شنبه، 19 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/Wastewater-Books


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  مدیریت فاضلاب صنایع زیتون  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: مدیریت فاضلاب صنایع زیتون
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.50 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 101
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب تصفیه فاضلاب قسیم-بخش اول  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب تصفیه فاضلاب قسیم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 11.88 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 1433
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب تصفیه فاضلاب قسیم-بخش دوم  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب تصفیه فاضلاب قسیم-بخش دوم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 12.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 922
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنماي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنماي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.94 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 82
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Water and Wastewater Treatment Technologies  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Water and Wastewater Treatment Technologies
  نسخه: 0 اندازه فایل: 11.04 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.79 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 218
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری
  نسخه: 0 اندازه فایل: 41.98 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 103
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد اول  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد اول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 6.85 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 66
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.15 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد سوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد سوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.11 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 42
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد چهارم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد چهارم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.80 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 47
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش یک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش یک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.49 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش دو  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش دو
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.25 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 117
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش سه  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش سه
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.63 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 63
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش چهار  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش چهار
  نسخه: 0 اندازه فایل: 3.70 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 35
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتب Water and Wastewater Engineering  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتب Water and Wastewater Engineering
  نسخه: 1 اندازه فایل: 15.70 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در لجن فعال  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در لجن فعال
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.72 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 15 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 255
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود INFORMATION TECHNOLOGY IN WATER AND WASTEWATER  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: INFORMATION TECHNOLOGY IN WATER AND WASTEWATER UTILITIES
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.29 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 17 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 79
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 7.80 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 1 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 239
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  جزوه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: جزوه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.82 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 614
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود جزوه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود جزوه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب 2
  نسخه: 1 اندازه فایل: 8.33 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 552
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Water and Wastewater Technology 7th Edition  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Water and Wastewater Technology 7th Edition
  نسخه: 1 اندازه فایل: 30.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 16 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 60
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Wastewater Sludge Processing  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Wastewater Sludge Processing by Izrail S. Turovskiy and P. K. Mathai Publisher: Wiley-Interscience /| June 16, 2006 | ISBN: 0471700541 | Pages: 354 | PDF | 7 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 7.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 34
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Frank R. Spellman /| CRC Press | 2011-11-29 | 872 pages | English | PDF | 15 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 15.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 28
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations Frank R. Spellman /| CRC Press | 2011-06-30 | 669 pages | English | PDF | 9 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 9.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 37
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ADVANCED ONSITE WASTEWATER SYSTEMS TECHNOLOGIES  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Advanced Onsite Wastewater Systems Technologies by Anish R. Jantrania and Mark A. Gross Publisher: CRC Press /| January 13, 2006 | ISBN: 0849330297 | Pages: 282 | PDF | 6.7 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 6.70 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 25
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ADVANCES IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: T. Matsuo, K. Hanaki, H. Satoh, S. Takizawa, \"Advances in Water and Wastewater Treatment Technology\" Elsevier Science; 1st edition (September 1, 2001) /| English | ISBN: 0444505636 | 336 pages | PDF | 20 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 20.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  THE REMOVAL OF NITROGEN COMPOUNDS FROM WASTEWATER  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: B. Halling-Sorensen and S. E. Jorgensen,\\\"The Removal of Nitrogen Compounds from Wastewater\\\" Elsevier Publishing Company /| November 1, 1993 | ISBN: 0444891528 | 456 pages | PDF | 4.29 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 4.29 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 21
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer, \\\"Handbook of Water and Wastewater TreatmentTechnologies\\\" Butterworth-Heinemann /| 2002 | ISBN: 0750674989 | 576 pages | PDF | 16 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 16.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Ozonation of Water and Waste Water  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ozonation of Water and Waste Water: A Practical Guide to Understanding Ozone and its Application Wiley-VCH /| 2000 | ISBN: 352730178X | 202 pages | PDF | 11 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 11.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Municipal wastewater treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Municipal WastewaterTreatment: Evaluating Improvementsin National Water Quality by Andrew Stoddard, Jon B. Harcum, Jonathan Publisher: John Wiley & Sons Inc /| January 2003 | ISBN: 0471463523 | Pages: 674 | PDF | 33.6 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 33.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants Publisher:McGraw-Hill Professional /| ISBN: 0071543678 | edition 2007 | PDF | 1980 pages | 20 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 20.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Mathematics Manual For Water And Wastewater Treatment Plant Operators  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mathematics Manual For Water And Wastewater Treatment Plant Operators CRC Press; 1 edition /| March 23, 2004 | ISBN: 1566706750 | 712 pages | PDF | 3.11 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.11 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود کتاب Practical Wastewater Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Practical Wastewater Treatment Wiley-Interscience; 1 edition /| September 12, 2006 | ISBN: 0471780448 | 288 pages | PDF | 6.5 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Wastewater Purification Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Yu Liu - Wastewater Purification: Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors CRC /| 2007 | ISBN: 1420053671 | Pages: 336 | PDF | 12 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 12.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries Earthscan Publications Ltd. /| ISBN: 1844070190| 2004-10 | PDF | 256 pages | 2.5 Mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.50 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفيه خانه های فاضلاب شهری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود راهنماي بهره‎برداري و نگهداري تصفيه‎خانه‎هاي فاضلاب شهري (تصفيه مقدماتي)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 865.28 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 13 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 1017
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Wastewater Treatment Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands--2008/|350 pages|ISBN:9781402082344|21,05 MB|
  نسخه: 1 اندازه فایل: 21.55 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 22 بهمن ماه، 1392 دریافت برنامه : 82
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf and Eddy  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Wastewater Engineering Collection and Pumping Metcalf and Eddy
  نسخه: 1 اندازه فایل: 26.90 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 195
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Wastewater Collection Systems Management  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Wastewater Collection Systems Management
  نسخه: 1 اندازه فایل: 941.06 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 134
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر