پنجشنبه، 9 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: عنوان (از ي تا ا )


  ویرایش  حذف فنل با استفاده از خاكستر سبوس برنج و كربن فعال از محلولهاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف فنل با استفاده از خاكستر سبوس برنج و كربن فعال از محلولهاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف سرب از پساب معدن سرب دونا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف سرب از پساب معدن سرب دونا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف سرب از آب شرب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف سرب از آب شرب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته فنتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته فنتون
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی یزدباف شهر یزد توسط فرآیند الکتروشیمیایی (الکتروکوآگولاسیون)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی یزدباف شهر یزد توسط فرآیند الکتروشیمیایی (الکتروکوآگولاسیون)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بيولوژيك فسفر از فاضلابهاي شهري با كاربرد روش به هوازي (A/Q)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بيولوژيك فسفر از فاضلابهاي شهري با كاربرد روش به هوازي (A/Q)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بيولوژيك فسفر از فاضلاب تصفيه خانه جنوب اصفهان توسط باكتريهاي حل كننده فسفر نامحلول
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بيسفنل آ از محيط آبي با استفاده از فرآيند هاي اكسيداسيون پيشرفته  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بيسفنل آ از محيط آبي با استفاده از فرآيند هاي اكسيداسيون پيشرفته
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف بخارات متيل بوتيل اتر (MTBE) در صافي چكنده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف بخارات متيل بوتيل اتر (MTBE) در صافي چكنده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جمع آوري و دفع مواد زائد جامد با نگرش بر اين موضوع در شركت سنگ آهن گل گهر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جمع آوري و دفع مواد زائد جامد با نگرش بر اين موضوع در شركت سنگ آهن گل گهر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جذب سطحي فنول بوسيله كربن فعال پودري تجاري در محلولهاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جذب سطحي فنول بوسيله كربن فعال پودري تجاري در محلولهاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي (VERMICOMPOSTING)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي (VERMICOMPOSTING)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعیین پارامترهای آلودگی و تصفیه پذیری فاضلاب كارخانه قند شاهرود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعیین پارامترهای آلودگی و تصفیه پذیری فاضلاب كارخانه قند شاهرود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين ضرايب سينتيكي پساب صنعتي حاوي اتيلن گليكول بروش SBR در مقياس پايلوت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين ضرايب سينتيكي پساب صنعتي حاوي اتيلن گليكول بروش SBR در مقياس پايلوت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداوال (CAS)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولوفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيتم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداوال (CAS)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعيين خصوصيات زئوليت كلينوپتي لولايت منطقه سمنان در حذف نيتروژن آمونياكي از پساب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين خصوصيات زئوليت كلينوپتي لولايت منطقه سمنان در حذف نيتروژن آمونياكي از پساب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تصفيه بيولوژيكي فاضلاب كارخانه شير ساري با روش SBR  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تصفيه بيولوژيكي فاضلاب كارخانه شير ساري با روش SBR
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تثبيت و جامدسازي لجن حاصل از صنايع آبكاري با استفاده از مصالح ساختماني  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تثبيت و جامدسازي لجن حاصل از صنايع آبكاري با استفاده از مصالح ساختماني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثیر فرسایش بادی بر محیط زیست شمال سیستان (مطالعه موردی جنوب دریاچه هامون-روستای زیارت و جهان تیغ)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثیر فرسایش بادی بر محیط زیست شمال سیستان (مطالعه موردی جنوب دریاچه هامون-روستای زیارت و جهان تیغ)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثير غلظت نمك بر عملكرد راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك (‌MBBR) در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثير غلظت نمك بر عملكرد راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك (‌MBBR) در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثير عوامل محيطي و تركيب فاضلاب درفرايند نيترات سازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثير عوامل محيطي و تركيب فاضلاب درفرايند نيترات سازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بهره گيري از فرايند الكتروليز در قالب طرح ويژه جهت حذف E-Coli در كوتاهترين زمان (قابل استفاده در شرايط اضطرار)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بهره گيري از فرايند الكتروليز در قالب طرح ويژه جهت حذف E-Coli در كوتاهترين زمان (قابل استفاده در شرايط اضطرار)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برنامه كامپيوتري براي طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب شهري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برنامه كامپيوتري براي طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب شهري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برسي كمي و كيفي فاضلاب شهرك صنعتي جهان آباد ميبد يزد جهت امكان سنجي قابليت تصفيه توسط فرايندهاي بيولوژيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برسي كمي و كيفي فاضلاب شهرك صنعتي جهان آباد ميبد يزد جهت امكان سنجي قابليت تصفيه توسط فرايندهاي بيولوژيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 12 تير ماه، 1395 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کارایی روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی از پسابهاي نساجي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کارایی روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی از پسابهاي نساجي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (C-TAB) ازمحلول های آبی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (C-TAB) ازمحلول های آبی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان جذب فسفر و نیتروژن از محیط های آبی بوسیله گیاه عدسک آبی (لمنا مینور)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان جذب فسفر و نیتروژن از محیط های آبی بوسیله گیاه عدسک آبی (لمنا مینور)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان آلودگی ساحل غرب بندر عباس به فلزات سنگین و مقایسه آن با دیگر نقاط خلیج فارس با توجه به وجود صنایع عمده در غرب بندرعباس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان آلودگی ساحل غرب بندر عباس به فلزات سنگین و مقایسه آن با دیگر نقاط خلیج فارس با توجه به وجود صنایع عمده در غرب بندرعباس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی مقايسه اي کارائی حذف رنگ (ديسپرس آبي 56) از فاضلاب سنتتيك با استفاده از آلوم وکلروفریک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی مقايسه اي کارائی حذف رنگ (ديسپرس آبي 56) از فاضلاب سنتتيك با استفاده از آلوم وکلروفریک
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب زندان و اداره كل زندانهای سیستان و بلوچستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب زندان و اداره كل زندانهای سیستان و بلوچستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی حضور فلزات سنگین در زائدات جامد و پساب کارخانجات سنگبری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی حضور فلزات سنگین در زائدات جامد و پساب کارخانجات سنگبری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی اثر جلبکهای Tetraselmis sp Chlorella Chaetoceros sp در جذب سرب از آبهای آلوده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثر جلبکهای Tetraselmis. sp , Chlorella, Chaetoceros. sp در جذب سرب از آبهای آلوده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي گسترش آلاينده محلول در آبخوان آبرفتي به كمك مدلهاي رياضي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي گسترش آلاينده محلول در آبخوان آبرفتي به كمك مدلهاي رياضي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پساب‌هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پساب‌هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر