پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Water Pollution


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  بررسي آلودگي سبزيجات آبياري شده از رودخانه فصلي و سبزيجات مصرفي بصورت خام در رستورانهاي شهر شيراز به تخم انگلهاي كرمي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي سبزيجات آبياري شده از رودخانه فصلي و سبزيجات مصرفي بصورت خام در رستورانهاي شهر شيراز به تخم انگلهاي كرمي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش هاي ماشين آلات خدمات شهري درجلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش هاي ماشين آلات خدمات شهري درجلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه اتمي بوشهر توسط برنامه رايانه اي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه اتمي بوشهر توسط برنامه رايانه اي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي خاك پاركهاي عمومي شهر همدان ازنظر آلودگي انگلي (تخم كرمها و كيست تك ياخته ها)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي خاك پاركهاي عمومي شهر همدان ازنظر آلودگي انگلي (تخم كرمها و كيست تك ياخته ها)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي وضعيت بهداشت محيط روستاهاي استان همدان درراستاي پروژه روستاي سالم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي وضعيت بهداشت محيط روستاهاي استان همدان درراستاي پروژه روستاي سالم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نگرشي بر نقش قنوات استان يزد در بهداشت عمومي جوامع روستايي در گذشته و حال  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نگرشي بر نقش قنوات استان يزد در بهداشت عمومي جوامع روستايي در گذشته و حال
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي منابع آب دشت بيضا استان فارس با تاكيد بر تامين آب شرب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي منابع آب دشت بيضا استان فارس با تاكيد بر تامين آب شرب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پيش بيني روند گسترش آلودگي در سفره هاي آب زيرزميني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پيش بيني روند گسترش آلودگي در سفره هاي آب زيرزميني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت كلرزني منابع آب شرب در روستاهاي شهرستان سبزوار  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت كلرزني منابع آب شرب در روستاهاي شهرستان سبزوار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان نيتريت و نيترات منابع عمومي آب آشاميدني شهرستان يزد سال 1379 الي 1381  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان نيتريت و نيترات منابع عمومي آب آشاميدني شهرستان يزد سال 1379 الي 1381
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  فلزات سنگین در آب آشامیدنی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: فلزات سنگین در آب آشامیدنی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر