دوشنبه، 18 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Air Pollution Industrial


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  بررسي وضعيت فاضلاب و امكان استفاده مجدد از پساب در جزيره كيش  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت فاضلاب و امكان استفاده مجدد از پساب در جزيره كيش
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي هوا و عوامل فيزيكي در صنعت برق  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي هوا و عوامل فيزيكي در صنعت برق
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي سيستماتيك غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز سال 77 ـ 76  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي سيستماتيك غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز سال 77 ـ 76
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گيري ميزان مصرف سوخت در وسايل نقليه موتوري به منظور كاهش آلودگي هوا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گيري ميزان مصرف سوخت در وسايل نقليه موتوري به منظور كاهش آلودگي هوا
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برج تماسي آشفته پديده اي نو در جذب گازهاي سمي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برج تماسي آشفته پديده اي نو در جذب گازهاي سمي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عملكرد راكتور SBR در تصفيه فاضلاب كشتارگاه تحت شرايط رهبري خاص  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عملكرد راكتور SBR در تصفيه فاضلاب كشتارگاه تحت شرايط رهبري خاص
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثرات زيست محيطي لجن فاضلاب در خاكهاي كشاورزي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثرات زيست محيطي لجن فاضلاب در خاكهاي كشاورزي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان تراكم بخارات تولوئن و گزيلن در هواي محوطه هاي عمومي يك كارخانه رنگ سازي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان تراكم بخارات تولوئن و گزيلن در هواي محوطه هاي عمومي يك كارخانه رنگ سازي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارآيي حذف آهن و منگنز از آبهاي زيرزميني به روش هوادهي چكه اي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارآيي حذف آهن و منگنز از آبهاي زيرزميني به روش هوادهي چكه اي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح سد مخزني ليرو  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح سد مخزني ليرو
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شاخصهاي كيفي بهداشت و ايمني در بيمارستان آموزشي ـ عمومي طالقاني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1379  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شاخصهاي كيفي بهداشت و ايمني در بيمارستان آموزشي ـ عمومي طالقاني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1379
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت تثبيت و قابليت استفاده مجدد لجن تصفيه خانه هاي موضعي فاضلاب تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت تثبيت و قابليت استفاده مجدد لجن تصفيه خانه هاي موضعي فاضلاب تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت مواد زائد خطرناك واحدهاي صنعتي گيلان درسال 1380  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت مواد زائد خطرناك واحدهاي صنعتي گيلان درسال 1380
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ارتباط پتانسيل رشد ميكروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق (PM10TSP) و شرايط محيطي در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ارتباط پتانسيل رشد ميكروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق (PM10.TSP) و شرايط محيطي در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارائه بهترين سيستم پالايش آلاينده‌هاي موجود در شيرابه ناشي از محل هاي دفن زباله شهري استان مازندران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارائه بهترين سيستم پالايش آلاينده‌هاي موجود در شيرابه ناشي از محل هاي دفن زباله شهري استان مازندران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm25) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm2.5) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت زيست محيطي بيمارستانهاي استان قزوين از نظر زباله  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت زيست محيطي بيمارستانهاي استان قزوين از نظر زباله
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت فيزيكوشيميايي شيرابه زباله درمحل دفن زباله شهر كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت فيزيكوشيميايي شيرابه زباله درمحل دفن زباله شهر كرمانشاه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشجويان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه ايران پيرامون مواد زائد و بازيافت آن در زمستان 1382  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشجويان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه ايران پيرامون مواد زائد و بازيافت آن در زمستان 1382
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي راههاي كاهش انتشار دي اكسيد كربن دراستان قزوين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي راههاي كاهش انتشار دي اكسيد كربن دراستان قزوين
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و ارزيابي ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي و ضرورت جايگزيني گاز طبيعي به لحاظ ارزش اقتصادي و كاهش اثرات زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و ارزيابي ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي و ضرورت جايگزيني گاز طبيعي به لحاظ ارزش اقتصادي و كاهش اثرات زيست محيطي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تاثير حجم بستر بر عملكرد راكتور لجن فعال بستر ثابت در كاهش بار آلي فاضلاب مصنوعي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تاثير حجم بستر بر عملكرد راكتور لجن فعال بستر ثابت در كاهش بار آلي فاضلاب مصنوعي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عملكرد راكتور بافلدار بي‌هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرك صنعتي اميركبير  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عملكرد راكتور بافلدار بي‌هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرك صنعتي اميركبير
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی تغییرات تراز صدا در شهرکرمان در سال 87 و مقایسه آن با سال 79  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی تغییرات تراز صدا در شهرکرمان در سال 87 و مقایسه آن با سال 79
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت پساب استخرهاي پرورش ماهي منطقه كلم و تاثير آن بر آب‌پذيرنده با استفاده از شاخص NSF  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت پساب استخرهاي پرورش ماهي منطقه كلم و تاثير آن بر آب‌پذيرنده با استفاده از شاخص NSF
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي جذب فلز سنگين نيكل از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از رزين تبادل كاتيوني و آلي (كربن فعال شده از الياف نارگيل)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي جذب فلز سنگين نيكل از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از رزين تبادل كاتيوني و آلي (كربن فعال شده از الياف نارگيل)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارايي سيستم تلفيقي زلال‌سازي، فيلتراسيون و اشعه فرابنفش (UV) در گندزدايي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارايي سيستم تلفيقي زلال‌سازي، فيلتراسيون و اشعه فرابنفش (UV) در گندزدايي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ايجاد نظام مديريت الويت‌بندي سرمايه‌گذاري در طرحهاي فاضلاب روستايي كشور  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ايجاد نظام مديريت الويت‌بندي سرمايه‌گذاري در طرحهاي فاضلاب روستايي كشور
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تاثيرپذيري شاخص بيولوژيكي (گلسنگ) در مواجهه با آلاينده‌هاي دي اكسيد گوگرد، دي اكسيد نيتروژن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تاثيرپذيري شاخص بيولوژيكي (گلسنگ) در مواجهه با آلاينده‌هاي دي اكسيد گوگرد، دي اكسيد نيتروژن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تصفيه اكسيد هاي نيتروژن از هوا توسط زئوليت ZSM5 اصلاح شده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تصفيه اكسيد هاي نيتروژن از هوا توسط زئوليت ZSM_5 اصلاح شده
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload