پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Compost


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 161.79 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 399.36 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 15 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 470.02 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تولید ورمی کمپوست روش نوین مدیریت پسماندها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 274.43 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کنترل کیفی کود آلی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کنترل کیفی کود آلی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 257.02 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 325.63 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 137.22 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 23
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 159.74 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 35
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی اسفرزه و زیره  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 193.54 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 483.33 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 455.68 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 521.22 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان چالش ها و راهکارها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 197.63 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک
  نسخه: 1 اندازه فایل: 137.22 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 288.77 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 164.86 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 495.62 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 103.42 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی تولید ورمی کمپوست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 293.89 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 26
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 151.55 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 322.56 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 220.16 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به م  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 231.42 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي هواي شهر تهران برسلامت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي هواي شهر تهران برسلامت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تركيب فيزيكي زباله شهر يزد (1377)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تركيب فيزيكي زباله شهر يزد (1377)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تجزيه و تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط كرمهاي خاكي(Eisenia Fetida)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تجزيه و تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط كرمهاي خاكي(Eisenia Fetida)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كمي و كيفي زباله هاي دندانپزشكي شهر قزوين در سال 1388  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كمي و كيفي زباله هاي دندانپزشكي شهر قزوين در سال 1388
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد در استان كرمان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد در استان كرمان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي بهينه سازي قابليت تبديل زباله به كود به روش پشته اي در شهر سبزوار (سال 84ـ83)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي بهينه سازي قابليت تبديل زباله به كود به روش پشته اي در شهر سبزوار (سال 84ـ83)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي فناوري توليد كودهاي بيولوژيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي فناوري توليد كودهاي بيولوژيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي و انتخاب بستر مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست از پهن حيواني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي و انتخاب بستر مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست از پهن حيواني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي کيفيت کمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي کيفيت کمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ومقايسه ورمي كمپوست لجن تصفيه خانه فاضلاب و زباله خانگي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ومقايسه ورمي كمپوست لجن تصفيه خانه فاضلاب و زباله خانگي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي تاثير پساب شهرك صنعتي ويان همدان بر روي تغيير بعضی خصوصيات خاك هاي منطقه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي تاثير پساب شهرك صنعتي ويان همدان بر روي تغيير بعضی خصوصيات خاك هاي منطقه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شاخصهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك کمپوست در طي یک دوره فرايند كمپوست سازی درکارخانه كمپوست اصفهان در سال 86  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شاخصهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك کمپوست در طي یک دوره فرايند كمپوست سازی درکارخانه كمپوست اصفهان در سال 86
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر