يكشنبه، 5 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Biocorrosion


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 400.38 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات
نسخه: 1 اندازه فایل: 310.27 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت
نسخه: 1 اندازه فایل: 472.06 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 516.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مکانیسم های خوردگی بیولوژیک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مکانیسم های خوردگی بیولوژیک
نسخه: 1 اندازه فایل: 10.78 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 81
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 101
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  خوردگی و انواع آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خوردگی و انواع آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 861.18 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 65
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آلودگي آب شرب در شهر زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آلودگي آب شرب در شهر زاهدان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي: مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا طي سالهاي 87-86  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا طي سالهاي 87-86
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقايسه و تعيين شرايط عملياتي پلي الكتروليتهاي طبيعي درتصفيه آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقايسه و تعيين شرايط عملياتي پلي الكتروليتهاي طبيعي درتصفيه آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكربي آب تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن قم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكربي آب تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن قم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان نيترات و نيتريت در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان 1382  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان نيترات و نيتريت در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان 1382
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  رسوب گذاري كربنات كلسيم درخطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب شرب مجتمع نازك ماكو  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: رسوب گذاري كربنات كلسيم درخطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب شرب مجتمع نازك ماكو
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه آبرساني شهر بهشهر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه آبرساني شهر بهشهر
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب شهرستان ايلام  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب شهرستان ايلام
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان خورندگي وپايش كيفي منابع آب شهرستان شاهرودبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان خورندگي وپايش كيفي منابع آب شهرستان شاهرودبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژی - انگلیسی به فارسی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژی - انگلیسی به فارسی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 12 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 30
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر