شنبه، 11 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Health-Food


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  بررسي وجود آلودگي در بستني هاي توليد شده در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر شاهرود در سال 82  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وجود آلودگي در بستني هاي توليد شده در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر شاهرود در سال 82
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه بر رودخانه ارس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه بر رودخانه ارس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  نقش عامل حجيم كننده و مواد مغذي درزيست سالم سازي خاك آلوده به نفت خام  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نقش عامل حجيم كننده و مواد مغذي درزيست سالم سازي خاك آلوده به نفت خام
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي باقيمانده سموم شيميايي پي متروزين، دلتامترين، تتراديفون، در محصول خيار در منطقه دماوند  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي باقيمانده سموم شيميايي پي متروزين، دلتامترين، تتراديفون، در محصول خيار در منطقه دماوند
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي فراواني ليستريا مونوسيتوزنز در ماهيان پرورشي عرضه شده در مركز شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي فراواني ليستريا مونوسيتوزنز در ماهيان پرورشي عرضه شده در مركز شهر اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  سنجش آلودگي روي در عضله ماهي سفيد سواحل خزر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: سنجش آلودگي روي در عضله ماهي سفيد سواحل خزر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي غلظت فلزات سمي سرب، كادميم و كروم در برخي از ظروف يكبارمصرف مورد استفاده در شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي غلظت فلزات سمي سرب، كادميم و كروم در برخي از ظروف يكبارمصرف مورد استفاده در شهر اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از كشت برنج به تركيبات شيميايي و افزايش جمعيت ناقلين در شهرستان نجف آباد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از كشت برنج به تركيبات شيميايي و افزايش جمعيت ناقلين در شهرستان نجف آباد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي شيوع ژيارديازيس در بين شاغلين مراكز تهيه، تولدي، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي استان خراسان رضوي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي شيوع ژيارديازيس در بين شاغلين مراكز تهيه، تولدي، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي استان خراسان رضوي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي باكتريولوژيك آبميوه هاي سنتي عرضه شده در آبميوه فروشي هاي شهر اهواز در تابستان و پاييز 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي باكتريولوژيك آبميوه هاي سنتي عرضه شده در آبميوه فروشي هاي شهر اهواز در تابستان و پاييز 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني درشهر آباده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني درشهر آباده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پارامترهاي بهداشت محيطي و كيفيت نان در نانوائي هاي شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پارامترهاي بهداشت محيطي و كيفيت نان در نانوائي هاي شهر اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت باكتريولوژيك آبهاي مورد استفاده در رستورانهاي مناطق ييلاقي تفريحي مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت باكتريولوژيك آبهاي مورد استفاده در رستورانهاي مناطق ييلاقي تفريحي مشهد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي روند حذف جوش شيرين از نانوائيهايي استان اصفهان سال 84 ـ 81  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي روند حذف جوش شيرين از نانوائيهايي استان اصفهان سال 84 ـ 81
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان آگاهي داشجويان دانشگاه شاهد از قوانين و مقررات مربوط به نظارت و كنترل مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان آگاهي داشجويان دانشگاه شاهد از قوانين و مقررات مربوط به نظارت و كنترل مواد غذايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفي زولبيا و باميه توليدي درماه مبارك رمضان سال84 در محدوده تحت پوشش مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفي زولبيا و باميه توليدي درماه مبارك رمضان سال84 در محدوده تحت پوشش مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت نان و وضعيت بهداشتي نانوائي هاي شهر نهاوند در سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت نان و وضعيت بهداشتي نانوائي هاي شهر نهاوند در سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  كيفيت نان توليدي در نانوائيهاي شهر جيرفت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: كيفيت نان توليدي در نانوائيهاي شهر جيرفت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بهينه سازي و كنترل روشهاي رايج نگهداري گوشت در سردخانه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بهينه سازي و كنترل روشهاي رايج نگهداري گوشت در سردخانه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي تاثير آموزش بهداشت در كاهش ميزان استفاده از جوش شيرين در نانوايي هاي شهرستان خميني شهر در سالهاي 81 تا 84  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي تاثير آموزش بهداشت در كاهش ميزان استفاده از جوش شيرين در نانوايي هاي شهرستان خميني شهر در سالهاي 81 تا 84
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي اهميت آموزش بهداشت و مشاركت عمومي در كاهش اختلالات بهداشت محيطي بلاياي طبيعي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي اهميت آموزش بهداشت و مشاركت عمومي در كاهش اختلالات بهداشت محيطي بلاياي طبيعي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی های مصرفی شهر زابل در سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی های مصرفی شهر زابل در سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهرستان بيرجنددرسال تحصیلی 87-86  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهرستان بيرجنددرسال تحصیلی 87-86
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی وضعيت بهداشتی و ايمنی مراکز راديولوژی و پزشکی هسته ای شهر قم در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی وضعيت بهداشتی و ايمنی مراکز راديولوژی و پزشکی هسته ای شهر قم در سال 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  وضعيت کنترل عفونت درمطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس سال1385  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: وضعيت کنترل عفونت درمطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس سال1385
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  محیط زیست و انرژی های تجدید شونده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: محیط زیست و انرژی های تجدید شونده
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  مواد پرتوزاي محيط در شيوع بیماری سرطان تیروئید در افراد روستائي ساکن شرق استان سیستان و بلوچستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مواد پرتوزاي محيط در شيوع بیماری سرطان تیروئید در افراد روستائي ساکن شرق استان سیستان و بلوچستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي پايبندي نانوايي هاي شهر زاهدان در رعايت قانون عدم مصرف جوش شيرين درتهيه نان در سال 86  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي پايبندي نانوايي هاي شهر زاهدان در رعايت قانون عدم مصرف جوش شيرين درتهيه نان در سال 86
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت ميكروبي بستني هاي سنتي در بستني فروشي هاي شهر زاهدان در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت ميكروبي بستني هاي سنتي در بستني فروشي هاي شهر زاهدان در سال 1386
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان يد در نمكهاي موجود در بازار و مقايسه آن با استانداردهاي موجود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان يد در نمكهاي موجود در بازار و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش   برر سي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد نانوايان شهر گرگان در رابطه با استفاده از جوش شيرين در نان در سال 1385  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح:  برر سي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد نانوايان شهر گرگان در رابطه با استفاده از جوش شيرين در نان در سال 1385
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی کارآئی شوینده ها در جداسازی تخم انگلها از سبزیجات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی کارآئی شوینده ها در جداسازی تخم انگلها از سبزیجات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي میزان فلزات سمی كادميوم و سرب درسه گونه از ماهيان دريايي كپور، کفال و ماهي سفيد در سواحل شرقی دریای خزر در سال 86 – 1385  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي میزان فلزات سمی كادميوم و سرب درسه گونه از ماهيان دريايي كپور، کفال و ماهي سفيد در سواحل شرقی دریای خزر در سال 86 – 1385
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ارائه دو روش جديد در تشخيص تقلبات آبليموهاي توليدي ايران سال هاي 1386-1385 در مقايسه با روش هاي استاندارد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه دو روش جديد در تشخيص تقلبات آبليموهاي توليدي ايران سال هاي 1386-1385 در مقايسه با روش هاي استاندارد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان پراكسيد موجود در ذولبيا و باميه ومحلهاي تهيه آنهادر ماه مبارك رمضان سال 1386 در شهر زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان پراكسيد موجود در ذولبيا و باميه ومحلهاي تهيه آنهادر ماه مبارك رمضان سال 1386 در شهر زاهدان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي و شناسایی آلودگي باکتریایی يخ هاي توليدي بندر عباس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي و شناسایی آلودگي باکتریایی يخ هاي توليدي بندر عباس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسی حذف جوش شیرین از نانوائیهای استان سیستان وبلوچستان طی سالهای 86-83  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی حذف جوش شیرین از نانوائیهای استان سیستان وبلوچستان طی سالهای 86-83
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان جوش‌شيرين و نمك در انواع نان‌هاي نانوايي سبزواردر سال 86-85  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان جوش‌شيرين و نمك در انواع نان‌هاي نانوايي سبزواردر سال 86-85
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي كيفيت نمك هاي عرضه شده درشهرستان زهدان درفصل زمستان86 و بهار87  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كيفيت نمك هاي عرضه شده درشهرستان زهدان درفصل زمستان86 و بهار87
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  بررسي ميزان پايداري يد موجوددر نمكهاي يددار در برابر نور و رطوبت در شهر دامغان در سال 1384  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي ميزان پايداري يد موجوددر نمكهاي يددار در برابر نور و رطوبت در شهر دامغان در سال 1384
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر