دوشنبه، 31 شهريور ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی  نام تصویر: خوردگی در پمپ شناور

  شرح تصویر: خوردگی در پمپ شناور در اثر کاویتاسیون

  تاريخ ثبت: سه شنبه، 26 آذر ماه، 1398

  بازديد: 401  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload