شنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما  نام تصویر: مبارزه با ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

  شرح تصویر: ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺟﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺗﻮﭖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻫﻢ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ . ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﭖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺑﻨﻔﺶِ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺩﺍﻍ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﯾﻮ .ﻭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ .

  تاريخ ثبت: جمعه، 23 مرداد ماه، 1394

  بازديد: 850  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر