پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Occupational-health


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  دانلود کتاب اصول سم شناسی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب اصول سم شناسی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 6.30 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 352
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله شناسايي عوامل حوادث شغلي مناطق نفتخيز جنوب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: شناسايي عوامل حوادث شغلي در كاركنان مناطق نفتخيز جنوب
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1015.62 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 93
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله بررسي ارتباط شغلي و حوادث ناشي از كار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ارتباط شغلي و حوادث ناشي از كار: يك مطالعه موردي شاهد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 979.49 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 182
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله تعيين ميزان كروم كارخانجات سيمان ايران  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشاء آن در سيمان توليد شده كارخانجات سيمان ايران در سال 1382 الي 1383
  نسخه: 0 اندازه فایل: 967.77 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 53
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله نقش ارگونومي در ضرورت مسائل شغلي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش ارگونومي در ضرورت مسائل شغلي
  نسخه: 0 اندازه فایل: 901.37 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 201
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله بررسي بهداشت حرفه اي در نوبت كاري صنايع  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي بهداشت حرفه اي در نوبت كاري صنايع
  نسخه: 0 اندازه فایل: 916.02 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 109
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله حوادث شغلي و ارتباط آن با بهداشت روان  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حوادث شغلي و ارتباط آن با بهداشت روان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 939.45 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 122
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله بررسي وضعيت تنفسي جوشكاران و برشكاران در فولاد  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت تنفسي جوشكاران و برشكاران در يكي از شركت هاي فولاد در اهواز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 923.83 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 92
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله ارزياي ريسك بهداشتي مواجه با عوامل زيان آور  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزياي ريسك بهداشتي مواجه شغلي با عوامل زيان آور شيميايي درسيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
  نسخه: 0 اندازه فایل: 942.38 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 168
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله ارگونومي در مجتمع پتروشيمي اراك  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارگونومي در مجتمع پتروشيمي اراك
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.48 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 122
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله خطرات و راههاي جلوگيري از مسموميت جيوه  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جيوه، خطرات و راههاي جلوگيري از مسموميت جيوه
  نسخه: 0 اندازه فایل: 928.71 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 50
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله تجزي و تحليل خطرات شغلي در توليد شير  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: شناسايي و تجزي و تحليل خطرات شغلي دريكي از شركت هاي توليد شير
  نسخه: 0 اندازه فایل: 920.90 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 66
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله ارزيابي عوامل مخاطره آميز شيميايي در خودرو سازي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي مواجهه كارگران با عوامل مخاطره آميز شيميايي دريك صنعت خودرو سازي
  نسخه: 0 اندازه فایل: 902.34 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 103
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله بررسي سلامت نيروهاي انساني مناطق عملياتي نفتي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي سلامت عمومي ، افسردگي و اضطراب نيروهاي انساني شاغل در يكي از مناطق توليدي عملياتي نفتي
  نسخه: 0 اندازه فایل: 965.82 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 52
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله بررسي سطح ريسك هاي ارگونومي در توليد تلويزيون  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي سطح ريسك هاي ارگونومي در كارگران مونتاژكار در يك شركت سازنده تلويزيون در تهران در سال 1381
  نسخه: 0 اندازه فایل: 906.25 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 72
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله بررسي اثرات سميت رنگزاهاي صنايع نساجي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي اثرات سميت رنگزاهاي مورد استفاده در صنايع نساجي
  نسخه: 0 اندازه فایل: 926.76 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 58
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OSH-MS)  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مقاله:سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OSH-MS)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 173
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله اثر دو هفته مكل ياري با ويتامين ث بر سطح سرب خون  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر دو هفته مكل ياري با ويتامين ث بر سطح سرب خون كارگران جوشكار
  نسخه: 0 اندازه فایل: 121.09 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 53
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مقاله نحوه اندازه گيري قارچهاي داخل ساختمان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نحوه اندازه گيري قارچهاي داخل ساختمان و بررسي كارايي استفاده از پرسشنامه ها در اين خصوص
  نسخه: 0 اندازه فایل: 950.20 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 38
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلوددستورالعمل تکميل فرم پرونده پزشکی شاغل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: moayenat dastorolamal.rar
  نسخه: 0 اندازه فایل: 253.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 73
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود پمفلت Health Psychology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود پمفلت Health Psychology
  نسخه: 0 اندازه فایل: 89.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 تير ماه، 1389 دریافت برنامه : 74
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثیر مواجهه با آلودگی صوتی ترافیک در دوران بارداری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی تاثیر مواجهه با آلودگی صوتی ترافیک در دوران بارداری بر روند یادگیری ، تثبیت حافظه فضائی و اضطراب فرزندان نر موش های صحرائی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.10 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی مواجهه صوتی و افت شنوایی کارگران ریسندگی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد با روش ( TBMTask Base Method سال 1388)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 214.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 12 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان آلودگي صوتي در نقاط پرتردد آبادان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان آلودگي صوتي در نقاط پرتردد شهرستان آبادان درسال 1389
  نسخه: 0 اندازه فایل: 479.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 22 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتابحدود تماس شغلي TLV 2010  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب:حدود تماس شغلي (T.L.V ) ورژن 2010
  نسخه: 0 اندازه فایل: 2.90 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 25 دي ماه، 1389 دریافت برنامه : 231
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Cancer Risk Assessment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Cancer Risk Assessment: Chemical Carcinogenesis
  نسخه: 0 اندازه فایل: 6.40 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 دي ماه، 1389 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي از سری دستورالعمل های مرکز سلامت و محیط کار
  نسخه: اندازه فایل: 4.27 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 394
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  حدود مجاز مواجهه شغلی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: حدود مجاز مواجهه شغلی
  نسخه: اندازه فایل: 3.16 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 265
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كنترل دخانيات براي دانشجويان  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كنترل دخانيات براي دانشجويان
  نسخه: اندازه فایل: 2.08 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 86
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.47 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 312
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري
  نسخه: اندازه فایل: 3.01 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 306
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای كنترل سرب در محيط كار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای كنترل سرب در محيط كار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 4.10 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 154
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنما و دستورالعمل انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشك  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنما و دستورالعمل انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان خانواده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.50 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 162
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درما  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.64 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 231
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پايش و نظارت در برنامه ابتكارات جامعه محور  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای آموزشی دستورالعملی پايش و نظارت در برنامه ابتكارات جامعه محور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.29 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 73
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای كنترل سيليس در محيط كار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای كنترل سيليس در محيط كار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.92 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 246
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنما و دستورالعمل مواد شيميايي خطرناك  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنما و دستورالعمل مواد شيميايي خطرناك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.09 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 569
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای جامع حمل دستی بار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای جامع حمل دستی بار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.76 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 227
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  شاخص هاي آنتروپومتري استاتيكي كارگران ايراني  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: شاخص هاي آنتروپومتري استاتيكي كارگران ايراني
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.34 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 159
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تسريع در حذف فسفر از فاضلاب با تغييراتي دربيوراكتور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تسريع در حذف فسفر از فاضلاب با تغييراتي دربيوراكتور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر