دوشنبه، 18 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Occupational Health Form


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود فرم گزارش آسيب هاي مرتبط با از كار به تفكيك كشنده و غير كشنده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش آسيب هاي مرتبط با از كار به تفكيك كشنده و غير كشنده
نسخه: 1 اندازه فایل: 28.67 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش گيري آزبست در محيط كار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش گيري آزبست در محيط كار
نسخه: 1 اندازه فایل: 69.63 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش دهي برنامه بقا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش دهي برنامه بقا
نسخه: 1 اندازه فایل: 69.63 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش اجراي برنامه کنترل گردوغبار در محیط کار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش اجراي برنامه کنترل گردوغبار در محیط کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 93.18 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش اجراي برنامه عملياتي ارگونومي-فاز بهسازی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش اجراي برنامه عملياتي ارگونومي-فاز بهسازی
نسخه: 1 اندازه فایل: 56.32 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش دهی برنامه بازرسی هدفمند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش دهی برنامه بازرسی هدفمند
نسخه: 1 اندازه فایل: 79.87 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم جمع آوری اطلاعات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستانها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم جمع آوری اطلاعات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستانها
نسخه: 1 اندازه فایل: 51.20 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش گيري جيوه در محيط كار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش گيري جيوه در محيط كار
نسخه: 1 اندازه فایل: 840.25 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش دهی برنامه بهبود روشنایی در محیط کار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش دهی برنامه بهبود روشنایی در محیط کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 87.04 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 70
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش دهي برنامه بهداشت معادن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش دهي برنامه بهداشت معادن
نسخه: 1 اندازه فایل: 131.07 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود فرم گزارش دهي بهداشت پرتوكاران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود فرم گزارش دهي بهداشت پرتوكاران
نسخه: 1 اندازه فایل: 72.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي انتشار و پراكنش آلايندهاي منتشره از دودكش هاي نيروگاه نكا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي انتشار و پراكنش آلايندهاي منتشره از دودكش هاي نيروگاه نكا
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload