شنبه، 27 دي ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Compost


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 161.79 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 399.36 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 15 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 470.02 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تولید ورمی کمپوست روش نوین مدیریت پسماندها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها
نسخه: 1 اندازه فایل: 274.43 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کنترل کیفی کود آلی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کنترل کیفی کود آلی
نسخه: 1 اندازه فایل: 257.02 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها
نسخه: 1 اندازه فایل: 325.63 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 137.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت
نسخه: 1 اندازه فایل: 159.74 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی اسفرزه و زیره  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز
نسخه: 1 اندازه فایل: 193.54 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
نسخه: 1 اندازه فایل: 483.33 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا
نسخه: 1 اندازه فایل: 455.68 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 521.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان چالش ها و راهکارها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها
نسخه: 1 اندازه فایل: 197.63 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک
نسخه: 1 اندازه فایل: 137.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 288.77 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 164.86 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 495.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی
نسخه: 1 اندازه فایل: 103.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی تولید ورمی کمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی تولید ورمی کمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 293.89 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 151.55 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت
نسخه: 1 اندازه فایل: 322.56 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 220.16 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به م  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی
نسخه: 1 اندازه فایل: 231.42 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي هواي شهر تهران برسلامت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي هواي شهر تهران برسلامت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تركيب فيزيكي زباله شهر يزد (1377)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تركيب فيزيكي زباله شهر يزد (1377)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تجزيه و تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط كرمهاي خاكي(Eisenia Fetida)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تجزيه و تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط كرمهاي خاكي(Eisenia Fetida)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كمي و كيفي زباله هاي دندانپزشكي شهر قزوين در سال 1388  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كمي و كيفي زباله هاي دندانپزشكي شهر قزوين در سال 1388
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد در استان كرمان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد در استان كرمان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي بهينه سازي قابليت تبديل زباله به كود به روش پشته اي در شهر سبزوار (سال 84ـ83)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي بهينه سازي قابليت تبديل زباله به كود به روش پشته اي در شهر سبزوار (سال 84ـ83)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي فناوري توليد كودهاي بيولوژيك  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي فناوري توليد كودهاي بيولوژيك
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و انتخاب بستر مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست از پهن حيواني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و انتخاب بستر مناسب جهت تهيه ورمي كمپوست از پهن حيواني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي کيفيت کمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي کيفيت کمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ومقايسه ورمي كمپوست لجن تصفيه خانه فاضلاب و زباله خانگي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ومقايسه ورمي كمپوست لجن تصفيه خانه فاضلاب و زباله خانگي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي تاثير پساب شهرك صنعتي ويان همدان بر روي تغيير بعضی خصوصيات خاك هاي منطقه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي تاثير پساب شهرك صنعتي ويان همدان بر روي تغيير بعضی خصوصيات خاك هاي منطقه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شاخصهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك کمپوست در طي یک دوره فرايند كمپوست سازی درکارخانه كمپوست اصفهان در سال 86  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شاخصهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك کمپوست در طي یک دوره فرايند كمپوست سازی درکارخانه كمپوست اصفهان در سال 86
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر