يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ
  نام تصویر: مبارزه با ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

  شرح تصویر: ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺟﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺗﻮﭖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻫﻢ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ . ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﭖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺑﻨﻔﺶِ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺩﺍﻍ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﯾﻮ .ﻭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ .

  تاريخ ثبت: جمعه، 23 مرداد ماه، 1394

  بازديد: 550  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload