جمعه، 3 اسفند ماه، 1397
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  مناقصه عمومی یک مرحله ای موضوع مناقصه(تجدید)عبارت است از واگذاري خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هوا شناسی به مدت 12 ماه -طرح

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/20
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 453,000,000

  انجام عملیات پردازش و استحصال پسماندهای خشک ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/12/12
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 432.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپرده 1006863376 بانک شهر
  برآورد : 8640000000

  راهبری یکساله بدون ( قطعه) ایستگاه اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی موجود ، طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-07
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/12/15
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 150.000.000 ریال

  واگذاری امور خدمات شهری

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/01 تا 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15/30 مورخ 1397/12/08
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/11 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 5.747.463.457 ريال
  برآورد : 114949269123

  تجهیزات مورد نیاز ایستگاه آلودگی جو فیروزکوه

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  تجهیزات ایستگاههای لایسیمتر

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری امور خدمات شهری

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 1397/11/29 تا 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15:30 مورخ 1397/12/06
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/07 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 7.704.000.000 ريال
  برآورد : 154077013320

  خرید نصب و راه اندازی سامانه....

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/02 8 الی 15.30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/13 تا ساعت 15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/14 ساعت 10
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 4.900.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب اداره کل هواشناسی استان خوزستان

  خرید نصب و راه اندازی سامانه....

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/02 8 الی 15.30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/13 تا ساعت 15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/14 ساعت 10
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 4.900.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب اداره کل هواشناسی استان خوزستان

  بازسازی و مقاوم سازی ایستگاه پمپاژ روستای سپاه محله

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی بمنظور رفع محدودیت استقرار صنایع شیمیایی و کانی غیر فلزی و رده بالاتر از 3 شهرک صنعتی مهر

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  انجام خدمات ایمنی، سلامت و محیط زیست امداد...

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی در ساعت اداری
  استان برگزاری : اصفهان

  خرید،نصبو راه اندازی سامانه لیدار و سامانه

  تاریخ انتشار : 1397-11-30
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-13
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-14
  استان برگزاری : خوزستان

  جمع آوری و امحاء پسماندهای آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو طبق مدارک پیوست.

  تاریخ انتشار : 1397-11-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شید سنج هواشناسی خوزستان

  تاریخ انتشار : 1397-11-29
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/13
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 4,900,000,000

  ارزیابی کیفی خدمات ایمنی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-29
  استان برگزاری : خوزستان

  استقرار سیستم مدیریت ایمنی

  تاریخ انتشار : 1397-11-28
  استان برگزاری : اصفهان

  امور امحاء زباله های

  تاریخ انتشار : 1397-11-28
  استان برگزاری : لرستان

  خرید نصب و راه اندازی سامانه....

  تاریخ انتشار : 1397-11-28
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/01 8 الی 15.30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/12 تا ساعت 15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/14 ساعت 10
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 4.900.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب اداره کل هواشناسی استان خوزستان

  خرید ۱۲۰۰۰ بالن سازمان

  تاریخ انتشار : 1397-11-28
  تاریخ خرید اسناد : 1397-11-30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-11
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-12
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری امور تهیه ، تدوین و اجرای برنامه در راستای تحقق مدیریت سبز

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  واگذاری پروژه های hse مناطق 22

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : به صورت نقدی واریز وجه به حساب شماره 100789965950 نزد بانک شهر شعبه رسالت به نام شرکت شهر سالم و یا به صورت ضمانتنامه بانکی

  راهبری و نگهداری ایستگاه های سنجش

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 250.000.000 ریال به حساب جاری 700820404542 بانک شهر شعبه سهروردی شمالی به نام شرکت کنترل کیفیت هوا و یا به صورت ضمانتنامه بانکی

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : هرمزگان

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-27
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : یزد

  واگذاری حجمی جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه بخشی از پسماندها

  تاریخ انتشار : 1397-11-25
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/25 ساعت 8 صبح الی 1397/12/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/12 تا ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/13 راس ساعت 17 بعدازظهر
  استان برگزاری : کرمانشاه
  سپرده شرکت : واریز به حساب 1892010028 باک تجارت شعبه زمزم

  خدماتی بهداشت محیط زیست و اطفای حریق برای مدت یکسال

  تاریخ انتشار : 1397-11-25
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-18
  تاریخ بازگشایی : 1398-01-18
  استان برگزاری : خوزستان

  حمل پسماند بی خطر سازی شده و عادی بیمارستان

  تاریخ انتشار : 1397-11-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  اخذ مشاور جهت اجرایی نمودن مدیریت پایش زیست محیطی به مدت 18 ماه در بندر امیرآباد مطابق فایل پیوست . تماس جهت هرگونه سوال: 09373762906(آقای طالبی)

  تاریخ انتشار : 1397-11-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  واگذاری عملیات جمع آوری، بارگیری، حمل و انتقال پسماندهای ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-24
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/11/29
  استان برگزاری : مازندران

  بادنما طبق فایل ضمیمه پیش فاکتور حتما ضمیمه گردد

  تاریخ انتشار : 1397-11-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00

  ارزیابی کیفی خدمات ایمنی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-24
  استان برگزاری : خوزستان

  انجام ممیزی انرژی فرودگاههای

  تاریخ انتشار : 1397-11-24
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-20
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-21
  استان برگزاری : تهران

  جمع آوری زباله...

  تاریخ انتشار : 1397-11-23
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/23 تا 1397/12/01
  استان برگزاری : قزوین

  واگذاری امور مربوط به تفکیک جمع آوری انتقال و بی خطر سازی زباله های عفونی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

  تاریخ انتشار : 1397-11-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مطالعه استخراج واکتشاف فسیل تنه درختان مشگین شهر

  تاریخ انتشار : 1397-11-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  خرید بالن ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-23
  تاریخ خرید اسناد : سات 16 مورخ 1397/11/30
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/12/11
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 سعت 10
  استان برگزاری : تهران

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : یزد

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : هرمزگان

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  ارزیابی کیفی - انجام پروژه ممیزی انرژی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری وسایل و لوازم اعلام و اطفاء حریق ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت 12 روز
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 11 مورخ 1397/11/29
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 964.088.000 ريال به صورت یکی از تضامین قابل قبول در آیین ناه تضمین معاملات دولتی
  برآورد : 19281758000

  مطالعات امکان سنجی ایستگاه هواشناسی ساوه

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  واگذاری عملیات عمرانی احداث

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ نشر این آگهی لغایت 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/04
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/05 ساعت 12/30
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : به صورت نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی

  واگذاری جهت انجام

  تاریخ انتشار : 1397-11-18
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز از ساعت 8/30 الی 13/30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5 درصد مبلغ پیشنهادی سالانه

  جمع آوری زباله از سطح روستای فشند و انتقال به حلقه دره به مدت یک سال

  تاریخ انتشار : 1397-11-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  واگذاری امور خدمات شهری...

  تاریخ انتشار : 1397-11-16
  استان برگزاری : کرمانشاه

  واگذاری امور خدمات شهری

  تاریخ انتشار : 1397-11-16
  تاریخ خرید اسناد : 1397/11/16 تا پایان وقت اداری 1397/11/29
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/01 تا ساعت 15.30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/04 ساعت 15.30
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 5.747.463.457 ریال
  برآورد : 114949269123

  شناسایی سرمایه گذاری

  تاریخ انتشار : 1397-11-15
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/12/15 ساعت 14
  استان برگزاری : فارس

  شناسایی سرمایه گذاری

  تاریخ انتشار : 1397-11-15
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/12/15 ساعت 14
  استان برگزاری : فارس

  ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری وسایل و لوازم اعلام و اطفاء حریق ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-15
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت 12 روز
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 11 مورخ 1397/11/29
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 964.088.000 ريال به صورت یکی از تضامین قابل قبول در آیین ناه تضمین معاملات دولتی
  برآورد : 19281758000

  واگذاری امور مربوط به تفکیک جمع آوری و بی خطر سازی زباله های عفونی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

  تاریخ انتشار : 1397-11-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  از ایران کد مشابه استفاده شده است و مشخصات نیاز پیوست می باشد.

  تاریخ انتشار : 1397-11-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  شناسایی سرمایه گذاری

  تاریخ انتشار : 1397-11-14
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/12/15 ساعت 14
  استان برگزاری : فارس

  حمل پسماند بی خطر سازی شده وعادی بیمارستان طبق مدارک پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-11-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  جمع آوری و حمل زباله (پسماند) شهری

  تاریخ انتشار : 1397-11-13
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/14 الی 1397/11/18
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/11/21 الی 1397/12/02
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/04 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
  سپرده شرکت : 890.000.000 ریال واریز به حساب شماره 3100002051002 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 17541763500

  واگذاری خدمات حمل، شستشو، جداسازی ضایعات و ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-13
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/11/25
  استان برگزاری : تهران

  ارزیابی کیفی اجرای طرح تفکیک از مبداء و جمع آوری پسماندهای خشک شهری

  تاریخ انتشار : 1397-11-13
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/11/02
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/10 ساعت 12 ظهر
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  خرید و نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه

  تاریخ انتشار : 1397-11-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  مطالعه فسیلهای تنه درختان مشگین شهر مطابق شرحهای پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-11-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  امور امحاء زباله های

  تاریخ انتشار : 1397-11-09
  استان برگزاری : لرستان

  تهیه طرح جامع مدیریت پسماند

  تاریخ انتشار : 1397-11-09
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/09
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/11/28
  تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1397/11/29
  استان برگزاری : یزد
  سپرده شرکت : به صورت مقطوع 225.000.000 ریال واریز به حساب 2091520071 بانک تجارت شهرداری یزد یا ضمانتنامه بانکی در وجه حساب مذکور یا اوراق مشارکت بی نام

  تدقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل کیفیت آب در شش بندر

  تاریخ انتشار : 1397-11-09
  تاریخ خرید اسناد : 1397-11-14
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-30
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-02
  استان برگزاری : تهران

  جمع آوری و حمل زباله (پسماند) شهری

  تاریخ انتشار : 1397-11-07
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/14 الی 1397/11/18
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/11/21 الی 1397/12/02
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/04 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
  سپرده شرکت : 890.000.000 ریال واریز به حساب شماره 3100002051002 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 17541763500

  صدور مجوز در خصوص عملیات جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1397-11-07
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر یک هفته از نشر
  استان برگزاری : کرمانشاه

  خرید دستگاه سیستم سنجش انرژی

  تاریخ انتشار : 1397-11-07
  تاریخ خرید اسناد : 1397/11/09
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/24
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 6.100.000.000 ریال

  خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا به شرح پیوست.

  تاریخ انتشار : 1397-11-07
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  پیمانکاران فعال در زمینه انجام عملیات

  تاریخ انتشار : 1397-11-07
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز پس از انتشار آخرین آگهی
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری عملیات جمع آوری، حمل و دان پسماندهای عفونی ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-06
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی
  استان برگزاری : کرمانشاه

  اخذ مشاور جهت اجرایی نمودن مدیریت پایش زیست محیطی به مدت 18 ماه مطابق اسناد پیوست. ضمنا مشاور باید دارای رتبه پایه 3 در گروه تخصصهای مشترک باشد.

  تاریخ انتشار : 1397-11-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  انجام مطالعات مدیریت جامع و پویای پسماندهای شهرک صنعتی خلیج فارس طبق شرح خدمات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-11-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-08
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  اجرای عملیات دفن پسماندهای عادی و پزشکی...

  تاریخ انتشار : 1397-11-03
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/03 تا 1397/11/13
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/11/03 تا 1397/11/13
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا مطالبات بلوکه شده تایید شده یا واریز وجه نقد به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا IR770600520301101520177001

  خید دستگاه سیستم سنجش انرژی

  تاریخ انتشار : 1397-11-03
  تاریخ خرید اسناد : از ساعت 8 صبح آگهی نوبت اول الی 1397/11/09 ساعت 16/15
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/24 تا ساعت 13/55
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/24 راس ساعت 14
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 6.100.000.000 ریال

  پیمانکاران فعال در زمینه انجام عملیات

  تاریخ انتشار : 1397-11-03
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز پس از انتشار آخرین آگهی
  استان برگزاری : تهران

  خرید یکدستگاه آنالایزر زیست

  تاریخ انتشار : 1397-11-03
  تاریخ خرید اسناد : شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/25 تا ساعت 15
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/17 ساعت 14
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 213.000.000 ریال به صورت ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7) بنام مناقصه گزار

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-11-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/11/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/13
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/13
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 250,000,000

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2000 دستگاه سیستم سنجش انرژی(با اولویت تولیدات داخلی)

  تاریخ انتشار : 1397-11-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/11/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/24
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/24
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 6,100,000,000

  خید دستگاه سیستم سنجش انرژی

  تاریخ انتشار : 1397-11-02
  تاریخ خرید اسناد : از ساعت 8 صبح آگهی نوبت اول الی 1397/11/09 ساعت 16/15
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/24 تا ساعت 13/55
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/24 راس ساعت 14
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 6.100.000.000 ریال

  خرید سامانه پسماندهای عمرانی

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 10 درصد مبلغ کل به حساب سپرده 100828259373 بانک شهر شعبه کریمخان زند به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
  برآورد : 700000000

  واگذاری امور خدمات شهر ...

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/11
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/13
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : معادل 5 درصد مبلغ براورد به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری 0105598033006 نزد بانک ملی

  مطالعه فسیلهای تنه درختان مشگین شهر مطابق شرح خدمات وشرایط احراز و مدارک مورد نیاز پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-08
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  امور نگهداری و فضای سبز، تاسیسات مربوطه، حمل و نقل و جمع آوری پسماند

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 4.400.000.000 ريال به حساب شماره 700808409208 بانک شهر
  برآورد : 88300000000

  شناسایی متقاضیان قرارگیری

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ خرید اسناد : تا 14 روز پس از انتشار آخرین آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/21 ساعت 16
  استان برگزاری : تهران

  بنتونیت به شرح پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی اجرای طرح تفکیک از مبداء و جمع آوری پسماندهای خشک شهری

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/11/02
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/10 ساعت 12 ظهر
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  خرید یکدستگاه آنالایزر زیست

  تاریخ انتشار : 1397-11-01
  تاریخ خرید اسناد : شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/25 تا ساعت 15
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/17 ساعت 14
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 213.000.000 ریال به صورت ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7) بنام مناقصه گزار

  تجهیز ایستگاه هواشناسی مزرعه سراب

  تاریخ انتشار : 1397-10-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  انتخاب خدمات مدیریت طرح ...

  تاریخ انتشار : 1397-10-30
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/11/13
  استان برگزاری : تهران

  خرید٬ حمل و تحویل تجهیزات مبارزه

  تاریخ انتشار : 1397-10-27
  تاریخ خرید اسناد : 1397-11-03
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-11-13
  تاریخ بازگشایی : 1397-11-14
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  امحای پسماندهای دانشکده داروسازی

  تاریخ انتشار : 1397-10-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  خرید، حمل و تحویل تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-10-26
  تاریخ خرید اسناد : از چاپ دومین اگهی 1397/10/26 تا پایان وقت اداری 1397/11/03
  تاریخ ارسال اسناد : از اتمام فروش اسناد 1397/11/04 تا ساعت 18 مورخ 1397/11/13
  تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح 1397/11/14
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت

  اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی کاشان

  تاریخ انتشار : 1397-10-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  اجرای عملیات دفن پسماندهای عادی و پزشکی...

  تاریخ انتشار : 1397-10-26
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/03 تا 1397/11/13
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/11/03 تا 1397/11/13
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا مطالبات بلوکه شده تایید شده یا واریز وجه نقد به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا IR770600520301101520177001

  بهداشت محیط

  تاریخ انتشار : 1397-10-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  تخلیه و حمل پسماند در مجموعه انقلاب

  تاریخ انتشار : 1397-10-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  عملیات جمع آوری، تفکیک ساماندهی

  تاریخ انتشار : 1397-10-25
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/25 از ساعت 9 الی 17
  استان برگزاری : تهران

  موضوع واگذاری امحای پرونده های بستری و اورژانس و اسکن اوراق مشمول امحا در صورت نیاز به این شماره 09155815029 تماس بگیرید.

  تاریخ انتشار : 1397-10-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد براورد این شرکت مبلغ 900/000/000 ریال می باشد بابت انتخاب مشاور جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک خاوران

  تاریخ انتشار : 1397-10-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری امور خدمات شهر ...

  تاریخ انتشار : 1397-10-24
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/11/11
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/13
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : معادل 5 درصد مبلغ براورد به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری 0105598033006 نزد بانک ملی

  خرید، حمل و تحویل تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-10-24
  تاریخ خرید اسناد : از چاپ دومین اگهی 1397/10/26 تا پایان وقت اداری 1397/11/03
  تاریخ ارسال اسناد : از اتمام فروش اسناد 1397/11/04 تا ساعت 18 مورخ 1397/11/13
  تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح 1397/11/14
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت

  خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا به شرح پیوست.

  تاریخ انتشار : 1397-10-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  واگذاری عملیات جمع آوری،

  تاریخ انتشار : 1397-10-22
  تاریخ خرید اسناد : 1397/10/22 لغایت 1397/10/25
  استان برگزاری : تهران

  امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی

  تاریخ انتشار : 1397-10-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  قرارداد نمک زدایی از آب دریا طبق شرح پیوست-پرداخت بصورت 50 درصد از محل اسناد خزانه اسلامی به سرررسید 99/07/21و 50درصد بصورت نقد میباشد

  تاریخ انتشار : 1397-10-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک کل کشور (مطالعات موردی استان سیستان و بلوچستان)

  تاریخ انتشار : 1397-10-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک کل کشور (مطالعات موردی استان کرمان)

  تاریخ انتشار : 1397-10-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری بی خطر سازی زباله های عفونی

  تاریخ انتشار : 1397-10-19
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/10/23
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/23 تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : البرز

  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار شامل:عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی ،ارگونومیکی مجتمع سنگ آهن سنگان

  تاریخ انتشار : 1397-10-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  مطالعه شناسایی و کنترل

  تاریخ انتشار : 1397-10-18
  تاریخ خرید اسناد : 1397/10/22 تا 1397/10/26
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/11/06
  استان برگزاری : خوزستان

  واگذاری اجرای عملیات دفن پسماندها

  تاریخ انتشار : 1397-10-18
  استان برگزاری : قم

  اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی کاشان

  تاریخ انتشار : 1397-10-18
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  ایستگاه خودکار هواشناسی تیس با مشخصات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-10-18
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  احداث سوله...

  تاریخ انتشار : 1397-10-18
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/10/11 لغایت 1397/10/21 از ساعت 9 الی 12.30
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/10/18 لغایت 1397/11/06 تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 3.420.000.000 ریال

  واگذاری عملیات جمع آوری

  تاریخ انتشار : 1397-10-17
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/10/23
  استان برگزاری : سمنان

  امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی

  تاریخ انتشار : 1397-10-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی جرون طبق شرایط و شرح خدمات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-10-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک صنعتی میناب طبق شرایط و شرح خدمات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-10-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  شناسایی و ارزیابی رویدادهای بزرگ ناگوار...

  تاریخ انتشار : 1397-10-16
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی 250.000.000 ریال

  استقرار سیستم مدیریت ایمنی

  تاریخ انتشار : 1397-10-16
  استان برگزاری : اصفهان

  واگذاری عملیات دفن زباله

  تاریخ انتشار : 1397-10-16
  تاریخ خرید اسناد : پس از چاپ آگهی نوبت دوم ظرف 10 روز
  استان برگزاری : گیلان
  برآورد : 10500000000

  اصلاحیه - واگذاری امور خدمات شهر ...

  تاریخ انتشار : 1397-10-15
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/23
  تاریخ بازگشایی : 1397/10/24
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : معادل 5 درصد مبلغ براورد به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری 0105598033006 نزد بانک ملی

  امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی

  تاریخ انتشار : 1397-10-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندهای عادی و پزشکی

  تاریخ انتشار : 1397-10-15
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/10/15 الی 1397/10/24
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/10/15 الی 1397/10/24
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : واریز به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا 770600520301101520177001 IR و یا ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات بلوکه شده تایید شده

  جمع اوری پسماند روستا های فاقد دهیاری بخش مرکزی کرج طبق لیست پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-10-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-10-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری

  واگذاری عملیات جمع آوری

  تاریخ انتشار : 1397-10-12
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/10/23
  استان برگزاری : سمنان

  شناسایی افراد حقوقی و حقیقی توانمند

  تاریخ انتشار : 1397-10-11
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/10/20
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  احداث سوله...

  تاریخ انتشار : 1397-10-11
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/10/11 لغایت 1397/10/21 از ساعت 9 الی 12.30
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/10/18 لغایت 1397/11/06 تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 3.420.000.000 ریال

  انتخاب مشاور انجام مطالعات و احداث زیرساخت ها

  تاریخ انتشار : 1397-10-11
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/10/10 تا 1397/10/25
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/25 ساعت 14
  استان برگزاری : البرز

  انتخاب مشاور انجام مطالعات و احداث زیرساخت ها

  تاریخ انتشار : 1397-10-10
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/10/10 تا 1397/10/25
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/25 ساعت 14
  استان برگزاری : البرز

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی بویی های موج نگار

  تاریخ انتشار : 1397-10-10
  تاریخ خرید اسناد : 1397/10/17
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/29
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/01
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1,361,875,000

  واگذاری خرید قطعات یدکی

  تاریخ انتشار : 1397-10-10
  تاریخ خرید اسناد : 1397/10/17 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/29 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/11/01 ساعت 10
  استان برگزاری : تهران

  با استفاده از سرمایه گذاری و

  تاریخ انتشار : 1397-10-10
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ چاپ آگهی تا 1397/10/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/23
  استان برگزاری : اصفهان

  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار(عوامل فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی ،ارگونومیکی)

  تاریخ انتشار : 1397-10-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-10-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  ارزیابی کیفی اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری

  تاریخ انتشار : 1397-10-09
  تاریخ بازگشایی : 1397/10/19 ساعت 12 ظهر
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  واگذاری عملیات دفن زباله

  تاریخ انتشار : 1397-10-09
  تاریخ خرید اسناد : پس از چاپ آگهی نوبت دوم ظرف 10 روز
  استان برگزاری : گیلان
  برآورد : 10500000000

  خرید و نصب خط پردازش

  تاریخ انتشار : 1397-10-08
  تاریخ ارسال اسناد : تاساعت 14/30 مورخ 1397/10/16
  استان برگزاری : خراسان جنوبی
  سپرده شرکت : 500.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی بانکی یا وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر

  خدمات مشاوره جهت اجرای پروژه

  تاریخ انتشار : 1397-10-08
  استان برگزاری : قم

  با استفاده از سرمایه گذاری

  تاریخ انتشار : 1397-10-08
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ چاپ آگهی تا 1397/10/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/23
  استان برگزاری : اصفهان

  واگذاری مطالعات یکپارچه محیط زیست

  تاریخ انتشار : 1397-10-08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/15 ساعت 9 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندهای عادی و پزشکی

  تاریخ انتشار : 1397-10-08
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/10/15 الی 1397/10/24
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/10/15 الی 1397/10/24
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : واریز به حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره شبا 770600520301101520177001 IR و یا ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات بلوکه شده تایید شده

  فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی - فنی مشاوران

  تاریخ انتشار : 1397-10-08
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/10/15
  استان برگزاری : اصفهان

  مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی شهرک

  تاریخ انتشار : 1397-10-05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/10/16 ساعت 14
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload