شنبه، 4 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Water-Wastewater-Microbiology


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب Aerobic Biological Processes  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Aerobic Biological Processes
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 241
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Handbook of Water and Wastewater Microbiology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب در زمینه میکروبیولوژی:Handbook of Water and Wastewater Microbiology
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.50 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 11 مهر ماه، 1388 دریافت برنامه : 355
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب WASTEWATER MICROBIOLOGY Third Edition  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود ويرايش سوم كتاب: WASTEWATER MICROBIOLOGY Third Edition
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.73 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 5 دي ماه، 1388 دریافت برنامه : 175
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تاثیر دی کلروایزوسیانورات و هیپوکلریت سدیم بر باکتری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقایسه تاثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم ( NaDCC ) و هیپوکلریت سدیم (Naocl ) بر باکتری های گرم منفی
نسخه: 0 اندازه فایل: 217.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از گندزدا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در استفاده یا عدم استفاده از مواد گندزدا
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقایسه دو روش EC و A-1 شناسائی کلیفرم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقایسه دو روش EC و A-1 برای شناسائی کلیفرم های مدفوعی در لجن دفعی نهائی(Biosolids
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای آزمایشات باکتریولوژیک آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای آزمایشات باکتریولوژیک آب و فاضلاب اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 5 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 232
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي موجودات بيولوژيك در آب تصفيه شده خط ريكاوري تصفيه خانه آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي فراواني موجودات بيولوژيك در آب تصفيه شده در مواقع استفاده از خط ريكاوري در ورودي تصفيه خانه آب(مطالعه موردي: تصفيه خانه آب شهيد بهشتي شهر همدان)
نسخه: 1 اندازه فایل: 423 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 18 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی حذف تخم آسکاریس در هاضم بی هوازی لجن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی حذف تخم آسکاریس در هاضم بی هوازی لجن(مطالعه موردي تصفیه خانه جنوب اصفهان)
نسخه: 1 اندازه فایل: 963 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب مایکو باکتر بیماریزا در آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب مایکو باکتر بیماریزا در آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.11 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 1138
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای آزمایشات باکتریولوژیک آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای آزمایشات باکتریولوژیک آب و فاضلاب
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.28 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 181
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  انیمیشن نحوه بیماریزایی لژیونلا  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: انیمیشن سه بعدی بسیار زیبای نحوه بیماریزایی لژیونلا
نسخه: 1 اندازه فایل: 5.60 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 اسفند ماه، 1391 دریافت برنامه : 207
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب دايرة المعارف ميكروبيولو‍ژي محيط  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Encyclopedia of environmental microbiology
نسخه: 1 اندازه فایل: 50.41 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 6 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 195
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود Handbook of Water and Wastewater Microbiology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Handbook of Water and Wastewater Microbiology
نسخه: 1 اندازه فایل: 6.84 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 3 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 347
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مطالعه تاكسونوميكي گونه هاي Alternaria در ایران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مطالعه تاكسونوميكي گونه هاي Alte aria در ایران
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 7 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماريزاي قارچی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماريزاي قارچی
نسخه: 1 اندازه فایل: 285.70 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 7 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Environmental Pollution control microbiology  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Environmental Pollution control microbiology
نسخه: 1 اندازه فایل: 23.66 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 5 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پايان نامه بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب شرب پارک های گرگان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پايان نامه بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب شرب پارک های جنگلی شهرستان گرگان
نسخه: 1 اندازه فایل: 227.00 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 دي ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  برنامه ارتقاء ايمني مواد غذايي در كشور  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: برنامه ارتقاء ايمني مواد غذايي در كشور
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  انتشار آلودگي هاي انگلي در ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: انتشار آلودگي هاي انگلي در ايران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جزوه ميكروبيولوژي لجن فعال  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ميكروبيولوژي لجن فعال معاونت بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهیه و تنظیم : دادمهر فائزی رازی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 خرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 25
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر