پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Water


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.07 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 54
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Reservoir Water Quality Analysis  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Reservoir Water Quality Analysis
نسخه: 0 اندازه فایل: 10.45 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 105
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Water Conservation Reuse and Recycling  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Conservation, Reuse, and Recycling - Proceedings of an Iranian-American Workshop-Nationa
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.37 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 116
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب 3D-Groundwater Modeling with PMWIN  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: 219-3D-Groundwater Modeling with PMWIN - A Simulation System for Modeling Groundwater Flow
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 142
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Particles in Water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Particles in Water
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.43 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 128
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Water Quality and Treatment Handbook  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Quality and Treatment Handbook,6th Edition-American Water Works Association
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.88 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 227
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Design of Water Supply Pipe Networks  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Design of Water Supply Pipe Networks
نسخه: 0 اندازه فایل: 517.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 219
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flood Frequency Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Flood Frequency Analysis
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.22 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 31
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Ground Water Contaminat  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب GroundwContaminat
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.05 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 34
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Groundwater Geochemistry  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Groundwater Geochemistry
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.38 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 66
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Filters  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Filters
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 215
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Preliminary Treatment Systems  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Preliminary Treatment Systems
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 43
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Groundwater Hydrology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Groundwater Hydrology
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 28 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 57
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب Dictionary of Water and Waste Management  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود كتاب:Dictionary of Water and Waste Management
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 167
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب Industrial Water Quality Fourth Edition  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود غيرمستقيم كتاب: Industrial Water Quality, Fourth Edition
نسخه: 0 اندازه فایل: 30.80 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 146
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوينت شهادت آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پاورپوينت شهادت آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.59 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 27 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 1891
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب بخار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: دانلود کتاب بخار از سری کتب راهنما های فنی مدیریت انرژی
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.63 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 16 بهمن ماه، 1388 دریافت برنامه : 99
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  دانلود مستقیم کتاب Water Reuse  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود مستقیم کتاب Water Reuse nWater Reuse Issues, echnologies, and ApplicationsMetcalf & Eddy /| AECOM WrittenbyTakashi Asano
نسخه: 0 اندازه فایل: 28.76 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 130 امتیاز: 9.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Ultraviolet water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Ultraviolet water
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.21 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 3 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 60
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب GIS Applications for Water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب GIS Applications for Water
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.51 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 4 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 339
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودگزارش روشهاي تصفيه آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود:گزارش روشهاي تصفيه آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.19 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 3 تير ماه، 1389 دریافت برنامه : 356
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Reverse Osmosis  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: دانلود کتاب:Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applica
نسخه: 1 اندازه فایل: 16.20 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1390 دریافت برنامه : 192
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  استفاده از نانو ذرات TiO2 ،ZnO و CuO در گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از نانو ذرات TiO2 ،ZnO وCuO در گندزدایی سطوح آلوده به عفونت های بیمارستانی
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 79
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر با NSFWQI  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر بر اساس شاخص NSFWQI
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پراکندگی غلظت آلومینیوم در منابع آب زیر زمینی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی پراکندگی غلظت آلومینیوم در منابع آب زیر زمینی و شبکه توزیع آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در سال 1389
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي تصفيه شده آب شيرين كن با HPC  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن خانگي به روش HPC در شهر قم در سال 1389
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 100
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تامين و ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحي سامانه تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تامين و توزيع آب آشاميدني اصفهان از منبع تا نقطه مصرف
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 92
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استانداردهای AWWA  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لینک دانلود مستقیم استاندارد های AWWA از سایت موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1391 دریافت برنامه : 330
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت محصولات جانبی گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت محصولات جانبی گندزدایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.91 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 201
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیرمیدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف آب  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: بررسی تاثیرمیدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف موجود در آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 263.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 43
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف کلرامین  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی
نسخه: 1 اندازه فایل: 553.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی و پیشنهاد بهترین روشهای مقابله با آن (لوله بتنی با شکل سازه ای جدید، انواع پوششها و لوله های مقاوم)
نسخه: 1 اندازه فایل: 465.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 56
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تحليل خصوصيات هيدرو ژئوشيمي منابع آب زيرزميني ايرانشهر  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و تحليل خصوصيات هيدرو ژئوشيمي منابع آب زيرزميني ايرانشهر به روش تحلیل عاملی در سال 1390- 1389
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.90 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 57
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پروژه طراحی تصفیه خانه آب شهر پاکدشت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پروژه طراحی تصفیه خانه آب شهر پاکدشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.10 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 14 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 353
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان
نسخه: 1 اندازه فایل: 443 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرايند انعقاد الكتريكي(Ec)  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرايند انعقاد الكتريكي(Ec)
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 85
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش آلودگی آب اشامیدنی در اپیدمی بیماریهای اسهالی در حوادث غیر مترقبه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش آلودگی آب اشامیدنی در اپیدمی بیماریهای اسهالی در حوادث غیر مترقبه
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 34
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي کارآئي سيستم هاي تصفيه آب با روش اسمز معکوس RO مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي کارآئي سيستم هاي تصفيه آب با روش اسمز معکوس (RO ) مورد استفاده در مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گیری اورانیوم VI در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج مایع  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گیری اورانیوم (VI) در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج مایع – مایع پخشی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی (مطالعه موردی در ترکمن صحرا)
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر