شنبه، 19 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Biocorrosion


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ا تا ي)


  ویرایش  آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 472.06 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه آبرساني شهر بهشهر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه آبرساني شهر بهشهر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا طي سالهاي 87-86  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا طي سالهاي 87-86
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكربي آب تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن قم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكربي آب تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن قم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان آلودگي آب شرب در شهر زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان آلودگي آب شرب در شهر زاهدان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان خورندگي وپايش كيفي منابع آب شهرستان شاهرودبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان خورندگي وپايش كيفي منابع آب شهرستان شاهرودبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان نيترات و نيتريت در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان 1382  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان نيترات و نيتريت در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان 1382
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب شهرستان ايلام  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب شهرستان ايلام
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي: مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 101
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 400.38 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 32
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خوردگی و انواع آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: خوردگی و انواع آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 861.18 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 65
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژی - انگلیسی به فارسی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژی - انگلیسی به فارسی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 12 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 30
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  رسوب گذاري كربنات كلسيم درخطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب شرب مجتمع نازك ماكو  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: رسوب گذاري كربنات كلسيم درخطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب شرب مجتمع نازك ماكو
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه و تعيين شرايط عملياتي پلي الكتروليتهاي طبيعي درتصفيه آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه و تعيين شرايط عملياتي پلي الكتروليتهاي طبيعي درتصفيه آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مکانیسم های خوردگی بیولوژیک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مکانیسم های خوردگی بیولوژیک
  نسخه: 1 اندازه فایل: 10.78 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 81
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 310.27 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 26
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 516.10 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر