سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Water-Books


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب اصول برنامه ریزی منابع آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب اصول برنامه ریزی منابع آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.40 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1392 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water Quality and Treatment Handbook  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Quality and Treatment Handbook
نسخه: 1 اندازه فایل: 11.70 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 121
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Downloads The Nalco Water Handbook  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
شرح: The Nalco Water Handbook
نسخه: 1 اندازه فایل: 24.47 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

ویرایش  دانلود کتاب نمونه برداری از آبهای زیرزمینی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب نمونه برداری از آبهای زیرزمینی
نسخه: 1 اندازه فایل: 561.60 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 153
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب کربن فعال برای تصفیه آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب کربن فعال برای تصفیه آب و فاضلاب
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.21 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 247
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب آلودگی آرسنیک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب آلودگی آرسنیک
نسخه: 1 اندازه فایل: 8.97 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 120
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Membrane Bioreactor Applications in Wastewater Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Membrane Bioreactor Applications in Wastewater Treatment
نسخه: 0 اندازه فایل: 911.36 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 24
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای کلر سنجی و ثبت نتایج آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای کلر سنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.53 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 165
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water and Wastewater Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water and Wastewater Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.70 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 93
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود handbook clean water  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Clean water an introduction to water quality and water pollution control
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.70 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Xenobiotics in the Urban Water Cycle  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Xenobiotics in the Urban Water Cycle
نسخه: 0 اندازه فایل: 13.99 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 18
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب شیمی آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب شیمی آب
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.28 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 163
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Liquid Membranes  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Liquid Membranes: Principles and Applications in Chemical Separations and Wastewater Treatment
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.10 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقالات سی و يکمين کنفرانس انجمن تحقيقات فلورايد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کتابچه مقالات سی و يکمين کنفرانس انجمن بين المللی تحقيقات فلورايد
نسخه: 1 اندازه فایل: 5.32 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود آشنایی با اصول گندزدایی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود آشنایی با اصول گندزدایی
نسخه: 1 اندازه فایل: 361.47 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 19 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 165
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود راهنمای گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود راهنمای گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.07 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 19 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 192
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب فرهنگ مهندسی رودخانه  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب فرهنگ مهندسی رودخانه
نسخه: 1 اندازه فایل: 17.76 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 1 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 171
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه آب - نشریه 177  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه آب - نشریه 177
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 7 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 71
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه خانه آب-نشریه 179  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه خانه آب-نشریه 179
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 7 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 47
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب-نشریه 318  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب-نشریه 318
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 7 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 51
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Industrial water pollution control  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Industrial water pollution control
نسخه: 1 اندازه فایل: 27.00 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Agricultural Water Management ResearchTrends  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Agricultural Water Management ResearchTrends Nova Science Publishers /| 304 pages | 2008 | ISBN: 1604561599 | PDF | 6.3 mb
نسخه: 1 اندازه فایل: 6.30 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Analytical Methods for Drinking Water  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Analytical Methods for Drinking Water:Advances in Sampling and Analysis by Quevauviller and Thompson Publisher: WileyBlackwell /| 21 Oct 2005 | ISBN: 0470094915 | Pages: 196 | PDF | 3.8 MB
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.80 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  WATER TREATMENT PLANT DESIGN - FOURTH EDITION  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Treatment Plant Design (McGraw-Hill Handbooks) McGraw-Hill Professional /| ISBN: 0071418725 | 2004-05-01 | PDF | 896 pages | 51 Mb
نسخه: 1 اندازه فایل: 51.00 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flotation Technology  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Lawrence K. Wang, Nazih K. Shammas, William A. Selke, Donald B. Aulenbach, \"Flotation Technology: Volume 12\\\" Humana Press /| 2010 | ISBN: 1588294943 | 552 pages | PDF | 5 MB
نسخه: 1 اندازه فایل: 5.00 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 9
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Industrial Water Treatment in Refineries and Petrochemical Plants  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Industrial Water Treatmentin Refineries and Petrochemical Plants 248 pages /| ISBN:0884159086 | PDF | 16 Mb
نسخه: 1 اندازه فایل: 16.00 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Advanced Physicochemical Treatment Processes  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Advanced Physicochemical Treatment Processes Publisher: Humana Press /| Pages: 712 | 2006-08-23 | ISBN 1588293610 | PDF | 20 MB
نسخه: 1 اندازه فایل: 20.00 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  روش های نوین بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: روش های نوین بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 267.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 19 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 70
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Degremont Water Treatment Handbook 6th Edition 2002  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Degremont Water Treatment Handbook 6th Edition 2002
نسخه: 1 اندازه فایل: 136.00 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 21 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 88
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  MWHs Water Treatment-Principles and Design  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: MWHs Water Treatment - Principles and Design Publication Date: April 3, 2012 /| ISBN-10: 0470405392 | ISBN-13: 978-0470405390 | Edition: 3
نسخه: 1 اندازه فایل: 31.80 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 21 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water Treatment Plant Design AWWA 4th Edition  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Treatment Plant Design AWWA 4th Edition
نسخه: 1 اندازه فایل: 45.25 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 21 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Environmental Water Advances in Treatment Remediation and Recycling  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Environmental Water Advances in Treatment, Remediation and Recycling
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.95 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 22 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 300
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water and the Future of Humanity  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water and the Future of Humanity: Revisiting Water Security
نسخه: 1 اندازه فایل: 4.33 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 22 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 39
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water 40 The Past Present and Future of the Worlds Most Vital Resource  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water 4.0: The Past, Present, and Future of the World’s Most Vital Resource
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.60 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 28 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 56
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water Works Engineering Planning Design And Operation  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Works Engineering: Planning, Design And Operation by Syed R. Qasim , Edward M. Motley, Guang Zhu
نسخه: 1 اندازه فایل: 12.64 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 187
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Principles of Water Treatment  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Principles of Water Treatment : Publication Date: November 6, 2012 /| ISBN-10: 0470405384 | ISBN-13: 978-0470405383 | Edition: 1 | 15,86 MB | 672 Page
نسخه: 1 اندازه فایل: 16.72 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 57
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Adsorption Technology in Water Treatment  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Adsorption Technology in Water Treatment
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.11 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 10 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 116
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  A practical guide to particle counting for drinking water treatment  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: A practical guide to particle counting for drinking water treatment Mike Broadwell
نسخه: 1 اندازه فایل: 5.91 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.78 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water Resources Planning and Management  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Resources Planning and Management-برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 11.09 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 20 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 378
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload