سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Infectious-Waste


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)
نسخه: 1 اندازه فایل: 267.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی
نسخه: 1 اندازه فایل: 101.00 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 143.36 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 227.33 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آنالیز کمی کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387
نسخه: 1 اندازه فایل: 318.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 195.58 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 25
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Resource GuideEnergyWater and Waste Management for the Hospitality Industry  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality Industry
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Resource Guide EnergyWater and Waste Management for the Hospitality Industry  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality Industry
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload