پنجشنبه، 27 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  :: خرید نقدی محصولات ::

  ردیف نام محصول قیمت (ریال) نوع محصول خرید محصول
  ۱۲۱ نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا دکتر بهرامی ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۲ BITControl Aqua Designer v7.0 آکوا دیزاینر نرم افزار طراحی تصفیه خانه فاضلاب ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۳ دستورالعمل انتخاب نصب و بهره برداري از كابل هاي قابل استفاده در چاه هاي آب شرب ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۴ پاورپوینت ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ Ergonomic Checkpoints ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۵ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۶ دانلود پاورپوینت Ergonomics ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۷ دانلود کتاب راهنمای جامع پمپ ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۸ ویژگیهای آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذائی ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۲۹ دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۰ پاورپوینت ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس شغلی ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۱ افزونه تاسیسات مکانیکی و لوله کشی CADprofi 11.09 ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۲ دانلود WaterGEMS نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه های توزیع آب ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۳ دانلود بخش سوم نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1 ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۴ دانلود بخش دوم نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1 ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۵ دانلود Bentley WaterCad V8i نرم افزار طراحی شبکه های توزیع آب ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۶ دانلود بخش اول نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1 ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۷ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۸ طبقه بندی انواع شیر های مورد استفاده در تاسیسات آب و فاضلاب ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۳۹ جزوه راه اندازي فرآيند لجن فعال ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۴۰ جزوه ميكروبيولوژي لجن فعال ۱۰۰,۰۰۰

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر