پنجشنبه، 14 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Compost


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 161.79 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 399.36 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 15 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 470.02 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تولید ورمی کمپوست روش نوین مدیریت پسماندها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها
نسخه: 1 اندازه فایل: 274.43 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کنترل کیفی کود آلی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کنترل کیفی کود آلی
نسخه: 1 اندازه فایل: 257.02 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها
نسخه: 1 اندازه فایل: 325.63 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 137.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت
نسخه: 1 اندازه فایل: 159.74 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی اسفرزه و زیره  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز
نسخه: 1 اندازه فایل: 193.54 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
نسخه: 1 اندازه فایل: 483.33 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا
نسخه: 1 اندازه فایل: 455.68 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 521.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان چالش ها و راهکارها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها
نسخه: 1 اندازه فایل: 197.63 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک
نسخه: 1 اندازه فایل: 137.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 288.77 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 164.86 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 495.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی
نسخه: 1 اندازه فایل: 103.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی تولید ورمی کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 293.89 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 151.55 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت
نسخه: 1 اندازه فایل: 322.56 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 220.16 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به م  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی
نسخه: 1 اندازه فایل: 231.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي هواي شهر تهران برسلامت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي هواي شهر تهران برسلامت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تركيب فيزيكي زباله شهر يزد (1377)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تركيب فيزيكي زباله شهر يزد (1377)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تجزيه و تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط كرمهاي خاكي(Eisenia Fetida)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تجزيه و تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط كرمهاي خاكي(Eisenia Fetida)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كمي و كيفي زباله هاي دندانپزشكي شهر قزوين در سال 1388  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كمي و كيفي زباله هاي دندانپزشكي شهر قزوين در سال 1388
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد در استان كرمان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد در استان كرمان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي بهينه سازي قابليت تبديل زباله به كود به روش پشته اي در شهر سبزوار (سال 84ـ83)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي بهينه سازي قابليت تبديل زباله به كود به روش پشته اي در شهر سبزوار (سال 84ـ83)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي فناوري توليد كودهاي بيولوژيك  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي فناوري توليد كودهاي بيولوژيك
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و انتخاب بستر مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست از پهن حيواني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و انتخاب بستر مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست از پهن حيواني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي کيفيت کمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي کيفيت کمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ومقايسه ورمي كمپوست لجن تصفيه خانه فاضلاب و زباله خانگي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ومقايسه ورمي كمپوست لجن تصفيه خانه فاضلاب و زباله خانگي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي تاثير پساب شهرك صنعتي ويان همدان بر روي تغيير بعضی خصوصيات خاك هاي منطقه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي تاثير پساب شهرك صنعتي ويان همدان بر روي تغيير بعضی خصوصيات خاك هاي منطقه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شاخصهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك کمپوست در طي یک دوره فرايند كمپوست سازی درکارخانه كمپوست اصفهان در سال 86  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شاخصهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك کمپوست در طي یک دوره فرايند كمپوست سازی درکارخانه كمپوست اصفهان در سال 86
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload