سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .نام تصویر: خوردگی در پمپ شناور

شرح تصویر: خوردگی در پمپ شناور در اثر کاویتاسیون

تاريخ ثبت: سه شنبه، 26 آذر ماه، 1398

بازديد: 476تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload