پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Occupational-Health-Books


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  راهنمای آموزشی کنترل دخانیات  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای آموزشی کنترل دخانیات
نسخه: 1 اندازه فایل: 2.03 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 151
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  عوامل شيميايي زيان آور محيط كار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شرايط و عواملي كه موجب به خطر افتادن سلامت نيروي كار م يشوند، تقريبا در همه محيطهاي كار وجود دارند اما نوع و شدت آنها در محيطهاي مختلف، متفاوت است. شناسايي مخاطرات موجود در محيط كار، گاهي اوقات بسيار ساده است مثلا عاملي موجب واكنش آلرژيك در نيروي كار گشته و يا با عوارض بهداشتي ساده همچون سوزش چشم و يا گلو ظاهر ميشود
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.09 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 425
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  پاورپوینت آشنایی با کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: پاورپوینت آشنایی با کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.78 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 7 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 170
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود مرجع سم شناسی شغلی Occupational Toxicology  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود مرجع سم شناسی شغلی Occupational Toxicology
نسخه: 0 اندازه فایل: 6.22 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.72 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 68
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.10 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 264
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای آموزشی ترک دخانیات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای آموزشی ترک دخانیات
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.94 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 36
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستورالعمل حدود مجاز مواجهه شغلی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستورالعمل حدود مجاز مواجهه شغلی
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.46 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 86
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.84 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 56
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 6.09 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 62
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 1005.57 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 71
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای کنترل سرب در محیط کار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای کنترل سرب در محیط کار-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.20 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 9 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشک خانواده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشک خانواده-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.59 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 9 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.06 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 9 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 76
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای آموزش کنترل دخانیات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای آموزش کنترل دخانیات-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.16 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 9 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمایی شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمایی شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار-مرکز سلامت و محیط کار
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.01 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 9 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 320
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات لحیم کاری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات لحیم کاری
نسخه: 0 اندازه فایل: 863.23 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 11 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 31
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات صافکاری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات صافکاری
نسخه: 0 اندازه فایل: 382.98 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 116
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در نقاشی اتومبیل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در نقاشی اتومبیل
نسخه: 0 اندازه فایل: 432.13 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 115
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری
نسخه: 0 اندازه فایل: 147.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 340
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تراشکاری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تراشکاری
نسخه: 0 اندازه فایل: 208.90 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 420
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات جوشکاری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات جوشکاری
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.52 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 275
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری
نسخه: 0 اندازه فایل: 809.98 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 107
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تعویض روغنی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تعویض روغنی
نسخه: 0 اندازه فایل: 173.06 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 148
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.68 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 148
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات باطری سازی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات باطری سازی
نسخه: 0 اندازه فایل: 320.51 Kb
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 144
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Loss Preventionin the Process in the Prosses Industries  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Loss Preventionin the Process in the Prosses Industries
نسخه: 0 اندازه فایل: 9.04 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 16 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب فارسی طراحی روشنایی در محیط کار مهندس رنجبریان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب فارسی طراحی روشنایی در محیط کار مهندس رنجبریان
نسخه: 0 اندازه فایل: 29.36 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 28 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 29
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب هندبوک اساس و روشهای الکتروشیمی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب هندبوک اساس و روشهای الکتروشیمی
نسخه: 1 اندازه فایل: 4.97 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 195
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Introduction to health physics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Introduction to health physics
نسخه: 1 اندازه فایل: 4.72 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 8 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 144
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Aerosol Science for Industrial Hygienists  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Aerosol Science for Industrial Hygienists
نسخه: 1 اندازه فایل: 28.18 MB
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 28 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 8.10 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 508
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.20 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 28 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 725
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب عوامل شيميایی در محيط کار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب عوامل شيميایی در محيط کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 31 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 8.57 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 31 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 1.28 MB
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 31 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نمونه HSE PLAN فارسی در شرکت صنعتی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نمونه HSE PLAN فارسی در شرکت صنعتی راهبران ایمنی جهانی
نسخه: 1 اندازه فایل: 689.15 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 31 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 89
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزیابی ریسک در شرکت فرو آلیاژ کرمان - سیستم انسان - ماشین در 2014  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزیابی ریسک در شرکت فرو آلیاژ کرمان - سیستم انسان - ماشین در 2014
نسخه: 1 اندازه فایل: 716.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 31 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب اصول ایمنی و بهداشت کار شامل تعاریف و اصول کلی ایمنی و بهداشت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب اصول ایمنی و بهداشت کار شامل تعاریف و اصول کلی ایمنی و بهداشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 6 خرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر