شنبه، 27 دي ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Water Chemical Pollution


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  تعيين ميزان جيوه كل در ماهيان رودخانه كارون در استان خوزستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين ميزان جيوه كل در ماهيان رودخانه كارون در استان خوزستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و مطالعه حذف برخي از روغنهاي امولوسيونه معدني از آب آلوده با استفاده از خاكها و سنگهاي معدني به روش جذب سطحي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و مطالعه حذف برخي از روغنهاي امولوسيونه معدني از آب آلوده با استفاده از خاكها و سنگهاي معدني به روش جذب سطحي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  حذف آهن و منگنز از آبهاي زير زميني به روش هوادهي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف آهن و منگنز از آبهاي زير زميني به روش هوادهي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهكارهاي بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت تصفيه خانه آب گرمسار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهكارهاي بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت تصفيه خانه آب گرمسار
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  زباله هاي بيمارستاني با توجه خاص بر شناخت مواد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: زباله هاي بيمارستاني با توجه خاص بر شناخت مواد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين حداقل ميزان كشندگي دترجنت آنيوني خطي بر روي دو گونه ماهيان استخواني تالاب انزلي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين حداقل ميزان كشندگي دترجنت آنيوني خطي بر روي دو گونه ماهيان استخواني تالاب انزلي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثر جايگزيني آب چاه منگنز بر تعدادي از شاخصهاي بيوشيميايي كارگران معدن منگنز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثر جايگزيني آب چاه منگنز بر تعدادي از شاخصهاي بيوشيميايي كارگران معدن منگنز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ضرورت كنترل و نظارت برآب مصرفي كارخانجات مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ضرورت كنترل و نظارت برآب مصرفي كارخانجات مواد غذايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارآيي لايه آنتراسيت صافي هاي تصفيه خانه آب اصفهان در مقايسه با آنتراسيت استفاده نشده برحسب مواد آلي وفلزات سنگين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارآيي لايه آنتراسيت صافي هاي تصفيه خانه آب اصفهان در مقايسه با آنتراسيت استفاده نشده برحسب مواد آلي وفلزات سنگين
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شيميايي و باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي شهرستان مينودشت، استان گلستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شيميايي و باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي شهرستان مينودشت، استان گلستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي برخي از فلزات سنگين در رسوبات بستر تالاب گميشان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي برخي از فلزات سنگين در رسوبات بستر تالاب گميشان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عوامل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني و تعيين الگوي مقاومت دارويي درروشهاي جدا شده از بيمارستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عوامل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني و تعيين الگوي مقاومت دارويي درروشهاي جدا شده از بيمارستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي علل روند رو به تزايد شورشدن آب رودخانه كارون  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي علل روند رو به تزايد شورشدن آب رودخانه كارون
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آلودگي منابع آب و حفاظت آنها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگي منابع آب و حفاظت آنها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  لزوم بررسي اثرات باروري ابرها بر اكوسيستم شيره كوه در استان يزد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لزوم بررسي اثرات باروري ابرها بر اكوسيستم شيره كوه در استان يزد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع زرين شهر و مباركه استان اصفهان با استفاده از روش كاهش وزن(كوپن خوردگي)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع زرين شهر و مباركه استان اصفهان با استفاده از روش كاهش وزن(كوپن خوردگي)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برپايي و بررسي قابليت راكتور حذف سختي به روش كريستال سازي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برپايي و بررسي قابليت راكتور حذف سختي به روش كريستال سازي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كاربرد GIS در بهداشت محيط  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كاربرد GIS در بهداشت محيط
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  لزوم اجراي پروژه شهرهاي سالم از ديدگاه اكولوژي بهداشت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لزوم اجراي پروژه شهرهاي سالم از ديدگاه اكولوژي بهداشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهكارهاي پيشنهاد شده براي حذف پيش كلرزني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهكارهاي پيشنهاد شده براي حذف پيش كلرزني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي معايب كلرزني آب آشاميدني و نتايج جانشين سازي ازن به عنوان ضد عفوني كننده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي معايب كلرزني آب آشاميدني و نتايج جانشين سازي ازن به عنوان ضد عفوني كننده
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارآيي فيلتراسيون درشت دانه در حذف كدورت و تخم انگل از آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارآيي فيلتراسيون درشت دانه در حذف كدورت و تخم انگل از آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مديريت سيلاب (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مديريت سيلاب (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارآئي ضايعات ضايع سلولزي درتصفيه پساب صنايع شير و آبكاري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارآئي ضايعات ضايع سلولزي درتصفيه پساب صنايع شير و آبكاري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اثر جهش زايي و سرطان زايي برخي وسايل نگهداري و حمل مواد غذايي با منشاء پلي اتيلن سنگين و سبك با استفاده از سالمونلاتيفي موريوم و ميكروزوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اثر جهش زايي و سرطان زايي برخي وسايل نگهداري و حمل مواد غذايي با منشاء پلي اتيلن سنگين و سبك با استفاده از سالمونلاتيفي موريوم و ميكروزوم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و تجزيه تحليلي روند فعالت ايستگاههاي اندازه گيري آلودگي هواي تهران و ارائه راه حل بهينه (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و تجزيه تحليلي روند فعالت ايستگاههاي اندازه گيري آلودگي هواي تهران و ارائه راه حل بهينه (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت طرح تفكيك و جمع آوري كاغذ از زباله در مدارس شهر سبزوار (سال 81 ـ80) (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت طرح تفكيك و جمع آوري كاغذ از زباله در مدارس شهر سبزوار (سال 81 ـ80) (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برقراري استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14000 در سيستم بيمارستاني (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برقراري استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14000 در سيستم بيمارستاني (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثرات سيل مرداد ماه 1380 بر كيفيت آب شرب روستاهاي سيل زده شهرستان مينودشت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثرات سيل مرداد ماه 1380 بر كيفيت آب شرب روستاهاي سيل زده شهرستان مينودشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  افزايش كارائي مصرف آب در سيستم آبياري قطره اي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: افزايش كارائي مصرف آب در سيستم آبياري قطره اي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دفع و كنترل مواد زائد و خطرناك با تاكيد بر بي فنيل هاي پلي كلره(PCBS)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دفع و كنترل مواد زائد و خطرناك با تاكيد بر بي فنيل هاي پلي كلره(PCBS)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت شيميايي آبهاي بطري شده (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت شيميايي آبهاي بطري شده (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گيري ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميم، نيكل و آلومينيوم) در چايهاي داخلي و وارداتي (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گيري ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميم.، نيكل و آلومينيوم) در چايهاي داخلي و وارداتي (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي غلظت آلومينيم در منابع تامين و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر اصفهان در سال 1381  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي غلظت آلومينيم در منابع تامين و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر اصفهان در سال 1381
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و تعيين مقدار يون نيترات در منابع آب آشاميدني شهر قزوين در طي سالهاي 80 – 79  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و تعيين مقدار يون نيترات در منابع آب آشاميدني شهر قزوين در طي سالهاي 80 – 79
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر