پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Environmental-Health


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب Handbook of Pollution Control And Waste Minimization  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Handbook of Pollution Control And Waste Minimization-Abbas Ghasemi
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 133
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulics in Civil and Environmental Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering (Solutions Manual)( 3 Edition)-A. Chadwick A
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.19 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 28 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 121
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato-6th Eddition-2009  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Salvato-6th Eddition-2009
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 1 مهر ماه، 1388 دریافت برنامه : 525
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي بهداشت محيط
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 7 آبان ماه، 1388 دریافت برنامه : 223
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بررسي زيست محيطي واحد آروماتيك بندر امام  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي مديريت زيست محيطي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.92 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 44
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله Application of Membranes  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Application of Membranes for Cleaner Producttion
نسخه: 0 اندازه فایل: 919.08 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بازيابي جيوه از كربن اكتيو جيوه زدا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بازيابي جيوه از كربن اكتيو جيوه زدا مورد استفاده در بخش جيوه زدايي از گاز هيدروژن
نسخه: 0 اندازه فایل: 963.12 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله مقايسه مصرف جيوه ايران با اروپا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقايسه مصرف جيوه در واحدهاي كلر آلكالي جيوه اي ايران در مقايسه با اروپا و تاثيرات سوء جيوه بر انسان
نسخه: 0 اندازه فایل: 923.83 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 30
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله حذف كولرهاي جيوه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف كولرهاي جيوه در واحد كلرآلكالي مجتمع پتروشيمي بندر امام و تاثير آنها بر توليد و اتلاف جيوه و آلودگي محيط زيست
نسخه: 0 اندازه فایل: 938.78 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله مدل سازي تلفات بنزين درجايگاههاي سوختگيري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقاله شبيه سازي و مدل سازي تلفات تبخيري بنزين در جايگاههاي سوختگيري و بررسي عوامل موثر بر آن
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.13 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله تصفيه پساب واحدهاي نساجي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي قابليت تصفيه پساب واحدهاي نساجي محتوي رنگينه هاي ديسپرس و راكت
نسخه: 0 اندازه فایل: 963.59 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 91
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله تحليل اثرات مخرب زيست محيطي صنايع پتروشيمي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تحليل اثرات مخرب زيست محيطي در صنايع پتروشيمي و راهكارهاي موثر در كاهش آلودگي آنها.
نسخه: 0 اندازه فایل: 962.52 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 80
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي صنايع نفت و گاز  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي بالا دستي صنايع نفت و گاز
نسخه: 0 اندازه فایل: 958.01 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 127
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله حذف تاثيرات سوء زيست محيطي در پلي اكريل ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف تاثيرات سوء آلودگي هاي زيست محيطي و بهداشتي هوا و خاك در شركت پلي اكريل ايران
نسخه: 0 اندازه فایل: 896.48 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله آلودگي صدا در صنعت و كاهش و كنترل آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگي صدا در صنعت و ضرورت كاربرد روشهاي كاهش و كنترل آن
نسخه: 0 اندازه فایل: 896.48 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 122
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله حذف كروم از پساب هاي صنعتي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف كروم از پساب هاي صنعتي توسط ضايعات كشاورزي
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.14 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 97
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله he environmental effect  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: he environmental effect of reusing and recycling a plastic-based packaging system
نسخه: 0 اندازه فایل: 100.59 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقال جذب زيستي در كنترل آلودگي هوا به كروم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جذب زيستي، چشم اندازي تو در كنترل آلودگي هوا به كروم شش ظرفيتي
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.58 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله امكان سنجي تصفيه فاضلاب پتروشيمي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: امكان سنجي تصفيه فاضلاب صنايع پتروشيمي به روش بيهوازي
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.03 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 51
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: معرفي الگوي نوين تصفيه پسابهاي صنعتي در پالايشگاه فازهاي 4و5 عسلويه
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.17 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 113
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بررسي عملكرد واحد الفين  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عملكرد زيست محيطي واحد الفين مجتمع پتروشيمي بندر امام با تاكيد بر توليد مواد زائد صنعتي وآلاينده هاي صوتي
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.02 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله عوارض زيست محيطي نشت آلاينده هيدرو كربوري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: عوارض زيست محيطي ناشي از نشت آلاينده هاي هيدرو كربوري از مخازن ذخيره زير زميني به منابع آبي و نحوه پراكنش آن
نسخه: 0 اندازه فایل: 522.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 45
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بررسي روشهاي دفع اتيديوم برومايد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روشهاي دفع اتيديوم برومايد و بيان روش موثر در مراكز تحقيقات شيميايي و بيولوژيكي
نسخه: 0 اندازه فایل: 952.15 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بررسي ميزان آلودگي به فرمالدئيد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آلودگي به فرمالدئيد و روشهاي كنترل آن در بخشهاي موسسه رازي
نسخه: 934000 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله ارزيابي آلاينده هاي هوا در ميدان نفتي منصوري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي و ارزيابي آلاينده هاي زيست محيطي هوا در طرح توسعه ميدان نفتي منصوري
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.11 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 42
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح سد مخزني سنته  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح سد مخزني سنته
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.30 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله طبقه بندي پسماندهاي نفت كارون  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي در كارخانه هاي بهره برداري و نمكزدايي نفت كارون در مجموعه صنعتي شماره 2-اهواز
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.75 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 33
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بازيابي فسفر عنصري از لجن عنصري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقاله بازيابي فسفر عنصري از لجن عنصري
نسخه: 0 اندازه فایل: 873.05 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله تهيه كود مايع از پساب هاي كارخانجات توليد فسفر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقاله تهيه كود مايع از پساب هاي كارخانجات توليد فسفر
نسخه: 0 اندازه فایل: 879.88 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 46
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله Carbon monoxide generation  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Carbon monoxide generation in well perforation, a giant source of risk in well completion
نسخه: 0 اندازه فایل: 68.36 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله نقش مواد افزودني در بهينه سازي گلهاي حفاري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش مواد افزودني در بهينه سازي گلهاي حفاري و اثرات زيست محيطي آن
نسخه: 0 اندازه فایل: 936.52 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بررسي اثرات زيست محيطي جيوه و آرسنيك  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقاله:بررسي اثرات زيست محيطي جيوه و آرسنيك
نسخه: 0 اندازه فایل: 960.94 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 64
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله تهيه پليمر هادي سازگار با محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تهيه پلي 2- متوكسي آنيلين-5-سولفونيك اسيد پليمر هادي سازگار با محيط زيست
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.00 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بازيافت بوتيل گليكول از پساب ايران خودرو  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بازيافت بوتيل گليكول از پساب سالن رنگ ايران خودرو
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.15 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله حذف آنزيمي آلاينده هاي فنلي از پساب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف آنزيمي آلاينده هاي فنلي از پساب هاي صنعتي
نسخه: 0 اندازه فایل: 1001.95 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاله بررسي روشهاي مديريت پسماندهاي ناشي از حفاري چاهه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روشهاي مديريت پسماندهاي ناشي از حفاري چاههاي نفت درجهتكاهش اثرات منفي زيست محيطي آنها در مناطق نفتي جنوب
نسخه: 0 اندازه فایل: 143.55 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Fundamentals of Environmental Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: دانلود غیر مستقیم کتاب Fundamentals of Environmental Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 46.30 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 13 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 97
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  دانلود کتاب Environmental Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Environmental Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 12.81 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 13 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 83
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Environmental Engineering  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود غیر مستقیم کتاب Environmental Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 12.81 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 13 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 34
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Geosynthetics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Geosynthetics in Civil and Environmental Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 34.16 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 13 اسفند ماه، 1388 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر