پنجشنبه، 9 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Soil Chemical Pollution


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  ارايه برنامه كامپيوتري تجزيه و تحليل پتانسيل پخش آلاينده ها در هوا با امكانات فارسي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارايه برنامه كامپيوتري تجزيه و تحليل پتانسيل پخش آلاينده ها در هوا با امكانات فارسي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش بازيافت ضايعات پلاستيكي در حفظ بهداشت محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش بازيافت ضايعات پلاستيكي در حفظ بهداشت محيط زيست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تست حساسيت سوسريهاي آلماني بيمارستاني كاشان نسبت به حشره كشها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تست حساسيت سوسريهاي آلماني بيمارستاني كاشان نسبت به حشره كشها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شناسايي گونه هاي مختلف موش و مشكلات بهداشتي آنها در شهربندرعباس در سال 1376  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شناسايي گونه هاي مختلف موش و مشكلات بهداشتي آنها در شهربندرعباس در سال 1376
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثرات آلودگي فلزات سنگين(جيوه و سرب) بر روي آبزيان درياي مازندران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثرات آلودگي فلزات سنگين(جيوه و سرب) بر روي آبزيان درياي مازندران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  الگوهاي مصرف انرژي و اثرات زيست محيطي آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: الگوهاي مصرف انرژي و اثرات زيست محيطي آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استفاده از انرژيهاي طبيعي درمعماري اقاليم بياباني و نقش آن در كاهش مصرف انرژي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از انرژيهاي طبيعي درمعماري اقاليم بياباني و نقش آن در كاهش مصرف انرژي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استفاده بهينه از پساب شهري در آبياري محصولات زراعي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده بهينه از پساب شهري در آبياري محصولات زراعي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي بهداشت محيط در بيمارستانهاي سازماني تامين اجتماعي در سال 1380 (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي بهداشت محيط در بيمارستانهاي سازماني تامين اجتماعي در سال 1380 (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثير ليوفيليزه كردن بر مشخصه‌هايي عملكردي لجن فعال  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثير ليوفيليزه كردن بر مشخصه‌هايي عملكردي لجن فعال
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كارايي مايع ظرفشويي و پودر رختشويي و جداسازي تخم انگلها از سبزيجات مصرفي خانوار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كارايي مايع ظرفشويي و پودر رختشويي و جداسازي تخم انگلها از سبزيجات مصرفي خانوار
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت نان توليدي و اجراي برنامه حذف جوش شيرين و كاهش ضايعات نان در استان چهارمحال بختياري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت نان توليدي و اجراي برنامه حذف جوش شيرين و كاهش ضايعات نان در استان چهارمحال بختياري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تجربه اي جديدي در مديريت پسماند روستايي (مطالعه موردي 72 روستاي شهرستان فريدونشهر اصفهان)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تجربه اي جديدي در مديريت پسماند روستايي (مطالعه موردي 72 روستاي شهرستان فريدونشهر اصفهان)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان يد، درصد خلوص و درصد مواد نامحلول در نمك يددار ارسالي به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي استان قزوين طي سال هاي 87-84  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان يد، درصد خلوص و درصد مواد نامحلول در نمك يددار ارسالي به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي استان قزوين طي سال هاي 87-84
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اصول بهداشت محيط از ديدگاه قرآن و احاديث مذهبي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اصول بهداشت محيط از ديدگاه قرآن و احاديث مذهبي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 96
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شيوع سندرم ساختمان بيمار در ساكنين شهرك اكباتان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شيوع سندرم ساختمان بيمار در ساكنين شهرك اكباتان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جداسازي و بررسي پتانسيل بيولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده فنانترن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جداسازي و بررسي پتانسيل بيولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده فنانترن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران چالشها و راهبردها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران. چالشها و راهبردها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه الكل اتيليك مجتمع صنايع شيميايي پارچين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه الكل اتيليك مجتمع صنايع شيميايي پارچين
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي عوامل مؤثر بر كارايي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي عوامل مؤثر بر كارايي گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  حذف سرب از خاك آلوده بوسيله فن اوري الكتروكينتيك  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف سرب از خاك آلوده بوسيله فن اوري الكتروكينتيك
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  سالم سازي بيولوژيك خاكهاي آلوده به تركيبات نيتروآروماتيك (مواد منفجره) بوسيله فرايند توليد كمپوست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: سالم سازي بيولوژيك خاكهاي آلوده به تركيبات نيتروآروماتيك (مواد منفجره) بوسيله فرايند توليد كمپوست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش ويژگيهاي فيزيكو شيميايي خاكهاي اطراف كارخانه چرمسازي برزيست فراهمي كروم موجود دراين خاكها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش ويژگيهاي فيزيكو شيميايي خاكهاي اطراف كارخانه چرمسازي برزيست فراهمي كروم موجود دراين خاكها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي غلظت كادميوم، كرم و منگنز در نمونه هاي خاك و يونجه اطراف صنايع آلاينده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي غلظت كادميوم، كرم و منگنز در نمونه هاي خاك و يونجه اطراف صنايع آلاينده
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استفاده از گياهان در پالايش خاكهاي آلوده به نيكل  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از گياهان در پالايش خاكهاي آلوده به نيكل
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش شوينده هاي زيستي در زيست سالم سازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش شوينده هاي زيستي در زيست سالم سازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی توانایی زیست پالایی گیاه ذرت در کاهش غلظت سرب و نیکل از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب شهری استان اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی توانایی زیست پالایی گیاه ذرت در کاهش غلظت سرب و نیکل از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب شهری استان اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر