چهارشنبه، 16 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: محبوبیت (بیشترین به کمترین)


  ویرایش  تصفيه بيولوژيكي فاضلاب كارخانه شير ساري با روش SBR  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تصفيه بيولوژيكي فاضلاب كارخانه شير ساري با روش SBR
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي روشهاي جمع آوري، تصفيه و دفع سپتاژ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي روشهاي جمع آوري، تصفيه و دفع سپتاژ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اثر آهک در حذف فسفر در تصفیه خانه فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر آهک در حذف فسفر در تصفیه خانه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 1 خرداد ماه، 1397 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعیین پارامترهای آلودگی و تصفیه پذیری فاضلاب كارخانه قند شاهرود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعیین پارامترهای آلودگی و تصفیه پذیری فاضلاب كارخانه قند شاهرود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي استفاده مجدد از فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي استفاده مجدد از فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 تير ماه، 1395 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استفاده از فاضلاب تصفيه شده خانگي درآبياري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استفاده از فاضلاب تصفيه شده خانگي درآبياري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تاثير درجه حرارت و PH بر ته نشيني فلاكهاي فرايند لجن فعال  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تاثير درجه حرارت و PH بر ته نشيني فلاكهاي فرايند لجن فعال
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي استفاده از تصفیه حرارتی - قلیایی در کاهش توليد لجن مازاد بيولوژيکي درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي استفاده از تصفیه حرارتی - قلیایی در کاهش توليد لجن مازاد بيولوژيکي درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  چالش‌هاي دستيابي به اهداف هزاره سوم در بخش آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: چالش‌هاي دستيابي به اهداف هزاره سوم در بخش آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي عملكرد غشاي فيلتراسيون اسمز معکوس (RO) در حذف کروم از پساب صنایع آبکاری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي عملكرد غشاي فيلتراسيون اسمز معکوس (RO) در حذف کروم از پساب صنایع آبکاری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اصلا مرحله انعقاد براي حذف بهتر مواد الي از آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اصلا مرحله انعقاد براي حذف بهتر مواد الي از آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راندمان تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فاطمه الزهرا ساري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راندمان تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فاطمه الزهرا ساري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طراحي مدلي براي ادغام سيستمهاي بهداشت، ايمني، محيط زيست و ارگونومي(مهندسي عوامل انساني) (HSE) با استفاده از فن اوري اطلاعات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي مدلي براي ادغام سيستمهاي بهداشت، ايمني، محيط زيست و ارگونومي(مهندسي عوامل انساني) (HSE) با استفاده از فن اوري اطلاعات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي: كارخانه روغن نباتي جهان)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان حذف آنتراسن از محيط مايع با استفاده از باكتريهاي ايزوله نفتي و مخلوط آنها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان حذف آنتراسن از محيط مايع با استفاده از باكتريهاي ايزوله نفتي و مخلوط آنها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي مفاهيم اصولي طراحي و ساخت راكتورهاي فتوكاتاليتيكي هتروژن مورد استفاده در حذف آلاينده هاي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي مفاهيم اصولي طراحي و ساخت راكتورهاي فتوكاتاليتيكي هتروژن مورد استفاده در حذف آلاينده هاي زيست محيطي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كاهش سميت پساب سنتزی و واقعی نساجي با فرآيند نانوفوتوكاتاليز با استفاده از دافنيا مگنا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كاهش سميت پساب سنتزی و واقعی نساجي با فرآيند نانوفوتوكاتاليز با استفاده از دافنيا مگنا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی یزدباف شهر یزد توسط فرآیند الکتروشیمیایی (الکتروکوآگولاسیون)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی یزدباف شهر یزد توسط فرآیند الکتروشیمیایی (الکتروکوآگولاسیون)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برنامه كامپيوتري براي طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب شهري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برنامه كامپيوتري براي طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب شهري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R Acid Black 10B  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R, Acid Black 10B
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثير غلظت نمك بر عملكرد راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك (‌MBBR) در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثير غلظت نمك بر عملكرد راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك (‌MBBR) در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه توليد فراورده هاي لبني دامنه سهند تبريز و ارائه راه حل جهت رفع مشكل آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه توليد فراورده هاي لبني دامنه سهند تبريز و ارائه راه حل جهت رفع مشكل آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استفاده از نانوفيلتراسيون براي تغليظ و حذف يونهاي معدني نامطلوب از پساب صنايع لبني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استفاده از نانوفيلتراسيون براي تغليظ و حذف يونهاي معدني نامطلوب از پساب صنايع لبني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی حضور فلزات سنگین در زائدات جامد و پساب کارخانجات سنگبری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی حضور فلزات سنگین در زائدات جامد و پساب کارخانجات سنگبری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ضرورت ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ضرورت ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب زندان و اداره كل زندانهای سیستان و بلوچستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب زندان و اداره كل زندانهای سیستان و بلوچستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جمع آوري و دفع مواد زائد جامد با نگرش بر اين موضوع در شركت سنگ آهن گل گهر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جمع آوري و دفع مواد زائد جامد با نگرش بر اين موضوع در شركت سنگ آهن گل گهر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استفاده از ازن درتصفيه پيشرفته پساب تصفيه خانه صاحبقرانيه تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استفاده از ازن درتصفيه پيشرفته پساب تصفيه خانه صاحبقرانيه تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پرتودهي موادغذايي، مفيد يا مضر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پرتودهي موادغذايي، مفيد يا مضر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي هاضم هوازي مزوفيلك در حذف جامدات فرار و عوامل بيماريزا لجن فاضلاب تصفيه خانه اهواز در مقياس پايلوت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي هاضم هوازي مزوفيلك در حذف جامدات فرار و عوامل بيماريزا لجن فاضلاب تصفيه خانه اهواز در مقياس پايلوت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  زدايش و بازيابي كروم از پساب دباغي بوسيله فرايند رسوب دهي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: زدايش و بازيابي كروم از پساب دباغي بوسيله فرايند رسوب دهي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد واحد فرآيندي SBR در تصفيه فاضلاب صنايع لبني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد واحد فرآيندي SBR در تصفيه فاضلاب صنايع لبني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان در سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  امكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته براي تصفيه فاضلاب شهر يزد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: امكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته براي تصفيه فاضلاب شهر يزد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کارایی روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی از پسابهاي نساجي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کارایی روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی از پسابهاي نساجي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر