پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Landfill


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 30
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 347.14 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 386.05 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین
  نسخه: 1 اندازه فایل: 306.18 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 194.56 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 113.66 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 28
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 122.88 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 31
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی SDSS در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 300.03 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 102.40 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 194.56 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 238.59 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كمي و كيفي دفن زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كمي و كيفي دفن زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 128.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 41
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن با كارخانه كمپوست خمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين
  نسخه: 1 اندازه فایل: 114.69 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 188.42 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تهيه كمپوست به روش بيهوازي و مقايسه آن با كمپوست هوازي مرسوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تهيه كمپوست به روش بيهوازي و مقايسه آن با كمپوست هوازي مرسوم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تراز فشار صوتي ناشي از تجهيزات دريايي و خشكي اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تراز فشار صوتي ناشي از تجهيزات دريايي و خشكي اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي منابع آلوده كننده هواي زنجان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي منابع آلوده كننده هواي زنجان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع و دفن پسماندهای صنعتی در کارخانجات فعال شهرک صنعتی بیرجند  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع و دفن پسماندهای صنعتی در کارخانجات فعال شهرک صنعتی بیرجند
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت سوخت روستايي و ارتباط آن با بيماريهاي مرتبط با آلودگي هوا در پنج شهرستان استان گيلان در سال 87  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت سوخت روستايي و ارتباط آن با بيماريهاي مرتبط با آلودگي هوا در پنج شهرستان استان گيلان در سال 87
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی مدیریت مواد زائد جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی مدیریت مواد زائد جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مديريت جمع آوري مواد زائد در مسجد سليمان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مديريت جمع آوري مواد زائد در مسجد سليمان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي استفاده بيوراكتور دفن پايدار جهت اصلاح محلهاي دفن غير بهداشتي موجود شهرهاي ايران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي استفاده بيوراكتور دفن پايدار جهت اصلاح محلهاي دفن غير بهداشتي موجود شهرهاي ايران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عمليات دفن بهداشتي مواد زائد جامد در شش كشورصنعتي دنيا و ايران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عمليات دفن بهداشتي مواد زائد جامد در شش كشورصنعتي دنيا و ايران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تجارت ساير كشورها در زمينه مديريت دفع زائدات بيمارستاني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تجارت ساير كشورها در زمينه مديريت دفع زائدات بيمارستاني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع زباله بيمارستاني كشور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع زباله بيمارستاني كشور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استفاده از GIS در بررسي وضعيت و ساماندهي پسماندهاي بيمارستاي كشور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استفاده از GIS در بررسي وضعيت و ساماندهي پسماندهاي بيمارستاي كشور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش دفع بهداشتي فضولات انساني در كنترل تعدادي از بيماريهاي منطقه روستايي خليلي شهرستان سپيدان در سال 83 ـ 84  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش دفع بهداشتي فضولات انساني در كنترل تعدادي از بيماريهاي منطقه روستايي خليلي شهرستان سپيدان در سال 83 ـ 84
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي روشهاي دفع اتيديوم برومايد (EtBr) و بيان روش مؤثر در مراكز تحقيقات شيميايي و بيولوژيكي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي روشهاي دفع اتيديوم برومايد (EtBr) و بيان روش مؤثر در مراكز تحقيقات شيميايي و بيولوژيكي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بیمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بیمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ModellThe feasibility of landfill prohibitions  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ModellThe feasibility of landfill prohibitions
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر