دوشنبه، 18 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Occupational-health-leaflets


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش اول  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش اول
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.38 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 302
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش دوم  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش دوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.39 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 231
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش سوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش سوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.49 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش چهارم  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب-بخش چهارم
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.50 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 206
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کامل سم شناسی دکتر نقاب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه سم شناسی دکتر نقاب
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.75 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه ایمنی دکتر عدل بخش اول  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه ایمنی دکتر عدل بخش اول
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.93 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه ایمنی دکتر عدل بخش دوم  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه ایمنی دکتر عدل بخش دوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.91 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 596
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کامل جزوه ایمنی دکتر عدل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کامل جزوه ایمنی دکتر عدل
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.85 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 102
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه شرایط جوی محیط کار دکتر گل بابائی بخش اول  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه شرایط جوی محیط کار دکتر گل بابائی بخش اول
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.81 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 416
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه شرایط جوی محیط کار دکتر گل بابائی بخش دوم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه شرایط جوی محیط کار دکتر گل بابائی بخش دوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.80 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کامل جزوه شرایط جوی محیط کار دکتر گل بابائی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کامل جزوه شرایط جوی محیط کار دکتر گل بابائی
نسخه: 0 اندازه فایل: 5.62 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه نمونه برداری و تجزیه هوا بخش اول  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه نمونه برداری و تجزیه هوا بخش اول
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.83 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 416
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه نمونه برداری و تجزیه هوا بخش دوم  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه نمونه برداری و تجزیه هوا بخش دوم
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.73 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 397
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کامل جزوه نمونه برداری و تجزیه هوا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کامل جزوه نمونه برداری و تجزیه هوا
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.58 MB
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 47
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کارشناسی ارشد ارگونومی دکتر سراجی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه کارشناسی ارشد ارگونومی دکتر سراجی
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.98 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 42
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه ایمنی حریق - ایمنی در محیط کار مهندس حلوانی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه ایمنی حریق - ایمنی در محیط کار مهندس حلوانی
نسخه: 0 اندازه فایل: 509 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1311
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کارشناسی ارشد پرتو دکتر نصیری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه کارشناسی ارشد پرتو دکتر نصیری
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.02 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 626
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کارشناسی ارشد روشنایی دکتر غلام نیا  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه کارشناسی ارشد روشنایی دکتر غلام نیا
نسخه: 0 اندازه فایل: 656.50 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 664
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کارشناسی ارشد سم شناس دکتر شاه طاهری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه کارشناسی ارشد سم شناس دکتر شاه طاهری-مهندسی بهداشت حرفه ای
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.87 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1148
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کارشناسی ارشد جزوه صدا و ارتعاش دکتر نصیری  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه کارشناسی ارشد جزوه صدا و ارتعاش دکتر نصیری
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.86 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1372
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه کارشناسی بهداشت حرفه ای ارگونومی کاربردی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه کارشناسی بهداشت حرفه ای ارگونومی کاربردی
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.41 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 762
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار
نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 15 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 63
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فايل ورد جزوه ارتعاش در بهداشت حرفه اي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: فايل ورد جزوه ارتعاش در بهداشت حرفه اي
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 16 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 90
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فايل ورد جزوه كليات بهداشت حرفه اي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: فايل ورد جزوه كليات بهداشت حرفه اي
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 16 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 174
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود گزارش کارآموزی کامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود گزارش کارآموزی کامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود جزوه سم شناسی صنعتی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود جزوه سم شناسی صنعتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 16 بهمن ماه، 1396 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload