شنبه، 11 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: امتیاز (بیشترین امتیاز به کمترین امتیاز )


  ویرایش  آبياري فضاي سبز با پساب حاصل از استخر شناي شهيد بختياري اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آبياري فضاي سبز با پساب حاصل از استخر شناي شهيد بختياري اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت زيست محيطي كشتارگاه‌هاي استان كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت زيست محيطي كشتارگاه‌هاي استان كرمانشاه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف سرب از آب شرب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف سرب از آب شرب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان كليفرم كل و مدفوعي در آب شنگاههاي ساحلي شهرستان نور و مقايسه آن با استاندارد هاي جهاني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان كليفرم كل و مدفوعي در آب شنگاههاي ساحلي شهرستان نور و مقايسه آن با استاندارد هاي جهاني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت آب در شبكه توزيع آب شرب اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت آب در شبكه توزيع آب شرب اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه كارآيي فني و اقتصادي فرايند هوادهي گسترده لجن فعال و فرآيند لجن فعال با تثبيت آهكي لجن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه كارآيي فني و اقتصادي فرايند هوادهي گسترده لجن فعال و فرآيند لجن فعال با تثبيت آهكي لجن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بازيافت نيكل از فاضلاب آبكاري با روش ترسيب شيميايي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بازيافت نيكل از فاضلاب آبكاري با روش ترسيب شيميايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  زدايش و بازيابي كروم از پساب دباغي بوسيله فرايند رسوب دهي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: زدايش و بازيابي كروم از پساب دباغي بوسيله فرايند رسوب دهي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  طراحي پايلوت جديد از صافي شني متعارف درتصفيه پيشرفته فاضلاب و بررسي كارآيي آن درسال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي پايلوت جديد از صافي شني متعارف درتصفيه پيشرفته فاضلاب و بررسي كارآيي آن درسال 1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كاربرد راكتورايرليفت و قارچAspergillus oryzae در حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كاربرد راكتورايرليفت و قارچAspergillus oryzae در حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت شاخصهاي سلامت در روستاهاي پايلوت طرح BDN استان چهارمحال و بختياري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت شاخصهاي سلامت در روستاهاي پايلوت طرح BDN استان چهارمحال و بختياري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت باكتريولوژيك بستني و شيريني شهركرد در سال 1382  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت باكتريولوژيك بستني و شيريني شهركرد در سال 1382
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل (II) از آب توسط پودر لاستيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل (II) از آب توسط پودر لاستيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي فرآيند انعقاد پيشرفته در حذف اسيدهاي هيوميك از آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي فرآيند انعقاد پيشرفته در حذف اسيدهاي هيوميك از آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان حذف كليفرمها از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان حذف كليفرمها از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه روش واريانس و زمان حداكثر در تعيين رژيم هيدروليكي يك هاضم هوازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه روش واريانس و زمان حداكثر در تعيين رژيم هيدروليكي يك هاضم هوازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي كاربرد آهن عنصري در حذف رنگهاي آزو از پساب صنايع  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي كاربرد آهن عنصري در حذف رنگهاي آزو از پساب صنايع
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تاثير پارامترهاي موثر در حذف 4- كلرفنل با استفاده از فرآيند اكسيداسيون فتوشيميايي به روش UV/H2O2 در فاضلابهاي صنعتي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تاثير پارامترهاي موثر در حذف 4- كلرفنل با استفاده از فرآيند اكسيداسيون فتوشيميايي به روش UV/H2O2 در فاضلابهاي صنعتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون جهت حذف رنگزاي راكتيو قرمز 198 از فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون جهت حذف رنگزاي راكتيو قرمز 198 از فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي واحدهاي تصفيه ي لجن در حذف گونه هاي مختلف باكتري ليستريا در تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي واحدهاي تصفيه ي لجن در حذف گونه هاي مختلف باكتري ليستريا در تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي غلظت آنيون‌هاي فلورايد و نيترات در شبكه‌هاي توزيع آب شرب شهرستان طبس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي غلظت آنيون‌هاي فلورايد و نيترات در شبكه‌هاي توزيع آب شرب شهرستان طبس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارائي الكتروشيميايي در حذف نيترات از آب آشاميدني شهر گچساران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارائي الكتروشيميايي در حذف نيترات از آب آشاميدني شهر گچساران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت كيفي زاندات (پساب شستشوي فيلترها و لجن حاصل از انعقاد) در تصفيه‌خانه آب شيراز در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت كيفي زاندات (پساب شستشوي فيلترها و لجن حاصل از انعقاد) در تصفيه‌خانه آب شيراز در سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارتقاي صافي‌هاي تك بستري تصفيه‌خانه آب با تغيير بستر صافي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتقاي صافي‌هاي تك بستري تصفيه‌خانه آب با تغيير بستر صافي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راندمان حذف فلزات سرب و كادميوم توسط گرانول مرجان آهكي از محيط آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راندمان حذف فلزات سرب و كادميوم توسط گرانول مرجان آهكي از محيط آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد واحد فرآيندي SBR در تصفيه فاضلاب صنايع لبني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد واحد فرآيندي SBR در تصفيه فاضلاب صنايع لبني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت فاضلاب صنايع بسته‌بندي و كشمش پاك‌كني در شهرستان ملاير  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت فاضلاب صنايع بسته‌بندي و كشمش پاك‌كني در شهرستان ملاير
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان كاهش نيترات از فاضلاب شهري شيراز به روش راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي، سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان كاهش نيترات از فاضلاب شهري شيراز به روش راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي، سال 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد بركه‌هاي تثبيت يزد در حذف مواد آلي و جامدات (TSS BOD COD) شهر يزد 1387-1388  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد بركه‌هاي تثبيت يزد در حذف مواد آلي و جامدات (TSS, BOD, COD) شهر يزد 1387-1388
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R Acid Black 10B  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R, Acid Black 10B
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راندمان حذف آلكيل بنزن سولفات خطي (LAS) در بركه‌ةاي تثبيت فاضلاب شهر يزد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راندمان حذف آلكيل بنزن سولفات خطي (LAS) در بركه‌ةاي تثبيت فاضلاب شهر يزد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  فعاليت انعقادي منعقدكننده زيستي، Sphingomonas paucimobilis از سيستم زهكشي فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در (پينانگ – مالزي) و كاربرد آن در حذف رنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: فعاليت انعقادي منعقدكننده زيستي، Sphingomonas paucimobilis از سيستم زهكشي فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در (پينانگ – مالزي) و كاربرد آن در حذف رنگ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پساب‌هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پساب‌هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اندازه گيري پارامتر COD با استفاده از مايكروويو و مقايسه آن با روش استاندارد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اندازه گيري پارامتر COD با استفاده از مايكروويو و مقايسه آن با روش استاندارد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان در سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي امكان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبري تصفيه خانه فاضلاب چنيبيه اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي امكان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبري تصفيه خانه فاضلاب چنيبيه اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد فرآيند لجن فعال در تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي آق قلا استان گلستان در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد فرآيند لجن فعال در تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي آق قلا استان گلستان در سال 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر