سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/PowerPoint


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود پاورپوینت تصفيه آب و فاضلاب دکتر طلایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت تصفيه آب و فاضلاب دکتر طلایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 32.40 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1392 دریافت برنامه : 306
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت تصفيه آب و فاضلاب دکتر طلایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت تصفيه آب و فاضلاب دکتر طلایی
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.38 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1392 دریافت برنامه : 531
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت حذف فسفر  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پاورپوینت حذف فسفر
نسخه: 1 اندازه فایل: 521 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 10 شهريور ماه، 1388 دریافت برنامه : 834
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فايل كامل پاورپوينت حذف فسفر از فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: فايل كامل پاورپوينت حذف فسفر از فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 521 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 7 آبان ماه، 1388 دریافت برنامه : 738
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت عوامل موثر در خودپالایی رودخانه  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت:بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه
نسخه: 0 اندازه فایل: 216.21 Kb
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 880
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت قوانین مورفی  popularپربیننده ترینها
شرح: دانلود پاورپوینت قوانین مورفی
نسخه: 0 اندازه فایل: 65.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 419
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینتالگوی فکری  popularپربیننده ترینها
شرح: دانلود پاورپوینت:چگونه الگوی فکری شکل میگیرد
نسخه: 0 اندازه فایل: 231.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 279
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت بیولوژِی آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها
شرح: دانلود پاورپوینت: بیولوژِی آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشکده بهداشت
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.80 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 869
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودپاورپوینت FMEA  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود:پاورپوینت FMEA
نسخه: 0 اندازه فایل: 188.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 1106
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودپاورپوینت مدیریت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود:پاورپوینت مدیریت
نسخه: 0 اندازه فایل: 97.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 440
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودپاورپوینت IRATA  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود:پاورپوینت IRATA: Industrial Rope Access Trade Association
نسخه: 0 اندازه فایل: 714.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 297
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودپاورپوینت حادثه کشتی فدرا  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود: پاورپوینت حادثه کشتی فدرا - Fedra
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.13 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 256
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت تکنیک های مطالعه آب بحساب نیامده  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت تکنیک های مطالعه آب بحساب نیامده
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 228
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلودپاورپوینت ایستادن  popularپربیننده ترینها
شرح: دانلود:پاورپوینت ایستادن
نسخه: 0 اندازه فایل: 169.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1389 دریافت برنامه : 441
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب آموزش پاورپوینت  popularپربیننده ترینها
شرح: دانلود کتاب آموزش پاورپوینت
نسخه: 0 اندازه فایل: 326.25 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 16 خرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 321
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت روش تحقيق كيفي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت روش تحقيق كيفي
نسخه: 0 اندازه فایل: 546.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 تير ماه، 1389 دریافت برنامه : 306
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت مدل سازی کیفی آب در شبکه های توزیع آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت مدل سازی کیفی آب در شبکه های توزیع آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.91 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 21 مرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 528
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت GIS در شبکه های آبرسانی شهری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت GIS در شبکه های آبرسانی شهری
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.58 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 21 مرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 600
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت های بهداشت محیطی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت های بهداشت محیطی
نسخه: 0 اندازه فایل: 17.17 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 27 مرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 960
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت گندزدائي و فلوئورزني  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت گندزدائي و فلوئورزني
نسخه: 0 اندازه فایل: 207.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 27 مرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 222
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت تایر خودرو  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت:تایر خودرو
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.43 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 27 مرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 204
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت بهداشت آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت:بهداشت آب و فاضلاب برای کنترل همه گیریهای منتقله از آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.90 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 شهريور ماه، 1389 دریافت برنامه : 364
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت اهمیت تفکیک زباله بیمارستانی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت:اهمیت تفکیک زباله بیمارستانی
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.18 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 شهريور ماه، 1389 دریافت برنامه : 630
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت مدیریت پسماندها  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت مدیریت پسماندها
نسخه: 0 اندازه فایل: 734.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 شهريور ماه، 1389 دریافت برنامه : 1737
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت زائدات مركز بهداشتي و درماني  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: زائدات مركز بهداشتي و درماني،دکتر حسن تقي پور،استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.31 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 شهريور ماه، 1389 دریافت برنامه : 225
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای فعالیت در محیط یادگیری الکترونیکی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای فعالیت در محیط یادگیری الکترونیکی
نسخه: اندازه فایل: 4.25 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 20 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوبنت حفاظ ماشين ها  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوبنت حفاظ ماشين ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.59 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 6 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 88
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاور پوینت محصولات جانبی گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاور پوینت محصولات جانبی گندزدایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 164
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاور پوینت مدیریت ریسک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاور پوینت مدیریت ریسک
نسخه: 1 اندازه فایل: 759.81 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 1007
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت الزامات سیستم HSE-MS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت الزامات سیستم HSE-MS
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.27 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 981 امتیاز: 8.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.27 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 22 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 369
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آشنایی با iso9001iso14001  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اسلاید آشنایی با iso9001,iso14001 و ممیزی
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.15 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 25 اسفند ماه، 1391 دریافت برنامه : 278
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت ضرورت ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت ضرورت ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.18 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 31 فروردين ماه، 1392 دریافت برنامه : 140
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت درس نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پروژه درس نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 886.78 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 160
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Pipe Design and Production  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Pipe Design and Production
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.76 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت کارآموزی پروژه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پاورپوینت کارآموزی پروژه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.16 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 126
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود پاورپوینت کیفیت و بهداشت آب دکتر طلایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت کیفیت و بهداشت آب دکتر طلایی
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.71 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 227
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت روش تحقیق وارائه گزارش-پایان نامه نویسی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: روش تحقیق وارائه گزارش (پایان نامه نویسی)
نسخه: 0 اندازه فایل: 394.24 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 287
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت سيستم‌هاي پشتيباني تصميم‌ گيري  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پاورپوینت سيستم‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري استاد خیرخواه
نسخه: 0 اندازه فایل: 274.43 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 59
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  End Note پاورپوینت آموزش پايگاهي جهت ذخيره و سازماندهي منابع  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود پاورپوینت آموزش پايگاهي جهت ذخيره و سازماندهي منابع
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.48 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 115
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload