پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Hospital-Infections


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  همزمانی عفونت های بیمارستانی با میکروب های هوای بخش های بیمارستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: همزمانی عفونت های بیمارستانی با میکروب های هوای بخش های بیمارستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 212.99 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 34
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارتباط بین آلودگي هوا و بیماریهاي قلبي-تنفسي در تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارتباط بین آلودگي هوا و بیماریهاي قلبي-تنفسي در تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 86.40 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تنوع و تراکم بیوآئروسلها و اثر بخشی سیستم های تهویه در هوای بیمارستان ولیعصر خرمشه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تنوع و تراکم بیوآئروسلها و اثر بخشی سیستم های تهویه در هوای بیمارستان ولیعصر خرمشهر
نسخه: 1 اندازه فایل: 207.87 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بيماريهاي منتقله از محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بيماريهاي منتقله از محيط زيست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اثر سر و صدا روي مرگ و ميرمادران و نوزادان، ميزان باروري چندقلوزايي و وزن هنگام تولد در موشهاي صحرايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اثر سر و صدا روي مرگ و ميرمادران و نوزادان، ميزان باروري چندقلوزايي و وزن هنگام تولد در موشهاي صحرايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آلودگي صوتي در شهرستان كرمانشاه در سه ماهه اول سال 79  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آلودگي صوتي در شهرستان كرمانشاه در سه ماهه اول سال 79
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثر آنتي سپتيكي گلاب با درجه اسانسهاي متفاوت بر برخي از باكتريهاي آلوده كننده مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثر آنتي سپتيكي گلاب با درجه اسانسهاي متفاوت بر برخي از باكتريهاي آلوده كننده مواد غذايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  سيستم هاي مديريت بهداشت در كنترل عفونتهاي بيمارستاني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: سيستم هاي مديريت بهداشت در كنترل عفونتهاي بيمارستاني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش اقتصادی تفکیک از مبدأ زباله های بیمارستانی در زباله سوزها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش اقتصادی تفکیک از مبدأ زباله های بیمارستانی در زباله سوزها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تحلیلی بر مدیریت لاستيك‌هاي فرسوده در مواد زائد و روش‌هاي بازيافت آنها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تحلیلی بر مدیریت لاستيك‌هاي فرسوده در مواد زائد و روش‌هاي بازيافت آنها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت جمع آوري زباله هاي عفوني بيمارستانهاي خراسان رضوي 1385  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت جمع آوري زباله هاي عفوني بيمارستانهاي خراسان رضوي 1385
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی اثرات توسعه معدن ذغالسنگ طزره بر بهداشت آب منطقه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی اثرات توسعه معدن ذغالسنگ طزره بر بهداشت آب منطقه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت بهداشت محيط مساجد شهرستان زاهدان درسال86  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت بهداشت محيط مساجد شهرستان زاهدان درسال86
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت بهداشت محیطی کارگاههای قالیبافی شهرستان خاش در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت بهداشت محیطی کارگاههای قالیبافی شهرستان خاش در سال 1387
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آماده کردن پوست بيمار در اتاق عمل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آماده کردن پوست بيمار در اتاق عمل
نسخه: 1 اندازه فایل: 114.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پيشگيري با آنتي بيوتيك قبل از عمل جراحي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پيشگيري با آنتي بيوتيك قبل از عمل جراحي
نسخه: 1 اندازه فایل: 118.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تکنيک آسپتيك در اتاق عمل و جراحي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تکنيک آسپتيك در اتاق عمل و جراحي
نسخه: 1 اندازه فایل: 111.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستور العمل نحوه عملكرد پرسنل بخش در زمان تماس با خون و ساي…  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستور العمل نحوه عملكرد پرسنل بخش در زمان تماس با خون و ساي…
نسخه: 1 اندازه فایل: 102.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 18
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستورالعمل هاي مربوط به كنترل عفونت در اتاق ريكاوري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستورالعمل هاي مربوط به كنترل عفونت در اتاق ريكاوري
نسخه: 1 اندازه فایل: 101.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 18
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستورالعمل هاي مربوط به کنترل عفونت قبل از عمل جراحي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستورالعمل هاي مربوط به کنترل عفونت قبل از عمل جراحي
نسخه: 1 اندازه فایل: 107.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنماي ايمني تزريقات در بيمارستان 
شرح: راهنماي ايمني تزريقات در بيمارستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 109.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر