جمعه، 22 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Water


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.07 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 54
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Reservoir Water Quality Analysis  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Reservoir Water Quality Analysis
نسخه: 0 اندازه فایل: 10.45 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 105
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Water Conservation Reuse and Recycling  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Conservation, Reuse, and Recycling - Proceedings of an Iranian-American Workshop-Nationa
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.37 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 115
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب 3D-Groundwater Modeling with PMWIN  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: 219-3D-Groundwater Modeling with PMWIN - A Simulation System for Modeling Groundwater Flow
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 142
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Particles in Water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Particles in Water
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.43 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 128
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Water Quality and Treatment Handbook  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Quality and Treatment Handbook,6th Edition-American Water Works Association
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.88 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 227
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Design of Water Supply Pipe Networks  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Design of Water Supply Pipe Networks
نسخه: 0 اندازه فایل: 517.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 219
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flood Frequency Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Flood Frequency Analysis
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.22 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 31
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Ground Water Contaminat  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب GroundwContaminat
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.05 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 34
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Groundwater Geochemistry  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Groundwater Geochemistry
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.38 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 66
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Filters  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Filters
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 215
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Preliminary Treatment Systems  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Preliminary Treatment Systems
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 43
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Groundwater Hydrology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Groundwater Hydrology
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 28 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 57
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب Dictionary of Water and Waste Management  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود كتاب:Dictionary of Water and Waste Management
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 166
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب Industrial Water Quality Fourth Edition  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود غيرمستقيم كتاب: Industrial Water Quality, Fourth Edition
نسخه: 0 اندازه فایل: 30.80 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 146
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوينت شهادت آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پاورپوينت شهادت آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.59 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 27 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 1891
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب بخار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: دانلود کتاب بخار از سری کتب راهنما های فنی مدیریت انرژی
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.63 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 16 بهمن ماه، 1388 دریافت برنامه : 99
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  دانلود مستقیم کتاب Water Reuse  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود مستقیم کتاب Water Reuse nWater Reuse Issues, echnologies, and ApplicationsMetcalf & Eddy /| AECOM WrittenbyTakashi Asano
نسخه: 0 اندازه فایل: 28.76 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 130 امتیاز: 9.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Ultraviolet water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Ultraviolet water
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.21 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 3 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 60
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب GIS Applications for Water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب GIS Applications for Water
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.51 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 4 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 339
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودگزارش روشهاي تصفيه آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود:گزارش روشهاي تصفيه آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.19 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 3 تير ماه، 1389 دریافت برنامه : 356
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Reverse Osmosis  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: دانلود کتاب:Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applica
نسخه: 1 اندازه فایل: 16.20 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1390 دریافت برنامه : 192
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  استفاده از نانو ذرات TiO2 ،ZnO و CuO در گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از نانو ذرات TiO2 ،ZnO وCuO در گندزدایی سطوح آلوده به عفونت های بیمارستانی
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 79
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر با NSFWQI  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر بر اساس شاخص NSFWQI
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پراکندگی غلظت آلومینیوم در منابع آب زیر زمینی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی پراکندگی غلظت آلومینیوم در منابع آب زیر زمینی و شبکه توزیع آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در سال 1389
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي تصفيه شده آب شيرين كن با HPC  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن خانگي به روش HPC در شهر قم در سال 1389
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 100
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تامين و ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحي سامانه تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تامين و توزيع آب آشاميدني اصفهان از منبع تا نقطه مصرف
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 92
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استانداردهای AWWA  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لینک دانلود مستقیم استاندارد های AWWA از سایت موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1391 دریافت برنامه : 330
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت محصولات جانبی گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت محصولات جانبی گندزدایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.91 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 200
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیرمیدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف آب  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: بررسی تاثیرمیدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف موجود در آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 263.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 43
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف کلرامین  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی
نسخه: 1 اندازه فایل: 553.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی و پیشنهاد بهترین روشهای مقابله با آن (لوله بتنی با شکل سازه ای جدید، انواع پوششها و لوله های مقاوم)
نسخه: 1 اندازه فایل: 465.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 56
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تحليل خصوصيات هيدرو ژئوشيمي منابع آب زيرزميني ايرانشهر  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و تحليل خصوصيات هيدرو ژئوشيمي منابع آب زيرزميني ايرانشهر به روش تحلیل عاملی در سال 1390- 1389
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.90 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 57
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پروژه طراحی تصفیه خانه آب شهر پاکدشت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پروژه طراحی تصفیه خانه آب شهر پاکدشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.10 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 14 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 353
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان
نسخه: 1 اندازه فایل: 443 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرايند انعقاد الكتريكي(Ec)  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرايند انعقاد الكتريكي(Ec)
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 85
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش آلودگی آب اشامیدنی در اپیدمی بیماریهای اسهالی در حوادث غیر مترقبه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش آلودگی آب اشامیدنی در اپیدمی بیماریهای اسهالی در حوادث غیر مترقبه
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 34
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي کارآئي سيستم هاي تصفيه آب با روش اسمز معکوس RO مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي کارآئي سيستم هاي تصفيه آب با روش اسمز معکوس (RO ) مورد استفاده در مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گیری اورانیوم VI در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج مایع  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گیری اورانیوم (VI) در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج مایع – مایع پخشی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی (مطالعه موردی در ترکمن صحرا)
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload