سه شنبه، 15 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ي تا ا )


  ویرایش  Wastewater Treatment and Reuse in the Food Industry  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Wastewater Treatment and Reuse in the Food Industry
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کاربرد روش مولكولي PCR در شناسايي نيتريفايرهاي تصفيه خانه فاضلاب شهري شوش  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کاربرد روش مولكولي PCR در شناسايي نيتريفايرهاي تصفيه خانه فاضلاب شهري شوش
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کارايي فرايند فنتون(H2O2/Fe+2)درکاهش دترجنت و بهبود تصفيه پذيري بيولوژيکي پساب کارخانه پاکسان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کارايي فرايند فنتون(H2O2/Fe+2)درکاهش دترجنت و بهبود تصفيه پذيري بيولوژيکي پساب کارخانه پاکسان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  چالش‌هاي دستيابي به اهداف هزاره سوم در بخش آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: چالش‌هاي دستيابي به اهداف هزاره سوم در بخش آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پيش بيني ميزان توليد و هزينه جمع آوري مواد زائد جامد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پيش بيني ميزان توليد و هزينه جمع آوري مواد زائد جامد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پيش بيني تشكيل گاز سولفيد هيدروژن در فاضلاب روها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پيش بيني تشكيل گاز سولفيد هيدروژن در فاضلاب روها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پرتودهي موادغذايي، مفيد يا مضر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پرتودهي موادغذايي، مفيد يا مضر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نگرش اقتصادي بر صرفه جويي و مصرف بهينه آن و راههاي كاهش آلودگي آن (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نگرش اقتصادي بر صرفه جويي و مصرف بهينه آن و راههاي كاهش آلودگي آن (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش كاهش مصرف سموم در افزايش بهداشت و ايمني مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش كاهش مصرف سموم در افزايش بهداشت و ايمني مواد غذايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مكانيسم مقاومت و جمع آوري فلزات سنگين توسط SRB ها و تعيين ميزان سميت فلزات مختلف روي اين ميكروبها به منظور كاهش آلودگي هاي خاك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مكانيسم مقاومت و جمع آوري فلزات سنگين توسط SRB ها و تعيين ميزان سميت فلزات مختلف روي اين ميكروبها به منظور كاهش آلودگي هاي خاك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقایسه کارایی روش های پرتو تابی فرابنفش و اکسید اسیون پیشرفته با کاربرد ازن در حذف فنل از پساب تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقایسه کارایی روش های پرتو تابی فرابنفش و اکسید اسیون پیشرفته با کاربرد ازن در حذف فنل از پساب تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه كارايي روشهاي صافيهاي غشائي و تجزيه پذيري زيستي (ايزو 9888) در حذف مواد رنگزا از پساب صنايع نساجي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه كارايي روشهاي صافيهاي غشائي و تجزيه پذيري زيستي (ايزو 9888) در حذف مواد رنگزا از پساب صنايع نساجي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه كارآيي فني و اقتصادي فرايند هوادهي گسترده لجن فعال و فرآيند لجن فعال با تثبيت آهكي لجن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه كارآيي فني و اقتصادي فرايند هوادهي گسترده لجن فعال و فرآيند لجن فعال با تثبيت آهكي لجن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R Acid Black 10B  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R, Acid Black 10B
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه روش واريانس و زمان حداكثر در تعيين رژيم هيدروليكي يك هاضم هوازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه روش واريانس و زمان حداكثر در تعيين رژيم هيدروليكي يك هاضم هوازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل (II) از آب توسط پودر لاستيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل (II) از آب توسط پودر لاستيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مديريت مواد زائد جامد شهرستان شاهرود (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مديريت مواد زائد جامد شهرستان شاهرود (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم آباد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم آباد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد راكتورايرليفت و قارچAspergillus oryzae در حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد راكتورايرليفت و قارچAspergillus oryzae در حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد بيوگاز و نقش آن در جوامع روستايي (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد بيوگاز و نقش آن در جوامع روستايي (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد انرژي اتمي (پرتوفراوري) در تبديل گازهاي آلاينده، تميز كردن آبها و بازيافت فاضلابها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد انرژي اتمي (پرتوفراوري) در تبديل گازهاي آلاينده، تميز كردن آبها و بازيافت فاضلابها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از فاضلاب صنايع الكل سازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از فاضلاب صنايع الكل سازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  فعاليت انعقادي منعقدكننده زيستي، Sphingomonas paucimobilis از سيستم زهكشي فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در (پينانگ – مالزي) و كاربرد آن در حذف رنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: فعاليت انعقادي منعقدكننده زيستي، Sphingomonas paucimobilis از سيستم زهكشي فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در (پينانگ – مالزي) و كاربرد آن در حذف رنگ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي صنعتي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي صنعتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طراحي پايلوت جديد از صافي شني متعارف درتصفيه پيشرفته فاضلاب و بررسي كارآيي آن درسال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي پايلوت جديد از صافي شني متعارف درتصفيه پيشرفته فاضلاب و بررسي كارآيي آن درسال 1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طراحي مدلي براي ادغام سيستمهاي بهداشت، ايمني، محيط زيست و ارگونومي(مهندسي عوامل انساني) (HSE) با استفاده از فن اوري اطلاعات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي مدلي براي ادغام سيستمهاي بهداشت، ايمني، محيط زيست و ارگونومي(مهندسي عوامل انساني) (HSE) با استفاده از فن اوري اطلاعات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طبقه بندي كيفي آب رودخانه هاي مهم استان زنجان با استفاده از مدل ويپل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طبقه بندي كيفي آب رودخانه هاي مهم استان زنجان با استفاده از مدل ويپل
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي استفاده مجدد از فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي استفاده مجدد از فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ضرورت ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ضرورت ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  سيستم تصفيه فاضلاب براي مناطق روستايي با تراكم جمعيت بالا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: سيستم تصفيه فاضلاب براي مناطق روستايي با تراكم جمعيت بالا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  سنجش قابليت بالقوه سرزمين منطقه 22 شهرداري تهران به منظور كاربري توسعه شهري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: سنجش قابليت بالقوه سرزمين منطقه 22 شهرداري تهران به منظور كاربري توسعه شهري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  زدايش و بازيابي كروم از پساب دباغي بوسيله فرايند رسوب دهي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: زدايش و بازيابي كروم از پساب دباغي بوسيله فرايند رسوب دهي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  روشهاي نوين مولكولي آناليز ساختمان اجتماع ميكروبي در سيستمهاي تصفيه بيولوژي فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: روشهاي نوين مولكولي آناليز ساختمان اجتماع ميكروبي در سيستمهاي تصفيه بيولوژي فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راه اندازي راكتور بافلدار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راه اندازي راكتور بافلدار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راندمان حذف دترجنت هاي آنیونی توسط وتلند مصنوعي زير سطحي از فاضلاب شهر یزد – 1387  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راندمان حذف دترجنت هاي آنیونی توسط وتلند مصنوعي زير سطحي از فاضلاب شهر یزد – 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خون هاي انگلي مشاركت بيماري زا آنيساكيس (Anisakis) و كورينوزوما (Corynosoma) بين ماهي و انسان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: خون هاي انگلي مشاركت بيماري زا آنيساكيس (Anisakis) و كورينوزوما (Corynosoma) بين ماهي و انسان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خطرات بهداشتي انتشار امواج الكترومغناطيس از نمايشگرها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: خطرات بهداشتي انتشار امواج الكترومغناطيس از نمايشگرها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر