سه شنبه، 23 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  _USER_GROUPS


  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 100
  ( _REQUIERED_POINT : 100)
  کاربران با فعالیت کم

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 200
  ( _REQUIERED_POINT : 200)
  کاربران با فعالیت کم

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 300
  ( _REQUIERED_POINT : 300)
  کاربران با فعالیت متوسط

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 400
  ( _REQUIERED_POINT : 400)
  کاربران با فعالیت خوب

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 500
  ( _REQUIERED_POINT : 500)
  کاربران با فعالیت مناسب

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 1000
  ( _REQUIERED_POINT : 600)
  کاربران با امتیاز 1000

  مدیران
  ( _REQUIERED_POINT : 10000)
  کاربران ممتاز

  کاربران ویژه
  ( _REQUIERED_POINT : 30000)
  کاربران ویژه