پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater Guidelines


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و كادميم در گياه شنبليله  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و كادميم در گياه شنبليله
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب وزارت نیرو 
  شرح: فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب وزارت نیرو
  نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 آذر ماه، 1395 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حدود مجاز غلظت آلاینده های فاضلاب های صنعتی در تخلیه به شبکه های جمع آوری فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حدود مجاز غلظت آلاینده های فاضلاب های صنعتی در تخلیه به شبکه های جمع آوری فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 31 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  فرهنگ نامه فاضلاب انگلیسی به انگلیسی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: فرهنگ نامه فاضلاب انگلیسی به انگلیسی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  RECOMMENDED STANDARDS for WASTEWATER FACILITIES  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: RECOMMENDED STANDARDS for WASTEWATER FACILITIES
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Design and Construction Planning of Wastewater Treatment Facilities  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Design and Construction Planning of Wastewater Treatment Facilities
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  STANDARD ATV-DVWK-A 134E Planning and Construction of wastewater Pumping Stations  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: STANDARD ATV-DVWK-A 134E Planning and Construction of wastewater Pumping Stations
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  STANDARD Biological Stabilization of Sewage Sludge  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: STANDARD Biological Stabilization of Sewage Sludge
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Wastewater Filtration Using Space Filters following by Biological Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Wastewater Filtration Using Space Filters following by Biological Treatment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  STANDARD STANDARD ATV-A265E Regulation of Oxygen Transfer with the Activated Sludge Process  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: STANDARD STANDARD ATV - A 265E Regulation of Oxygen Transfer with the Activated Sludge Process
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های فرايند لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های فرايند لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های واکنش گاههای بیولوژیکی با فیلم ثابت تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های واکنش گاههای بیولوژیکی با فیلم ثابت تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های تصفیه و انبارش لجن تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های تصفیه و انبارش لجن تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های کنترل بو و تهویه تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های کنترل بو و تهویه تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های اصول ایمنی تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های اصول ایمنی تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های کنترل و اتوماسیون تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های کنترل و اتوماسیون تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوضهای هوادهی واحدهای لجن فعال تصفیه خانه های  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوضهای هوادهی واحدهای لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استاندارد های فیلتراسیون فیزیکی-مکانیکی تصفیه خانه های فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استاندارد های فیلتراسیون فیزیکی-مکانیکی تصفیه خانه های فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر