شنبه، 27 دي ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Garbage


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 248.83 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 25
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش Duale System Deutschland DSD  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD
نسخه: 1 اندازه فایل: 530.43 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی
نسخه: 1 اندازه فایل: 220.16 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 25
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه
نسخه: 1 اندازه فایل: 951.30 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 29
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی
نسخه: 1 اندازه فایل: 284.67 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه
نسخه: 1 اندازه فایل: 228.35 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 29
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی
نسخه: 1 اندازه فایل: 277.50 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 74
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 277.50 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى
نسخه: 1 اندازه فایل: 203.78 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری
نسخه: 1 اندازه فایل: 573.44 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری
نسخه: 1 اندازه فایل: 312.32 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاع  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 360.45 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت
نسخه: 1 اندازه فایل: 290.82 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم
نسخه: 1 اندازه فایل: 326.66 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 375.81 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 371.71 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید
نسخه: 1 اندازه فایل: 251.90 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 305.15 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 301.06 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند
نسخه: 1 اندازه فایل: 79.87 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نتایج مطالعات مدیریت پسماند منطقه چابهار (شهری و روستایی)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نتایج مطالعات مدیریت پسماند منطقه چابهار (شهری و روستایی)
نسخه: 1 اندازه فایل: 495.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها
نسخه: 1 اندازه فایل: 183.30 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی عوامل مدیریت پسماند شهری در کلان شهر های کشور با SWOT و QSPM  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند شهری در کلان شهر های کشور با استفاده از روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPM
نسخه: 1 اندازه فایل: 168.96 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 31
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود
نسخه: 1 اندازه فایل: 199.68 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف
نسخه: 1 اندازه فایل: 159.74 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي وضعيت بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي وضعيت بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 194.56 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند
نسخه: 1 اندازه فایل: 352.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 256.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 248.83 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 248.83 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 18
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی تیران و کرون  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرون
نسخه: 1 اندازه فایل: 174.08 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی
نسخه: 1 اندازه فایل: 162.82 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره در شهرستان کرج
نسخه: 1 اندازه فایل: 492.54 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 49
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستورالعمل سلامت ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستورالعمل سلامت ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند
نسخه: 1 اندازه فایل: 260.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 9 فروردين ماه، 1394 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Urban tours by rental car- CAIROURBAN PLANNING MODEL  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Urban tours by rental car- CAIROURBAN PLANNING MODEL
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Sustainable Waste Management  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Sustainable Waste Management
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Solid Waste Management Ordinance  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Solid Waste Management Ordinance
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETE  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETE
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEY  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEY
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Kansas Administrative RegulationsKansas Department of Health and Environment  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Kansas Administrative RegulationsKansas Department of Health and Environment
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر