يكشنبه، 28 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Occupational-health


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی - MSDS در کارگران رستوران های شهر قزوین 
  شرح: بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی - MSDS در کارگران رستوران های شهر قزوین
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی پارامترهای اسپیرومتری و شیوع علائم تنفسی در بین کشاورزان مرغدار و دامدار 
  شرح: بررسی پارامترهای اسپیرومتری و شیوع علائم تنفسی در بین کشاورزان مرغدار و دامدار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد 
  شرح: بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی 
  شرح: بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی تاثیر وزن کوله پشتی بر ظرفیتهای تنفسی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سنندج 
  شرح: بررسی تاثیر وزن کوله پشتی بر ظرفیتهای تنفسی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سنندج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی شیوع و اختلالات عضلانی اسکلتی وعلل ایجاد در دندانپزشکان سنندج 
  شرح: بررسی شیوع و اختلالات عضلانی اسکلتی وعلل ایجاد در دندانپزشکان سنندج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  برآورد ظرفیت هوازی VO-max و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانه های شهر سنندج 
  شرح: برآورد ظرفیت هوازی VO-max و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانه های شهر سنندج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در داندانپزشکان عمومی سنندج 
  شرح: بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در داندانپزشکان عمومی سنندج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و برخی علل ایجاد آن در بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج 
  شرح: بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و برخی علل ایجاد آن در بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  پایش موضوعی مقالات فارسی در حوزه بهداشت حرفه ای 
  شرح: پایش موضوعی مقالات فارسی در حوزه بهداشت حرفه ای
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی تأثیر صدای ترافیکی بر آستانه شنوایی و سطح فشارخون مغازه داران شهر بهبهان 
  شرح: بررسی تأثیر صدای ترافیکی بر آستانه شنوایی و سطح فشارخون مغازه داران شهر بهبهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد 
  شرح: ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد
  نسخه: اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  رای دادن به منابع /| جزئیات

  ویرایش  بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA 
  شرح: بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کاربرد نانولوله های کربنی در کنترل آلاینده های شغلی ومحیط زیستی با رویکردمهندسی سبز 
  شرح: کاربرد نانولوله های کربنی در کنترل آلاینده های شغلی ومحیط زیستی با رویکردمهندسی سبز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی ذهنی عوامل زیان آور فیزیکی- راهکاری سریع و کم هزینه 
  شرح: ارزیابی ذهنی عوامل زیان آور فیزیکی- راهکاری سریع و کم هزینه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان سازی با گردوغبار چوب تنفسی 
  شرح: تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان سازی با گردوغبار چوب تنفسی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تحلیل حوادث ناشی از کار با درختواره مورت 
  شرح: تحلیل حوادث ناشی از کار با درختواره مورت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی میزان افت شنوایی ناشی از صدا NIHL - در کارگران یکی از پروژه های ساختمانی استان یزد سال 
  شرح: بررسی میزان افت شنوایی ناشی از صدا NIHL - در کارگران یکی از پروژه های ساختمانی استان یزد سال
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی EQ و حوادث شغلی 
  شرح: ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی EQ و حوادث شغلی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی ارتباط اشتغال در نظام نوبتکاری و مشکلات گوارشی 
  شرح: بررسی ارتباط اشتغال در نظام نوبتکاری و مشکلات گوارشی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی ابعاد مختلف خستگی در رانندگان تاکسی درون شهری 
  شرح: بررسی ابعاد مختلف خستگی در رانندگان تاکسی درون شهری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  خستگی در کارکنان توزیع نیروی برق و راهکارهای کنترل آن 
  شرح: خستگی در کارکنان توزیع نیروی برق و راهکارهای کنترل آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  استفاده از تجهیزات محافظ شنوایی و تعیین میزان درک سر و صدا و ارتباط آن با میزان افت شنوایی در کارگران ساختمانی 
  شرح: استفاده از تجهیزات محافظ شنوایی و تعیین میزان درک سر و صدا و ارتباط آن با میزان افت شنوایی در کارگران ساختمانی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی شاخص های حادثه در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون 
  شرح: بررسی شاخص های حادثه در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی ارتباط برنامه کاری و خستگی در پرسنل فوریتهای پزشکی شهر اصفهان 
  شرح: بررسی ارتباط برنامه کاری و خستگی در پرسنل فوریتهای پزشکی شهر اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی 
  شرح: کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی روایی و پایایی پرسشنامه \"فاکتورهای موثر در اختلال عملکرد رسپیراتور 
  شرح: بررسی روایی و پایایی پرسشنامه \"فاکتورهای موثر در اختلال عملکرد رسپیراتور
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگاه های سنگبری 
  شرح: ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگاه های سنگبری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 29
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراجعه کنندگان به اداره کار-تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سالهای 
  شرح: بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراجعه کنندگان به اداره کار-تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سالهای
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی عوامل موثر در بروز سرطان پوست در قشر رانندگان و راههای پیشگیرانه 
  شرح: بررسی عوامل موثر در بروز سرطان پوست در قشر رانندگان و راههای پیشگیرانه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان 
  شرح: تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی تاثیرات مواد شوینده بر روی ظرفیت های ریوی کارکنان تنظیفات یکی از صنایع شیمیایی 
  شرح: ارزیابی تاثیرات مواد شوینده بر روی ظرفیت های ریوی کارکنان تنظیفات یکی از صنایع شیمیایی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  آنالیز خطاهای انسانی رویدادهای ایستگاه های آتش نشانی- مقایسه تکنیک شناسایی خطای انسانی 
  شرح: آنالیز خطاهای انسانی رویدادهای ایستگاه های آتش نشانی- مقایسه تکنیک شناسایی خطای انسانی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران 
  شرح: تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی شدت روشنایی با استفاده از نرم افزار GIS در واحدهای خط لعاب،کوره و بسته بندی شرکت کاشی الوند 
  شرح: ارزیابی شدت روشنایی با استفاده از نرم افزار GIS در واحدهای خط لعاب،کوره و بسته بندی شرکت کاشی الوند
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش - OWAS در شرکت تهویه صنعتی 
  شرح: ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش - OWAS در شرکت تهویه صنعتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندی قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش PHA 
  شرح: تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندی قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش PHA
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری - ROSA 
  شرح: ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری - ROSA
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  کاربرد مدل کیفی ارزیابی مواجهه تنفسی COSHH در ارزیابی مواجهه با غبار 
  شرح: کاربرد مدل کیفی ارزیابی مواجهه تنفسی COSHH در ارزیابی مواجهه با غبار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهشهر 
  شرح: بررسی کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهشهر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload