پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Wastewater Guidelines


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و كادميم در گياه شنبليله  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و كادميم در گياه شنبليله
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب وزارت نیرو 
شرح: فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب وزارت نیرو
نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 آذر ماه، 1395 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  حدود مجاز غلظت آلاینده های فاضلاب های صنعتی در تخلیه به شبکه های جمع آوری فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حدود مجاز غلظت آلاینده های فاضلاب های صنعتی در تخلیه به شبکه های جمع آوری فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 31 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فرهنگ نامه فاضلاب انگلیسی به انگلیسی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: فرهنگ نامه فاضلاب انگلیسی به انگلیسی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  RECOMMENDED STANDARDS for WASTEWATER FACILITIES  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: RECOMMENDED STANDARDS for WASTEWATER FACILITIES
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Design and Construction Planning of Wastewater Treatment Facilities  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Design and Construction Planning of Wastewater Treatment Facilities
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  STANDARD ATV-DVWK-A 134E Planning and Construction of wastewater Pumping Stations  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: STANDARD ATV-DVWK-A 134E Planning and Construction of wastewater Pumping Stations
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  STANDARD Biological Stabilization of Sewage Sludge  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: STANDARD Biological Stabilization of Sewage Sludge
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Wastewater Filtration Using Space Filters following by Biological Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Wastewater Filtration Using Space Filters following by Biological Treatment
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  STANDARD STANDARD ATV-A265E Regulation of Oxygen Transfer with the Activated Sludge Process  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: STANDARD STANDARD ATV - A 265E Regulation of Oxygen Transfer with the Activated Sludge Process
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های فرايند لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های فرايند لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های واکنش گاههای بیولوژیکی با فیلم ثابت تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های واکنش گاههای بیولوژیکی با فیلم ثابت تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های تصفیه و انبارش لجن تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های تصفیه و انبارش لجن تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های کنترل بو و تهویه تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های کنترل بو و تهویه تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های اصول ایمنی تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های اصول ایمنی تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های کنترل و اتوماسیون تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های کنترل و اتوماسیون تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوضهای هوادهی واحدهای لجن فعال تصفیه خانه های  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوضهای هوادهی واحدهای لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد های فیلتراسیون فیزیکی-مکانیکی تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد های فیلتراسیون فیزیکی-مکانیکی تصفیه خانه های فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر