پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Water


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.07 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 54
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Reservoir Water Quality Analysis  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Reservoir Water Quality Analysis
  نسخه: 0 اندازه فایل: 10.45 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 105
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Water Conservation Reuse and Recycling  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Water Conservation, Reuse, and Recycling - Proceedings of an Iranian-American Workshop-Nationa
  نسخه: 0 اندازه فایل: 13.37 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 116
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب 3D-Groundwater Modeling with PMWIN  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 219-3D-Groundwater Modeling with PMWIN - A Simulation System for Modeling Groundwater Flow
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 142
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Particles in Water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Particles in Water
  نسخه: 0 اندازه فایل: 3.43 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 128
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Water Quality and Treatment Handbook  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Water Quality and Treatment Handbook,6th Edition-American Water Works Association
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.88 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 227
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Design of Water Supply Pipe Networks  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Design of Water Supply Pipe Networks
  نسخه: 0 اندازه فایل: 517.12 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 219
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Flood Frequency Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Flood Frequency Analysis
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.22 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 31
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Ground Water Contaminat  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب GroundwContaminat
  نسخه: 0 اندازه فایل: 3.05 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 34
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Groundwater Geochemistry  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Groundwater Geochemistry
  نسخه: 0 اندازه فایل: 3.38 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 66
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Filters  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب:Filters
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 215
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Preliminary Treatment Systems  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب:Preliminary Treatment Systems
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Groundwater Hydrology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب:Groundwater Hydrology
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 28 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 57
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود كتاب Dictionary of Water and Waste Management  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود كتاب:Dictionary of Water and Waste Management
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 167
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود كتاب Industrial Water Quality Fourth Edition  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود غيرمستقيم كتاب: Industrial Water Quality, Fourth Edition
  نسخه: 0 اندازه فایل: 30.80 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 146
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پاورپوينت شهادت آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پاورپوينت شهادت آب
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.59 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 27 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 1891
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب بخار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: دانلود کتاب بخار از سری کتب راهنما های فنی مدیریت انرژی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.63 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 16 بهمن ماه، 1388 دریافت برنامه : 99
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

  ویرایش  دانلود مستقیم کتاب Water Reuse  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود مستقیم کتاب Water Reuse nWater Reuse Issues, echnologies, and ApplicationsMetcalf & Eddy /| AECOM WrittenbyTakashi Asano
  نسخه: 0 اندازه فایل: 28.76 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 130 امتیاز: 9.0 (1 رای دهید )
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Ultraviolet water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Ultraviolet water
  نسخه: 0 اندازه فایل: 2.21 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 3 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 60
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب GIS Applications for Water  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب GIS Applications for Water
  نسخه: 0 اندازه فایل: 13.51 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 4 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 339
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلودگزارش روشهاي تصفيه آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود:گزارش روشهاي تصفيه آب
  نسخه: 0 اندازه فایل: 2.19 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 3 تير ماه، 1389 دریافت برنامه : 356
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Reverse Osmosis  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: دانلود کتاب:Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applica
  نسخه: 1 اندازه فایل: 16.20 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1390 دریافت برنامه : 192
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

  ویرایش  استفاده از نانو ذرات TiO2 ،ZnO و CuO در گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: استفاده از نانو ذرات TiO2 ،ZnO وCuO در گندزدایی سطوح آلوده به عفونت های بیمارستانی
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 79
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر با NSFWQI  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کیفیت آب رودخانه گلزار شهرستان بردسیر بر اساس شاخص NSFWQI
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 37
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پراکندگی غلظت آلومینیوم در منابع آب زیر زمینی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی پراکندگی غلظت آلومینیوم در منابع آب زیر زمینی و شبکه توزیع آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در سال 1389
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 41
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي تصفيه شده آب شيرين كن با HPC  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن خانگي به روش HPC در شهر قم در سال 1389
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 100
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تامين و ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: طراحي سامانه تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تامين و توزيع آب آشاميدني اصفهان از منبع تا نقطه مصرف
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 92
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استانداردهای AWWA  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: لینک دانلود مستقیم استاندارد های AWWA از سایت موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1391 دریافت برنامه : 331
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود پاورپوینت محصولات جانبی گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود پاورپوینت محصولات جانبی گندزدایی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.91 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 201
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثیرمیدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف آب  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: بررسی تاثیرمیدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف موجود در آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 263.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

  ویرایش  اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف کلرامین  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 553.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی و پیشنهاد بهترین روشهای مقابله با آن (لوله بتنی با شکل سازه ای جدید، انواع پوششها و لوله های مقاوم)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 465.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 56
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تحليل خصوصيات هيدرو ژئوشيمي منابع آب زيرزميني ايرانشهر  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي و تحليل خصوصيات هيدرو ژئوشيمي منابع آب زيرزميني ايرانشهر به روش تحلیل عاملی در سال 1390- 1389
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.90 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 57
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پروژه طراحی تصفیه خانه آب شهر پاکدشت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: پروژه طراحی تصفیه خانه آب شهر پاکدشت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.10 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 14 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 356
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 443 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرايند انعقاد الكتريكي(Ec)  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرايند انعقاد الكتريكي(Ec)
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 85
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش آلودگی آب اشامیدنی در اپیدمی بیماریهای اسهالی در حوادث غیر مترقبه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش آلودگی آب اشامیدنی در اپیدمی بیماریهای اسهالی در حوادث غیر مترقبه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 34
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي کارآئي سيستم هاي تصفيه آب با روش اسمز معکوس RO مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي کارآئي سيستم هاي تصفيه آب با روش اسمز معکوس (RO ) مورد استفاده در مشهد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 37
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  اندازه گیری اورانیوم VI در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج مایع  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اندازه گیری اورانیوم (VI) در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج مایع – مایع پخشی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی و پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی (مطالعه موردی در ترکمن صحرا)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 19
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر