سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/MSDS


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود نرم افزار اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS
نسخه: 0 اندازه فایل: 246.78 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 آذر ماه، 1388 دریافت برنامه : 910
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اطلاعات ایمنی دي اکسيد گوگرد-sulfur dioxide  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اطلاعات ایمنی دي اکسيد گوگرد sulfur dioxide
نسخه: 0 اندازه فایل: 335.87 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 5 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.67 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 10 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 139
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف الف  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
نسخه: 0 اندازه فایل: 674.82 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 488
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
نسخه: 0 اندازه فایل: 261.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 170
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف پ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف پ
نسخه: 0 اندازه فایل: 219.14 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 198
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ت
نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 125
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ح-ج  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ح-ج
نسخه: 0 اندازه فایل: 102.40 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د
نسخه: 0 اندازه فایل: 449.54 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 112
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ
نسخه: 0 اندازه فایل: 175.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 99
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش
نسخه: 0 اندازه فایل: 147.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 254
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق
نسخه: 0 اندازه فایل: 159.74 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 107
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک
نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل
نسخه: 0 اندازه فایل: 614.40 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 188
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م
نسخه: 0 اندازه فایل: 350.21 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 173
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن
نسخه: 0 اندازه فایل: 132.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 225
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی
نسخه: 0 اندازه فایل: 522.24 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 283
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پيامدهاي مثبت و منفي سدها بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پيامدهاي مثبت و منفي سدها بر محيط زيست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين انواع گونه سوسريها (cockroaches) و وفور آنها در بيمارستانهاي كاشاني و هاجر شهركرد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان حذف بيولوژيكي PCBS موجود در روغن هاي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيو فيلم بيهوازي پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان حذف بيولوژيكي PCBS موجود در روغن هاي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيو فيلم بيهوازي پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت شيشه، كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر دليجان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت شيشه، كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر دليجان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و طبقه بندي شكايات بهداشت محيطي اصفهان (در ششماه اول سال 1378)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و طبقه بندي شكايات بهداشت محيطي اصفهان (در ششماه اول سال 1378)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شاخصهاي بهداشت محيط در سطح كشور  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شاخصهاي بهداشت محيط در سطح كشور
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 60
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان نيترات در آبهاي زيرزميني شهر كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان نيترات در آبهاي زيرزميني شهر كرمانشاه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي و شيميايي آب قنات شرب العين و ارائه پيشنهادات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت ميكروبي و شيميايي آب قنات شرب العين و ارائه پيشنهادات
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و فيزيكوشيميايي آب ورودي و خروجي سد طرق مشهد درسال 84 ـ 83  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و فيزيكوشيميايي آب ورودي و خروجي سد طرق مشهد درسال 84 ـ 83
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت مديريت مواد زائد صنعتي (زباله و فاضلاب) در شهركهاي صنعتي شهر سنندج در سال 1385  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت مديريت مواد زائد صنعتي (زباله و فاضلاب) در شهركهاي صنعتي شهر سنندج در سال 1385
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثير بيورميديشين (تكنيك لندفارمينگ) بر پاكسازي آلاينده هاي نفتي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثير بيورميديشين (تكنيك لندفارمينگ) بر پاكسازي آلاينده هاي نفتي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  عوامل بيولوژيك تهديد كننده سلامت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: عوامل بيولوژيك تهديد كننده سلامت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بوستان سالم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بوستان سالم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برآورد سهم طبیعی و انسان ساخت عناصر سنگین در رسوبات رودخانه جاجرود  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برآورد سهم طبیعی و انسان ساخت عناصر سنگین در رسوبات رودخانه جاجرود
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1نفتیل 2 تیو اوره  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1نفتیل 2 تیو اوره
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2 اپوکسی پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2 اپوکسی پروپان
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2دی کلرو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 1و2دی کلرو اتان
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 ایزو پروپوکسی اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 ایزو پروپوکسی اتانول
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 اتوکسی اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 اتوکسی اتانول
نسخه: 1 اندازه فایل: 317.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload