دوشنبه، 5 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Occupational-health


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی - MSDS در کارگران رستوران های شهر قزوین  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی - MSDS در کارگران رستوران های شهر قزوین
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی پارامترهای اسپیرومتری و شیوع علائم تنفسی در بین کشاورزان مرغدار و دامدار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی پارامترهای اسپیرومتری و شیوع علائم تنفسی در بین کشاورزان مرغدار و دامدار
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی تاثیر وزن کوله پشتی بر ظرفیتهای تنفسی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی تاثیر وزن کوله پشتی بر ظرفیتهای تنفسی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سنندج
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی شیوع و اختلالات عضلانی اسکلتی وعلل ایجاد در دندانپزشکان سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی شیوع و اختلالات عضلانی اسکلتی وعلل ایجاد در دندانپزشکان سنندج
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برآورد ظرفیت هوازی VO-max و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانه های شهر سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برآورد ظرفیت هوازی VO-max و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانه های شهر سنندج
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در داندانپزشکان عمومی سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در داندانپزشکان عمومی سنندج
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و برخی علل ایجاد آن در بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و برخی علل ایجاد آن در بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پایش موضوعی مقالات فارسی در حوزه بهداشت حرفه ای  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پایش موضوعی مقالات فارسی در حوزه بهداشت حرفه ای
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی تأثیر صدای ترافیکی بر آستانه شنوایی و سطح فشارخون مغازه داران شهر بهبهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی تأثیر صدای ترافیکی بر آستانه شنوایی و سطح فشارخون مغازه داران شهر بهبهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد
نسخه: اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
رای دادن به منابع /| جزئیات

ویرایش  بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کاربرد نانولوله های کربنی در کنترل آلاینده های شغلی ومحیط زیستی با رویکردمهندسی سبز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کاربرد نانولوله های کربنی در کنترل آلاینده های شغلی ومحیط زیستی با رویکردمهندسی سبز
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی ذهنی عوامل زیان آور فیزیکی- راهکاری سریع و کم هزینه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی ذهنی عوامل زیان آور فیزیکی- راهکاری سریع و کم هزینه
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان سازی با گردوغبار چوب تنفسی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان سازی با گردوغبار چوب تنفسی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تحلیل حوادث ناشی از کار با درختواره مورت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تحلیل حوادث ناشی از کار با درختواره مورت
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان افت شنوایی ناشی از صدا NIHL - در کارگران یکی از پروژه های ساختمانی استان یزد سال  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان افت شنوایی ناشی از صدا NIHL - در کارگران یکی از پروژه های ساختمانی استان یزد سال
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی EQ و حوادث شغلی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی EQ و حوادث شغلی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی ارتباط اشتغال در نظام نوبتکاری و مشکلات گوارشی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی ارتباط اشتغال در نظام نوبتکاری و مشکلات گوارشی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی ابعاد مختلف خستگی در رانندگان تاکسی درون شهری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی ابعاد مختلف خستگی در رانندگان تاکسی درون شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  خستگی در کارکنان توزیع نیروی برق و راهکارهای کنترل آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خستگی در کارکنان توزیع نیروی برق و راهکارهای کنترل آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استفاده از تجهیزات محافظ شنوایی و تعیین میزان درک سر و صدا و ارتباط آن با میزان افت شنوایی در کارگران ساختمانی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استفاده از تجهیزات محافظ شنوایی و تعیین میزان درک سر و صدا و ارتباط آن با میزان افت شنوایی در کارگران ساختمانی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی شاخص های حادثه در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی شاخص های حادثه در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی ارتباط برنامه کاری و خستگی در پرسنل فوریتهای پزشکی شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی ارتباط برنامه کاری و خستگی در پرسنل فوریتهای پزشکی شهر اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی روایی و پایایی پرسشنامه \"فاکتورهای موثر در اختلال عملکرد رسپیراتور  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی روایی و پایایی پرسشنامه \"فاکتورهای موثر در اختلال عملکرد رسپیراتور
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگاه های سنگبری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگاه های سنگبری
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 39
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراجعه کنندگان به اداره کار-تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سالهای  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراجعه کنندگان به اداره کار-تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سالهای
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی عوامل موثر در بروز سرطان پوست در قشر رانندگان و راههای پیشگیرانه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی عوامل موثر در بروز سرطان پوست در قشر رانندگان و راههای پیشگیرانه
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی تاثیرات مواد شوینده بر روی ظرفیت های ریوی کارکنان تنظیفات یکی از صنایع شیمیایی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی تاثیرات مواد شوینده بر روی ظرفیت های ریوی کارکنان تنظیفات یکی از صنایع شیمیایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آنالیز خطاهای انسانی رویدادهای ایستگاه های آتش نشانی- مقایسه تکنیک شناسایی خطای انسانی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آنالیز خطاهای انسانی رویدادهای ایستگاه های آتش نشانی- مقایسه تکنیک شناسایی خطای انسانی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی شدت روشنایی با استفاده از نرم افزار GIS در واحدهای خط لعاب،کوره و بسته بندی شرکت کاشی الوند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی شدت روشنایی با استفاده از نرم افزار GIS در واحدهای خط لعاب،کوره و بسته بندی شرکت کاشی الوند
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش - OWAS در شرکت تهویه صنعتی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش - OWAS در شرکت تهویه صنعتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندی قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش PHA  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندی قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش PHA
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری - ROSA  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری - ROSA
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کاربرد مدل کیفی ارزیابی مواجهه تنفسی COSHH در ارزیابی مواجهه با غبار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کاربرد مدل کیفی ارزیابی مواجهه تنفسی COSHH در ارزیابی مواجهه با غبار
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهشهر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهشهر
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload