چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Fluid Mechanics


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب The Hydraulics Of Open Channel Flow  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Download the digital books in Hydrology, Hydraulic, hydraulic structures, Ground water eng, Enviromental eng and another topics in water resource engineering. 1. The Hydraulics Of Open Channel Flow: An Introduction(2nd edition),Hubert Chanson,2004
نسخه: 0 اندازه فایل: 11.42 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 23 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 110
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  The Handbook of Groundwater Engineering  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: The Handbook of Groundwater Engineering,Jacques W. Delleur,1999.zip
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.90 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 23 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Engineering Fluid Mechanics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Engineering Fluid Mechanics
نسخه: 0 اندازه فایل: 651.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 163
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Design of Reservoir Outlet Works  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Hydraulic Design of Reservoir Outlet Works.pdf
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.53 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 44
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Design of Small Boat Harbors  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Hydraulic Design of Small Boat Harbors
نسخه: 0 اندازه فایل: 60.44 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydroelectric Power Plants Electrical Design  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydroelectric Power Plants Electrical Design
نسخه: 0 اندازه فایل: 661.50 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydrologic Engineering Requirements for Flood Damage Reduction Studies  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydrologic Engineering Requirements for Flood Damage Reduction Studies
نسخه: 0 اندازه فایل: 436.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydrologic Engineering Requirements for Reservoirs  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydrologic Engineering Requirements for Reservoirs
نسخه: 0 اندازه فایل: 877.57 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 42
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydrologic Frequency Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydrologic Frequency Analysis
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.07 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Open Channel Hydraulics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Open Channel Hydraulics (scan)-Terry W. Sturm
نسخه: 0 اندازه فایل: 26.44 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 65
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Open Channel Hydraulics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Open Channel Hydraulics (scan)-Terry W. Sturm-0070624453-McGraw Hill-2001
نسخه: 0 اندازه فایل: 26.44 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 69
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب SmallCanals  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:SmallCanals
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 42
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Principles of Sediment Transport in Rivers  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas-Leo
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.41 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 61
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Aerodinamica Computational Fluid Dynamics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Aerodinamica-Computational Fluid Dynamics The Basics With Ap
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.10 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flow and Transport in Fractured Porous Media  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Flow and Transport in Fractured Porous Media
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.75 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Water Resources Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Water Resources Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 41.07 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 2 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 81
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب River Mechanics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: River Mechanics-Pierre Y. Julien-0521529700-Cambridge University-2003
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.81 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب WSUD Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:WSUD Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures
نسخه: 0 اندازه فایل: 16.69 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Structures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Hydraulic Structures
نسخه: 0 اندازه فایل: 17.55 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flash Flood Forecasting  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Flash Flood Forecasting
نسخه: اندازه فایل: 13.45 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Stochastic Hydrology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Stochastic Hydrology
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 63
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Engineering and Design  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Engineering and Design
نسخه: 0 اندازه فایل: 666.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 120
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Instrumentation for Concrete Structures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Instrumentation for Concrete Structures
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.34 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.10 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Response Spectra and Seismic Analysis for Concrete Hydraulic Structures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Response Spectra and Seismic Analysis for Concrete Hydraulic Structures
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.15 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب River Hydraulics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب River Hydraulics
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.20 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Drought and Water Crises Science Te  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Drought and Water Crises Science Te
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.28 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water Pollution Control  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Pollution Control - A Guide to the Use of Water Quality Management Principles
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.05 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 504
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.39 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Fluid Mechanics - Mechanical Engineering Handbook  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Fluid Mechanics - Mechanical Engineering Handbook
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.97 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 117
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ridge Hydraulics-Dr Les Hamill  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Bridge Hydraulics-Dr Les Hamill-1999
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.65 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 61
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Power System Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Hydraulic Power System Analysis-Arthur Akers&Max Gassman&Richard Smith,2006
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.20 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب The Handbook of Groundwater Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: The Handbook of Groundwater Engineering,Jacques W. Delleur,1999
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.18 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 93
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتابThe Water Encyclopedia Hydrologic Data  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: The Water Encyclopedia Hydrologic Data
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب Hydraulic Fluids Peter Hodges  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود كتاب Hydraulic Fluids Peter Hodges
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 52
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Deaeration Stripping Evaporation  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Deaeration Stripping Evaporation
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flocculation SettingsFlotation  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Flocculation Settings,Flotation
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 132
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Design of Navigation Dams  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydraulic Design of Navigation Dams
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Farm Dams-Barry Lewis-0643065768-CSIRO Publishing  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Farm Dams-Barry Lewis-CSIRO Publishing
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload