسخه: 0 اندازه فایل: 350.21 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 173
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن
نسخه: 0 اندازه فایل: 132.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 225
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی
نسخه: 0 اندازه فایل: 522.24 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 283
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پيامدهاي مثبت و منفي سدها بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پيامدهاي مثبت و منفي سدها بر محيط زيست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان حذف بيولوژيكي PCBS موجود در روغن هاي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيو فيلم بيهوازي پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان حذف بيولوژيكي PCBS موجود در روغن هاي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيو فيلم بيهوازي پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت شيشه، كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر دليجان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت شيشه، كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر دليجان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و طبقه بندي شكايات بهداشت محيطي اصفهان (در ششماه اول سال 1378)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و طبقه بندي شكايات بهداشت محيطي اصفهان (در ششماه اول سال 1378)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شاخصهاي بهداشت محيط در سطح كشور  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شاخصهاي بهداشت محيط در سطح كشور
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 60
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان نيترات در آبهاي زيرزميني شهر كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان نيترات در آبهاي زيرزميني شهر كرمانشاه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي و شيميايي آب قنات شرب العين و ارائه پيشنهادات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت ميكروبي و شيميايي آب قنات شرب العين و ارائه پيشنهادات
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و فيزيكوشيميايي آب ورودي و خروجي سد طرق مشهد درسال 84 ـ 83  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و فيزيكوشيميايي آب ورودي و خروجي سد طرق مشهد درسال 84 ـ 83
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت مديريت مواد زائد صنعتي (زباله و فاضلاب) در شهركهاي صنعتي شهر سنندج در سال 1385  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت مديريت مواد زائد صنعتي (زباله و فاضلاب) در شهركهاي صنعتي شهر سنندج در سال 1385
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثير بيورميديشين (تكنيك لندفارمينگ) بر پاكسازي آلاينده هاي نفتي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثير بيورميديشين (تكنيك لندفارمينگ) بر پاكسازي آلاينده هاي نفتي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  عوامل بيولوژيك تهديد كننده سلامت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: عوامل بيولوژيك تهديد كننده سلامت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بوستان سالم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بوستان سالم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برآورد سهم طبیعی و انسان ساخت عناصر سنگین در رسوبات رودخانه جاجرود  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برآورد سهم طبیعی و انسان ساخت عناصر سنگین در رسوبات رودخانه جاجرود
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1نفتیل 2 تیو اوره  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1نفتیل 2 تیو اوره
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2 اپوکسی پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2 اپوکسی پروپان
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2دی کلرو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2دی کلرو اتان
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 ایزو پروپوکسی اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 ایزو پروپوکسی اتانول
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 اتوکسی اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 اتوکسی اتانول
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload