چهارشنبه، 5 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Waste incineration


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  زباله سوزی یا بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران »
نسخه: 1 اندازه فایل: 260.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان
نسخه: 1 اندازه فایل: 206.85 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 47
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 463.87 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 104.45 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز
نسخه: 1 اندازه فایل: 263.17 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پسماندهای بیمارستانی شهر تهران زباله سوزی یا بی خطر سازی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پسماندهای بیمارستانی شهر تهران زباله سوزی یا بی خطر سازی
نسخه: 1 اندازه فایل: 260.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازش
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.20 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Incinerators Trash Community Health  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Incinerators Trash Community Health
نسخه: 1 اندازه فایل: 267.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  زباله های صنعتی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: زباله های صنعتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 983.04 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393 دریافت برنامه : 18
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  زباله سوزها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: زباله سوزها
نسخه: 1 اندازه فایل: 296.96 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393 دریافت برنامه : 48
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Technical Document for Batch Waste Incineration  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Technical Document for Batch Waste Incineration
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  THE INCINERATION OF WASTE IN EUROPE  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: THE INCINERATION OF WASTE IN EUROPE
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATION  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATION
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Uncertainty in Source Monitoring Measurement  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Uncertainty in Source Monitoring Measurement
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Biomass Incineration  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Biomass Incineration
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  EU focus on waste management  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: EU focus on waste management
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Standards Waste Incinerator Air Pollutant Emissions  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Standards Waste Incinerator Air Pollutant Emissions
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATOR  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATOR
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  HAZARDOUS WASTE INCINERATION  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: HAZARDOUS WASTE INCINERATION
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  WASTE TO ENERGY- ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: WASTE TO ENERGY- ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Incinerators Trash Community Health  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Incinerators Trash Community Health
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Guidelines for Incineration of Biological Waste  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Guidelines for Incineration of Biological Waste
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Cerb report card  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Cerb report card
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload