سه شنبه، 3 خرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: محبوبیت (کمترین به بیشترین)


  ویرایش  بررسي تجمع فلزات سنگي در ذرات معلق بالادست و پايين دست زاينده رود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تجمع فلزات سنگي در ذرات معلق بالادست و پايين دست زاينده رود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بيولوژيك فسفر از فاضلابهاي شهري با كاربرد روش به هوازي (A/Q)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بيولوژيك فسفر از فاضلابهاي شهري با كاربرد روش به هوازي (A/Q)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طبقه بندي كيفي آب رودخانه هاي مهم استان زنجان با استفاده از مدل ويپل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طبقه بندي كيفي آب رودخانه هاي مهم استان زنجان با استفاده از مدل ويپل
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مديريت مواد زائد جامد شهرستان شاهرود (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مديريت مواد زائد جامد شهرستان شاهرود (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي روند تغييرات آلاينده‌هاي رودخانه دز (محدوده شهر دزفول)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي روند تغييرات آلاينده‌هاي رودخانه دز (محدوده شهر دزفول)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي انگلهاي روده اي در عرضه كنندگان مواد غذايي در شهر زاهدان طي سال 1378 (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي انگلهاي روده اي در عرضه كنندگان مواد غذايي در شهر زاهدان طي سال 1378 (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خون هاي انگلي مشاركت بيماري زا آنيساكيس (Anisakis) و كورينوزوما (Corynosoma) بين ماهي و انسان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: خون هاي انگلي مشاركت بيماري زا آنيساكيس (Anisakis) و كورينوزوما (Corynosoma) بين ماهي و انسان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عوامل مرتبط در استفاده از كلر 1 خانوارهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان سيستان و بلوچستان 1380  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عوامل مرتبط در استفاده از كلر 1 خانوارهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان سيستان و بلوچستان 1380
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پيش بيني ميزان توليد و هزينه جمع آوري مواد زائد جامد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پيش بيني ميزان توليد و هزينه جمع آوري مواد زائد جامد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان كليفرم كل و مدفوعي در آب شنگاههاي ساحلي شهرستان نور و مقايسه آن با استاندارد هاي جهاني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان كليفرم كل و مدفوعي در آب شنگاههاي ساحلي شهرستان نور و مقايسه آن با استاندارد هاي جهاني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بازيافت نيكل از فاضلاب آبكاري با روش ترسيب شيميايي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بازيافت نيكل از فاضلاب آبكاري با روش ترسيب شيميايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد راكتورايرليفت و قارچAspergillus oryzae در حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد راكتورايرليفت و قارچAspergillus oryzae در حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت شاخصهاي سلامت در روستاهاي پايلوت طرح BDN استان چهارمحال و بختياري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت شاخصهاي سلامت در روستاهاي پايلوت طرح BDN استان چهارمحال و بختياري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت باكتريولوژيك بستني و شيريني شهركرد در سال 1382  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت باكتريولوژيك بستني و شيريني شهركرد در سال 1382
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل (II) از آب توسط پودر لاستيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل (II) از آب توسط پودر لاستيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي فرآيند انعقاد پيشرفته در حذف اسيدهاي هيوميك از آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي فرآيند انعقاد پيشرفته در حذف اسيدهاي هيوميك از آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان حذف كليفرمها از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان حذف كليفرمها از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي كاربرد آهن عنصري در حذف رنگهاي آزو از پساب صنايع  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي كاربرد آهن عنصري در حذف رنگهاي آزو از پساب صنايع
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي غلظت آنيون‌هاي فلورايد و نيترات در شبكه‌هاي توزيع آب شرب شهرستان طبس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي غلظت آنيون‌هاي فلورايد و نيترات در شبكه‌هاي توزيع آب شرب شهرستان طبس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارائي الكتروشيميايي در حذف نيترات از آب آشاميدني شهر گچساران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارائي الكتروشيميايي در حذف نيترات از آب آشاميدني شهر گچساران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت كيفي زاندات (پساب شستشوي فيلترها و لجن حاصل از انعقاد) در تصفيه‌خانه آب شيراز در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت كيفي زاندات (پساب شستشوي فيلترها و لجن حاصل از انعقاد) در تصفيه‌خانه آب شيراز در سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارتقاي صافي‌هاي تك بستري تصفيه‌خانه آب با تغيير بستر صافي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتقاي صافي‌هاي تك بستري تصفيه‌خانه آب با تغيير بستر صافي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راندمان حذف فلزات سرب و كادميوم توسط گرانول مرجان آهكي از محيط آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راندمان حذف فلزات سرب و كادميوم توسط گرانول مرجان آهكي از محيط آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت فاضلاب صنايع بسته‌بندي و كشمش پاك‌كني در شهرستان ملاير  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت فاضلاب صنايع بسته‌بندي و كشمش پاك‌كني در شهرستان ملاير
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راندمان حذف آلكيل بنزن سولفات خطي (LAS) در بركه‌ةاي تثبيت فاضلاب شهر يزد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راندمان حذف آلكيل بنزن سولفات خطي (LAS) در بركه‌ةاي تثبيت فاضلاب شهر يزد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  فعاليت انعقادي منعقدكننده زيستي، Sphingomonas paucimobilis از سيستم زهكشي فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در (پينانگ – مالزي) و كاربرد آن در حذف رنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: فعاليت انعقادي منعقدكننده زيستي، Sphingomonas paucimobilis از سيستم زهكشي فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در (پينانگ – مالزي) و كاربرد آن در حذف رنگ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بخارات متيل بوتيل اتر (MTBE) در صافي چكنده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بخارات متيل بوتيل اتر (MTBE) در صافي چكنده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  سيستم تصفيه فاضلاب براي مناطق روستايي با تراكم جمعيت بالا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: سيستم تصفيه فاضلاب براي مناطق روستايي با تراكم جمعيت بالا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي خاكستر چوب در حذف كادميم از فاضلاب صنايع توليد رنگ (بينالود كرمان)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي خاكستر چوب در حذف كادميم از فاضلاب صنايع توليد رنگ (بينالود كرمان)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش كاهش مصرف سموم در افزايش بهداشت و ايمني مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش كاهش مصرف سموم در افزايش بهداشت و ايمني مواد غذايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد انرژي اتمي (پرتوفراوري) در تبديل گازهاي آلاينده، تميز كردن آبها و بازيافت فاضلابها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد انرژي اتمي (پرتوفراوري) در تبديل گازهاي آلاينده، تميز كردن آبها و بازيافت فاضلابها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي حذف آمونيوم موجود در پساب خروجي سيستمهاي بسته پرورش ماهي با استفاده از فرايندهاي تبادل يون و ايراستريپينگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي حذف آمونيوم موجود در پساب خروجي سيستمهاي بسته پرورش ماهي با استفاده از فرايندهاي تبادل يون و ايراستريپينگ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي حذف فنل بوسيله بيوماس باكتريايي و كربن فعال بيولوژيكي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي حذف فنل بوسيله بيوماس باكتريايي و كربن فعال بيولوژيكي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداوال (CAS)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداوال (CAS)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي توان ستون وينوگرادسكي در حذف اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي فاضلابهاي خانگي و سنتتيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي توان ستون وينوگرادسكي در حذف اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي فاضلابهاي خانگي و سنتتيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر