پنجشنبه، 9 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: امتیاز (بیشترین امتیاز به کمترین امتیاز )


  ویرایش  طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي صنعتي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي، ساخت و ازمايش بيوراكور با بسترمتراكم (UCBR) بمنظور حذف بيولوژكي نيتروژن آمونياكي از پسابهاي صنعتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلول
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاريپلي آزوي مستقيم با فرايند (H2O2/UV)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاريپلي آزوي مستقيم با فرايند (H2O2/UV)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي حذف فنل از محيط آبي بوسيله گياه عدسك آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي حذف فنل از محيط آبي بوسيله گياه عدسك آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جذب سطحي فنول بوسيله كربن فعال پودري تجاري در محلولهاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جذب سطحي فنول بوسيله كربن فعال پودري تجاري در محلولهاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف فنل با استفاده از خاكستر سبوس برنج و كربن فعال از محلولهاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف فنل با استفاده از خاكستر سبوس برنج و كربن فعال از محلولهاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي جذب دو فلز سنگين كاديوم و مس توسط ماكروجلبك دريايي خزر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي جذب دو فلز سنگين كاديوم و مس توسط ماكروجلبك دريايي خزر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي جذب نيكل از محلول آبي با استفاده از بايوساليد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي جذب نيكل از محلول آبي با استفاده از بايوساليد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي بازدهي حذف بيولوژي آمونياك در سيستم لجن فعال هوادهي گسترده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي بازدهي حذف بيولوژي آمونياك در سيستم لجن فعال هوادهي گسترده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تصفليه پسابهاي حاوي يون آمونيوم بوسيله جاذب طبيعي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تصفليه پسابهاي حاوي يون آمونيوم بوسيله جاذب طبيعي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  روشهاي نوين مولكولي آناليز ساختمان اجتماع ميكروبي در سيستمهاي تصفيه بيولوژي فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: روشهاي نوين مولكولي آناليز ساختمان اجتماع ميكروبي در سيستمهاي تصفيه بيولوژي فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي سيستمهاي تلفيقي اكسيداسيون پيشرفته همراه با بيو راكتورهاي با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي سيستمهاي تلفيقي اكسيداسيون پيشرفته همراه با بيو راكتورهاي با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  امكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته براي تصفيه فاضلاب شهر يزد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: امكان سنجي استفاده از سيستم SBR پيشرفته براي تصفيه فاضلاب شهر يزد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي اثر افزودن خاك رس بر ميزان نيترات و اورتوفسفات در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي اثر افزودن خاك رس بر ميزان نيترات و اورتوفسفات در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تثبيت و جامدسازي لجن حاصل از صنايع آبكاري با استفاده از مصالح ساختماني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تثبيت و جامدسازي لجن حاصل از صنايع آبكاري با استفاده از مصالح ساختماني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تغييرات COD و قابليت تجريه بيولوژيكي فاضلاب سنتتيك 2 و 4 ـ دي كلروفنل با استفاده از فنتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تغييرات COD و قابليت تجريه بيولوژيكي فاضلاب سنتتيك 2 و 4 ـ دي كلروفنل با استفاده از فنتون
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از فاضلاب صنايع الكل سازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كابرد راكتورهاي UASB در حذف آلاينده ها از فاضلاب صنايع الكل سازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته فنتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته فنتون
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد در كارخانه نشاسته مهشار  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد در كارخانه نشاسته مهشار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  احياء جيوه يوني به روش بيولوژيك در پساب پتروشيمي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: احياء جيوه يوني به روش بيولوژيك در پساب پتروشيمي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مكانيسم مقاومت و جمع آوري فلزات سنگين توسط SRB ها و تعيين ميزان سميت فلزات مختلف روي اين ميكروبها به منظور كاهش آلودگي هاي خاك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مكانيسم مقاومت و جمع آوري فلزات سنگين توسط SRB ها و تعيين ميزان سميت فلزات مختلف روي اين ميكروبها به منظور كاهش آلودگي هاي خاك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بهره گيري از فرايند الكتروليز در قالب طرح ويژه جهت حذف E-Coli در كوتاهترين زمان (قابل استفاده در شرايط اضطرار)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بهره گيري از فرايند الكتروليز در قالب طرح ويژه جهت حذف E-Coli در كوتاهترين زمان (قابل استفاده در شرايط اضطرار)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان حذف آنتراسن از محيط مايع با استفاده از باكتريهاي ايزوله نفتي و مخلوط آنها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان حذف آنتراسن از محيط مايع با استفاده از باكتريهاي ايزوله نفتي و مخلوط آنها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي مفاهيم اصولي طراحي و ساخت راكتورهاي فتوكاتاليتيكي هتروژن مورد استفاده در حذف آلاينده هاي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي مفاهيم اصولي طراحي و ساخت راكتورهاي فتوكاتاليتيكي هتروژن مورد استفاده در حذف آلاينده هاي زيست محيطي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي فيلترهاي بيولوژيك بستر متحرك با استفاده از مواد پلي اتيلني و مقايسه آن با ديگرسيستمها از نظر كاربردي و اقتصادي در ايران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي فيلترهاي بيولوژيك بستر متحرك با استفاده از مواد پلي اتيلني و مقايسه آن با ديگرسيستمها از نظر كاربردي و اقتصادي در ايران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان آلودگی ساحل غرب بندر عباس به فلزات سنگین و مقایسه آن با دیگر نقاط خلیج فارس با توجه به وجود صنایع عمده در غرب بندرعباس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان آلودگی ساحل غرب بندر عباس به فلزات سنگین و مقایسه آن با دیگر نقاط خلیج فارس با توجه به وجود صنایع عمده در غرب بندرعباس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي عملكرد غشاي فيلتراسيون اسمز معکوس (RO) در حذف کروم از پساب صنایع آبکاری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي عملكرد غشاي فيلتراسيون اسمز معکوس (RO) در حذف کروم از پساب صنایع آبکاری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان جذب فسفر و نیتروژن از محیط های آبی بوسیله گیاه عدسک آبی (لمنا مینور)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان جذب فسفر و نیتروژن از محیط های آبی بوسیله گیاه عدسک آبی (لمنا مینور)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کارايي فرايند فنتون(H2O2/Fe+2)درکاهش دترجنت و بهبود تصفيه پذيري بيولوژيکي پساب کارخانه پاکسان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کارايي فرايند فنتون(H2O2/Fe+2)درکاهش دترجنت و بهبود تصفيه پذيري بيولوژيکي پساب کارخانه پاکسان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (C-TAB) ازمحلول های آبی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (C-TAB) ازمحلول های آبی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کاربرد روش مولكولي PCR در شناسايي نيتريفايرهاي تصفيه خانه فاضلاب شهري شوش  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: کاربرد روش مولكولي PCR در شناسايي نيتريفايرهاي تصفيه خانه فاضلاب شهري شوش
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كاهش سميت پساب سنتزی و واقعی نساجي با فرآيند نانوفوتوكاتاليز با استفاده از دافنيا مگنا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كاهش سميت پساب سنتزی و واقعی نساجي با فرآيند نانوفوتوكاتاليز با استفاده از دافنيا مگنا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی مقايسه اي کارائی حذف رنگ (ديسپرس آبي 56) از فاضلاب سنتتيك با استفاده از آلوم وکلروفریک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی مقايسه اي کارائی حذف رنگ (ديسپرس آبي 56) از فاضلاب سنتتيك با استفاده از آلوم وکلروفریک
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقایسه کارایی روش های پرتو تابی فرابنفش و اکسید اسیون پیشرفته با کاربرد ازن در حذف فنل از پساب تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقایسه کارایی روش های پرتو تابی فرابنفش و اکسید اسیون پیشرفته با کاربرد ازن در حذف فنل از پساب تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی حضور فلزات سنگین در زائدات جامد و پساب کارخانجات سنگبری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی حضور فلزات سنگین در زائدات جامد و پساب کارخانجات سنگبری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی اثر جلبکهای Tetraselmis sp Chlorella Chaetoceros sp در جذب سرب از آبهای آلوده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثر جلبکهای Tetraselmis. sp , Chlorella, Chaetoceros. sp در جذب سرب از آبهای آلوده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تاثيردرجه حرارت و نسبت بار آلي به فسفر (COD/P ( درحذف فسفر از فا ضلاب شهري با راكتور ناپيوسته متوالي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تاثيردرجه حرارت و نسبت بار آلي به فسفر COD/P درحذف فسفر از فا ضلاب شهري با راكتور ناپيوسته متوالي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر