جمعه، 16 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Water Chemical Pollution


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  بررسي روشهاي تعيين حريم حفاظتي چاههاي آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روشهاي تعيين حريم حفاظتي چاههاي آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طراحي تصفيه خانه فاضلاب روستاي آهار تهران با فرايند تصفيه پيشرفته به روش A2/0  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحي تصفيه خانه فاضلاب روستاي آهار تهران با فرايند تصفيه پيشرفته به روش A2/0
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت نان توليدي و وضعيت نانوايي هاي شهر شهر كرد در سال 1382  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت نان توليدي و وضعيت نانوايي هاي شهر شهر كرد در سال 1382
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مديريت سبز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مديريت سبز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پيامدهاي توسعه درناطق حافظت شده مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش لوندويل در استان گيلان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پيامدهاي توسعه درناطق حافظت شده مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش لوندويل در استان گيلان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پسمانهاي حاصل از نيروگاههاي انرژي هسته اي و چگونگهي آمايش و تثبيت بهمنظور دفن آنها با رعايت نكات زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پسمانهاي حاصل از نيروگاههاي انرژي هسته اي و چگونگهي آمايش و تثبيت بهمنظور دفن آنها با رعايت نكات زيست محيطي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تهيه نرم‌افزار محاسبه كننده هشت ايندكس مهم خورندگي آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تهيه نرم‌افزار محاسبه كننده هشت ايندكس مهم خورندگي آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي حضور آرسنيك در آب آشاميدني مطالعه موردي در استان آذربايجان شرقي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي حضور آرسنيك در آب آشاميدني: مطالعه موردي در استان آذربايجان شرقي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده مطالعه تعادلي و سينتیکي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده: مطالعه تعادلي و سينتیکي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدلسازي اوتريفيكاسيون در مخازن با رويكرد پويايي سيستم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدلسازي اوتريفيكاسيون در مخازن با رويكرد پويايي سيستم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي رابطه آلودگي آب با بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي در دو گونه از صافي ماهيان خليج فارس  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي رابطه آلودگي آب با بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي در دو گونه از صافي ماهيان خليج فارس
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي سميت نفت خام در نمونه هاي آب سد زاينده رود و قسمتهاي مختلف تصفيه خانه آب اصفهان توسط روش زيست آزموني با استفاده از دافنيا مگنا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي سميت نفت خام در نمونه هاي آب سد زاينده رود و قسمتهاي مختلف تصفيه خانه آب اصفهان توسط روش زيست آزموني با استفاده از دافنيا مگنا
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن‌هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن‌هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آلودگي منابع آبي بيمارستانهاي شهرخرم آباد به باکتري لژيونلا پنوموفيلا در سال 87  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آلودگي منابع آبي بيمارستانهاي شهرخرم آباد به باکتري لژيونلا پنوموفيلا در سال 87
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي ميله‌اي آهني در حذف سختي از آب شرب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي ميله‌اي آهني در حذف سختي از آب شرب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارآيي فرآيند الكتروگواگولاسيون در حذف فسفات از محلول‌هاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارآيي فرآيند الكتروگواگولاسيون در حذف فسفات از محلول‌هاي آبي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين ميزان DMFT در دانش‌آموزان 11-7 ساله شيراز و ارتباط آن با ميزان فلورايد در آب آشاميدني در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين ميزان DMFT در دانش‌آموزان 11-7 ساله شيراز و ارتباط آن با ميزان فلورايد در آب آشاميدني در سال 1387
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي غلظت نيترات در چاههاي تامين‌كننده آب شرب بجنورد در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي غلظت نيترات در چاههاي تامين‌كننده آب شرب بجنورد در سال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پهنه‌بندي كيفي آب رودخانه دره مرادبيك همدان براساس شاخص كيفي آب با بهره‌گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پهنه‌بندي كيفي آب رودخانه دره مرادبيك همدان براساس شاخص كيفي آب با بهره‌گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  گرانول هيدروكسيد آهن (GFH) جاذبي براي حذف آرسناك و آرسنيت از آب آشاميدني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: گرانول هيدروكسيد آهن (GFH) جاذبي براي حذف آرسناك و آرسنيت از آب آشاميدني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پارامترهاي رفتار ستون در جذب رنگ محلولهاي آبي توسط ستون بستر- ثابت كربن فعال  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پارامترهاي رفتار ستون در جذب رنگ محلولهاي آبي توسط ستون بستر- ثابت كربن فعال
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تامين آب شرب روستاهاي شهرستان پاسارگاد با تاكيد بر آلودگي نيترات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تامين آب شرب روستاهاي شهرستان پاسارگاد با تاكيد بر آلودگي نيترات
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين غلظت فلزات جزيي سمي در آب‌هاي بطري شده مصرفي در شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين غلظت فلزات جزيي سمي در آب‌هاي بطري شده مصرفي در شهر تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي برخي پارامترهاي تعيين كننده كيفيت آب رودخانه زاينده‌رود  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي برخي پارامترهاي تعيين كننده كيفيت آب رودخانه زاينده‌رود
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان فلوئور در منابع آب شرب خراسان جنوبي در سال 87  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان فلوئور در منابع آب شرب خراسان جنوبي در سال 87
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كاربرد فيلتر تلفيقي هوادهي شونده در حذف آهن از آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كاربرد فيلتر تلفيقي هوادهي شونده در حذف آهن از آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي حذف فنل توسط بنتونيت اصلاح شده آلي از محلول آبي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي حذف فنل توسط بنتونيت اصلاح شده آلي از محلول آبي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي و خروجي دستگاه هاي آب شيرين كن شهر كاشان سال 87-86  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي و خروجي دستگاه هاي آب شيرين كن شهر كاشان سال 87-86
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارايي فرايند UV/Tio2 در جهت حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارايي فرايند UV/Tio2 در جهت حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي فلورايد منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان زاهدان و مقايسه با استانداردهاي ملي و شرايط آب و هوايي منطقه در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي فلورايد منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان زاهدان و مقايسه با استانداردهاي ملي و شرايط آب و هوايي منطقه در سال 1387
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت آب رودخانه پسيخان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 در مورد پارمترهاي نيترات و فسفات و مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار MIKE11  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت آب رودخانه پسيخان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 در مورد پارمترهاي نيترات و فسفات و مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار MIKE11
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب قنات اهرستان يزد با رويكرد حفاظت از منابع آب و توسعه پايدار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب قنات اهرستان يزد با رويكرد حفاظت از منابع آب و توسعه پايدار
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي موردي كاهش مصرف كلر با ايجاد سامانه كلرسنج online در شهر بسطام  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي موردي كاهش مصرف كلر با ايجاد سامانه كلرسنج online در شهر بسطام
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين غلظت باقیمانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدنی شهر همدان در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين غلظت باقیمانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدنی شهر همدان در سال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استفاده از الگوريتم غيرخطي و نامقيد تابع جريمه در طراحي بهينه‌ شبكه‌هاي آبرساني  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از الگوريتم غيرخطي و نامقيد تابع جريمه در طراحي بهينه‌ شبكه‌هاي آبرساني
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي مشكلات زيست محيطي رودخانه زاينده‌رود  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي مشكلات زيست محيطي رودخانه زاينده‌رود
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه‌گيري تركيبات هيدروكربن‌هاي اروماتيك چند حلقه‌اي (PAHs) در آب تصفيه شده تصفيه‌خانه‌ها و شبكه توزيع آب شهر تهران و مخازن استان تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه‌گيري تركيبات هيدروكربن‌هاي اروماتيك چند حلقه‌اي (PAHs) در آب تصفيه شده تصفيه‌خانه‌ها و شبكه توزيع آب شهر تهران و مخازن استان تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه‌گيري آرسنيك كل و آرسنيك سه ظرفيتي در آب آشاميدني به روش ولتامتري عاري‌سازي كاتدي با استفاده از اكترود قطره جيوه آويزان و مقايسه آماري به روش استفاده از الكت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه‌گيري آرسنيك كل و آرسنيك سه ظرفيتي در آب آشاميدني به روش ولتامتري عاري‌سازي كاتدي با استفاده از اكترود قطره جيوه آويزان و مقايسه آماري به روش استفاده از الكترودهاي جامد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي امكان سنجي استفاده از فرايند الكتروكواگولاسيون در حذف فلز سنگين روي از محيط هاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي امكان سنجي استفاده از فرايند الكتروكواگولاسيون در حذف فلز سنگين روي از محيط هاي آبي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقايسه كارآيي نانوزئوليت Y نانوزئوليت Y اصلاح شده SMZ در حذف فسفر از محلول هاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقايسه كارآيي نانوزئوليت Y نانوزئوليت Y اصلاح شده SMZ در حذف فسفر از محلول هاي آبي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload