پنجشنبه، 15 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژنام تصویر: تقسیم بندی صوت از نظر طول زمانی که صدا تولید می شود

شرح تصویر: تقسیم بندی صوت از نظر طول زمانی که صدا تولید می شود

تاريخ ثبت: جمعه، 10 ارديبهشت ماه، 1395

بازديد: 563تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload