شنبه، 19 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Infectious-Waste


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: تاریخ (ابتدا فایلهای قدیمی لیست شوند)


  ویرایش  مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 267.26 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 101.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 21
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 143.36 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 227.33 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  آنالیز کمی کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 318.46 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 195.58 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 25
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Resource GuideEnergyWater and Waste Management for the Hospitality Industry  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality Industry
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Resource Guide EnergyWater and Waste Management for the Hospitality Industry  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Resource Guide Energy, Water and Waste Management for the Hospitality Industry
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر