پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Air Pollution Industrial


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  بررسي وضعيت فاضلاب و امكان استفاده مجدد از پساب در جزيره كيش  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت فاضلاب و امكان استفاده مجدد از پساب در جزيره كيش
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي هوا و عوامل فيزيكي در صنعت برق  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي هوا و عوامل فيزيكي در صنعت برق
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي سيستماتيك غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز سال 77 ـ 76  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي سيستماتيك غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز سال 77 ـ 76
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اندازه گيري ميزان مصرف سوخت در وسايل نقليه موتوري به منظور كاهش آلودگي هوا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اندازه گيري ميزان مصرف سوخت در وسايل نقليه موتوري به منظور كاهش آلودگي هوا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برج تماسي آشفته پديده اي نو در جذب گازهاي سمي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برج تماسي آشفته پديده اي نو در جذب گازهاي سمي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد راكتور SBR در تصفيه فاضلاب كشتارگاه تحت شرايط رهبري خاص  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد راكتور SBR در تصفيه فاضلاب كشتارگاه تحت شرايط رهبري خاص
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي اثرات زيست محيطي لجن فاضلاب در خاكهاي كشاورزي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي اثرات زيست محيطي لجن فاضلاب در خاكهاي كشاورزي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان تراكم بخارات تولوئن و گزيلن در هواي محوطه هاي عمومي يك كارخانه رنگ سازي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان تراكم بخارات تولوئن و گزيلن در هواي محوطه هاي عمومي يك كارخانه رنگ سازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارآيي حذف آهن و منگنز از آبهاي زيرزميني به روش هوادهي چكه اي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارآيي حذف آهن و منگنز از آبهاي زيرزميني به روش هوادهي چكه اي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح سد مخزني ليرو  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح سد مخزني ليرو
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شاخصهاي كيفي بهداشت و ايمني در بيمارستان آموزشي ـ عمومي طالقاني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1379  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شاخصهاي كيفي بهداشت و ايمني در بيمارستان آموزشي ـ عمومي طالقاني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1379
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت تثبيت و قابليت استفاده مجدد لجن تصفيه خانه هاي موضعي فاضلاب تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت تثبيت و قابليت استفاده مجدد لجن تصفيه خانه هاي موضعي فاضلاب تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت مواد زائد خطرناك واحدهاي صنعتي گيلان درسال 1380  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت مواد زائد خطرناك واحدهاي صنعتي گيلان درسال 1380
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ارتباط پتانسيل رشد ميكروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق (PM10TSP) و شرايط محيطي در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ارتباط پتانسيل رشد ميكروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق (PM10.TSP) و شرايط محيطي در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارائه بهترين سيستم پالايش آلاينده‌هاي موجود در شيرابه ناشي از محل هاي دفن زباله شهري استان مازندران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه بهترين سيستم پالايش آلاينده‌هاي موجود در شيرابه ناشي از محل هاي دفن زباله شهري استان مازندران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm25) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm2.5) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت زيست محيطي بيمارستانهاي استان قزوين از نظر زباله  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت زيست محيطي بيمارستانهاي استان قزوين از نظر زباله
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت فيزيكوشيميايي شيرابه زباله درمحل دفن زباله شهر كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت فيزيكوشيميايي شيرابه زباله درمحل دفن زباله شهر كرمانشاه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشجويان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه ايران پيرامون مواد زائد و بازيافت آن در زمستان 1382  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشجويان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه ايران پيرامون مواد زائد و بازيافت آن در زمستان 1382
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي راههاي كاهش انتشار دي اكسيد كربن دراستان قزوين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي راههاي كاهش انتشار دي اكسيد كربن دراستان قزوين
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي و ارزيابي ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي و ضرورت جايگزيني گاز طبيعي به لحاظ ارزش اقتصادي و كاهش اثرات زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي و ارزيابي ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي و ضرورت جايگزيني گاز طبيعي به لحاظ ارزش اقتصادي و كاهش اثرات زيست محيطي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تاثير حجم بستر بر عملكرد راكتور لجن فعال بستر ثابت در كاهش بار آلي فاضلاب مصنوعي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تاثير حجم بستر بر عملكرد راكتور لجن فعال بستر ثابت در كاهش بار آلي فاضلاب مصنوعي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي عملكرد راكتور بافلدار بي‌هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرك صنعتي اميركبير  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي عملكرد راكتور بافلدار بي‌هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرك صنعتي اميركبير
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی تغییرات تراز صدا در شهرکرمان در سال 87 و مقایسه آن با سال 79  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی تغییرات تراز صدا در شهرکرمان در سال 87 و مقایسه آن با سال 79
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت پساب استخرهاي پرورش ماهي منطقه كلم و تاثير آن بر آب‌پذيرنده با استفاده از شاخص NSF  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت پساب استخرهاي پرورش ماهي منطقه كلم و تاثير آن بر آب‌پذيرنده با استفاده از شاخص NSF
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي جذب فلز سنگين نيكل از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از رزين تبادل كاتيوني و آلي (كربن فعال شده از الياف نارگيل)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي جذب فلز سنگين نيكل از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از رزين تبادل كاتيوني و آلي (كربن فعال شده از الياف نارگيل)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كارايي سيستم تلفيقي زلال‌سازي، فيلتراسيون و اشعه فرابنفش (UV) در گندزدايي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارايي سيستم تلفيقي زلال‌سازي، فيلتراسيون و اشعه فرابنفش (UV) در گندزدايي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ايجاد نظام مديريت الويت‌بندي سرمايه‌گذاري در طرحهاي فاضلاب روستايي كشور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ايجاد نظام مديريت الويت‌بندي سرمايه‌گذاري در طرحهاي فاضلاب روستايي كشور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تاثيرپذيري شاخص بيولوژيكي (گلسنگ) در مواجهه با آلاينده‌هاي دي اكسيد گوگرد، دي اكسيد نيتروژن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تاثيرپذيري شاخص بيولوژيكي (گلسنگ) در مواجهه با آلاينده‌هاي دي اكسيد گوگرد، دي اكسيد نيتروژن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تصفيه اكسيد هاي نيتروژن از هوا توسط زئوليت ZSM5 اصلاح شده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تصفيه اكسيد هاي نيتروژن از هوا توسط زئوليت ZSM_5 اصلاح شده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر