چهارشنبه، 5 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Occupational Health Hospital


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  تاثيرمخلوطي از ددت و چهار كلر و بنزن در رژيم هاي غذايي با چربي هاي متفاوت بر كاهش نرخ رشد در ماهي قرمز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثيرمخلوطي از ددت و چهار كلر و بنزن در رژيم هاي غذايي با چربي هاي متفاوت بر كاهش نرخ رشد در ماهي قرمز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كابرد بيوتكنولوژي در توليد (+) L 2ـ هيدروكسي پروپانوييك اسيد با استفاده از ضايعات كارخانه پنيرسازي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كابرد بيوتكنولوژي در توليد (+) L 2ـ هيدروكسي پروپانوييك اسيد با استفاده از ضايعات كارخانه پنيرسازي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين فراواني عدد پراكسيد روغنهاي خوراكي در اماكن عمومي تهيه و طبخ مواد غذايي در سطح شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين فراواني عدد پراكسيد روغنهاي خوراكي در اماكن عمومي تهيه و طبخ مواد غذايي در سطح شهر اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارائه راهكارهاي اجرائي جهت جلوگيري از بروز مواد آنتي بيوتيك در شير  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارائه راهكارهاي اجرائي جهت جلوگيري از بروز مواد آنتي بيوتيك در شير
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  سنجش آلودگي‌هاي مختلف محيط زيست با استفاده از باكتري پرتو افشان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: سنجش آلودگي‌هاي مختلف محيط زيست با استفاده از باكتري پرتو افشان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدلي براي يكپارچگي سازي سيستم هاي مديريتي ايمني بهداشت و محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدلي براي يكپارچگي سازي سيستم هاي مديريتي ايمني بهداشت و محيط زيست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي كارگران يك كارخانه شير  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي كارگران يك كارخانه شير
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي شرايط بهداشتي دامداري‌هاي گاوي شيري صنعتي شهرستان ساري 1380 –1379  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي شرايط بهداشتي دامداري‌هاي گاوي شيري صنعتي شهرستان ساري 1380 –1379
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با مقادير استاندارد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با مقادير استاندارد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تصفيه مواد زائد جامد به روش پلاسما  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تصفيه مواد زائد جامد به روش پلاسما
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شيوع انگلهاي بيماريزا در سبزيجات سفره اي شهرستان جيرفت در سال 1380  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شيوع انگلهاي بيماريزا در سبزيجات سفره اي شهرستان جيرفت در سال 1380
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي محصولات بازيافتي در استان خوزستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي محصولات بازيافتي در استان خوزستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت مديريت مواد زائد جامد در 48 شهر استان آذربايجان شرقي در سال 1380  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت مديريت مواد زائد جامد در 48 شهر استان آذربايجان شرقي در سال 1380
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت دفع زباله هاي بيمارستاني شهراراك 81  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت دفع زباله هاي بيمارستاني شهراراك 81
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كاهش آلودگي هوا با استفاده از سيستم بيوفيلتر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كاهش آلودگي هوا با استفاده از سيستم بيوفيلتر
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تصفيه پذيري شيرابه توليدي از پسماند جامد شهري كرمان با استفاده از فرايند فنتون و عوامل موثر بر آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تصفيه پذيري شيرابه توليدي از پسماند جامد شهري كرمان با استفاده از فرايند فنتون و عوامل موثر بر آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جداسازي و بررسي پتانسيل بيولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده فنانترن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جداسازي و بررسي پتانسيل بيولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده فنانترن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي برنامه مديريت جامع پسماند شهر تهران در افق سال 1392  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي برنامه مديريت جامع پسماند شهر تهران در افق سال 1392
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي آثار زيست محيطي فعاليت‌هاي موجود در جزيره هرمز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي آثار زيست محيطي فعاليت‌هاي موجود در جزيره هرمز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پساب‌هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پساب‌هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي و تعيين حريم بهداشتي چاه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و تعيين حريم بهداشتي چاه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي زيست محيطي طرح آبياري و زهكشي دشت هنديجان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي زيست محيطي طرح آبياري و زهكشي دشت هنديجان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي اثرات زيست محيطي شهركهاي صنعتي( مطالعه موردي شهرك صنعتي نجف آباد 2 و شهرك صنعتي بزرگ اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي اثرات زيست محيطي شهركهاي صنعتي( مطالعه موردي شهرك صنعتي نجف آباد 2 و شهرك صنعتي بزرگ اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب يزد ( بركه تثبيت)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب يزد ( بركه تثبيت)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تاثير طرح جايگزيني خودروهاي پيكان در حال تردد با پرايد نو در كاهش انتشار گازهاي CONOXHC  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تاثير طرح جايگزيني خودروهاي پيكان در حال تردد با پرايد نو در كاهش انتشار گازهاي CO,NOX,HC
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي روند تغييرات اكسيژن محلول (DO) در يك رودخانه توسط نرم افزارهاي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روند تغييرات اكسيژن محلول (D.O) در يك رودخانه توسط نرم افزارهاي زيست محيطي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كشتارگاه ها و آلودگي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كشتارگاه ها و آلودگي زيست محيطي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثرات نانوتكنولوژي بر محيط زيست و سلامت انسان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثرات نانوتكنولوژي بر محيط زيست و سلامت انسان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كاربرد نانوتكنولوژي در بهينه سازي محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كاربرد نانوتكنولوژي در بهينه سازي محيط زيست
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 18
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نگرش كلي بر استفاده از علم زيست فناوري در كنترل آلاينده ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نگرش كلي بر استفاده از علم زيست فناوري در كنترل آلاينده ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مراحل عملياتي تكنيك PCR در تشخيص ميكروارگانيسمهاي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مراحل عملياتي تكنيك PCR در تشخيص ميكروارگانيسمهاي زيست محيطي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان بازدارندگی روغن حاوی PCBs بر روی بیومس هوازی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان بازدارندگی روغن حاوی PCBs بر روی بیومس هوازی
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای بخش اورژانس بیمارستان الزهرای کرمان با استفاده از تکنیک FMEA  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای بخش اورژانس بیمارستان الزهرای کرمان با استفاده از تکنیک FMEA
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload