جمعه، 6 خرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Water Microbiology


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  بررسي غلظت كلر آزاد باقيمانده در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر اردبيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي غلظت كلر آزاد باقيمانده در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر اردبيل
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهري با استفاده از انديسهاي خوردگي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهري با استفاده از انديسهاي خوردگي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان نيترات و نيتريت در منابع آب زيرزميني استان همدان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان نيترات و نيتريت در منابع آب زيرزميني استان همدان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي توان زيست محيطي محورشمال غرب شيراز جهت احداث تصفيه خانه فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي توان زيست محيطي محورشمال غرب شيراز جهت احداث تصفيه خانه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اثرات جنگ بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات جنگ بر محيط زيست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت بهداشت بوفه هاي مدارس و تاثير آموزش متصديان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت بهداشت بوفه هاي مدارس و تاثير آموزش متصديان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا هوموژنا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا هوموژنا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تفكر خلاق در اجراي موفقيت آميز مديريت HSE  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تفكر خلاق در اجراي موفقيت آميز مديريت HSE
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شاخصهاي كيفيت آب آشاميدني بسته بندي شده به روش بطري در كشور در سال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شاخصهاي كيفيت آب آشاميدني بسته بندي شده به روش بطري در كشور در سال 1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت شيميايي آب زيرزميني منطقه سجاد شهرستان زرين شهردر سال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت شيميايي آب زيرزميني منطقه سجاد شهرستان زرين شهردر سال 1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Comparison of three laboratory methods for enumerating escherichia coli in different water resources  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Comparison of three laboratory methods for enumerating escherichia coli in different water resources.
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان بار ميكربي (MPN) در آبشخورهاي مراتع شهرستان نائين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان بار ميكربي (MPN) در آبشخورهاي مراتع شهرستان نائين
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  معرفي گونه هاي واسط انگل ليگولا اينتستيناليس (Ligula inteintsals) در سد ستارخان آذربايجان شرقي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: معرفي گونه هاي واسط انگل ليگولا اينتستيناليس (Ligula inteintsals) در سد ستارخان آذربايجان شرقي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان اشيرشياكلي و كلي فرم درآبهاي رودخانه هراز (استان مازندران) و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان اشيرشياكلي و كلي فرم درآبهاي رودخانه هراز (استان مازندران) و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين ميزان كليفرم آبهاي آشاميدني روستاهاي شهرستان اردبيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين ميزان كليفرم آبهاي آشاميدني روستاهاي شهرستان اردبيل
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي باكتريايي آب جوي هاي مناطق ده گانه تبريز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي باكتريايي آب جوي هاي مناطق ده گانه تبريز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي كيفيت آب سد مخزني ايلام، شناخت منابع آلوده كننده و رفتار سنجي آلاينده ها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي كيفيت آب سد مخزني ايلام، شناخت منابع آلوده كننده و رفتار سنجي آلاينده ها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي باكتريهاي هتروتروف در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر كرمانشاه 85 ـ 84  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي باكتريهاي هتروتروف در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر كرمانشاه 85 ـ 84
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شاخص هاي باكتريايي آب آشاميدني روستاهاي حومه شهرستان مشهد مقدس در سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شاخص هاي باكتريايي آب آشاميدني روستاهاي حومه شهرستان مشهد مقدس در سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي مقايسه اي دو روش آناليز ميكروبي MPN A-P  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي مقايسه اي دو روش آناليز ميكروبي MPN , A-P
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت ميكروبي و پارامترهاي فيزيكو شيميايي آب استخرهاي شناي عمومي شهر بيرجند  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت ميكروبي و پارامترهاي فيزيكو شيميايي آب استخرهاي شناي عمومي شهر بيرجند
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي قارچي استخرهاي آبگرم شهر توريستي سرعين در فصل تابستان سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي قارچي استخرهاي آبگرم شهر توريستي سرعين در فصل تابستان سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه وضعيت بهداشت استخرهاي شناي شهركرد در سال 1384ـ1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه وضعيت بهداشت استخرهاي شناي شهركرد در سال 1384ـ1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي ميكروبي آب آشاميدني وسايل نقليه عمومي بين شهري (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي ميكروبي آب آشاميدني وسايل نقليه عمومي بين شهري (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي فراواني لژيونلا و عوامل موثر در رشد آن در جكوزي شهر اصفهان در سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي فراواني لژيونلا و عوامل موثر در رشد آن در جكوزي شهر اصفهان در سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي ميكروبي آب آشاميدني آب انبارهاي شهرستان كاشان در سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي ميكروبي آب آشاميدني آب انبارهاي شهرستان كاشان در سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آزمايشات ميكروبي و شيميايي استخرهاي شنا شهر مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آزمايشات ميكروبي و شيميايي استخرهاي شنا شهر مشهد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Identification and isolation of pseudomonas putida for bioremediation  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Identification and isolation of pseudomonas putida for bioremediation
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان اثربخشي نانوتكنولوژي بر جنبه هاي مختلف آلودگي هوا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان اثربخشي نانوتكنولوژي بر جنبه هاي مختلف آلودگي هوا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کاربرد سودوموناس آئروژنوز در تجزیه ترکیبات آروماتیک موجود در نفت خام شناور بر روی سطح آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کاربرد سودوموناس آئروژنوز در تجزیه ترکیبات آروماتیک موجود در نفت خام شناور بر روی سطح آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی وضعیت میکروبی آب چاههای دشت دهکویه شهرستان لارستان با استفاده از روشهای مختلف تشخیص باکتریهای فعالیت کننده منابع تامین آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی وضعیت میکروبی آب چاههای دشت دهکویه شهرستان لارستان با استفاده از روشهای مختلف تشخیص باکتریهای فعالیت کننده منابع تامین آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي مقايسه اي اثرات صدا برروي كارگران و كاركنان شركت فولاد پايه فارس، 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي مقايسه اي اثرات صدا برروي كارگران و كاركنان شركت فولاد پايه فارس، 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بیماریهای منتقله از طریق آب-دکتر مسعودی نژاد 
  شرح: بیماریهای منتقله از طریق آب-دکتر مسعودی نژاد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنماي كنترل ويبريوكلرا در آب آشاميدني 
  شرح: راهنماي كنترل ويبريوكلرا در آب آشاميدني
  نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 آذر ماه، 1395 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر