چهارشنبه، 23 آبان ماه، 1397
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  واگذاری مدیریت زیست محیطی و مدلسازی اثرات تجمعی آلایندگی هوا

  تاریخ انتشار : 1397-08-23
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/06 ساعت 9 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  خدمات تامین، نصب، راه اندازی و تحویل سامانه

  تاریخ انتشار : 1397-08-23
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 1397/08/23 به مدت 7 روز کاری
  تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از پایان مهلت خرید اسناد
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  احداث، ارتقا و مرمت و توسعه ایستگاههای آب

  تاریخ انتشار : 1397-08-23
  تاریخ خرید اسناد : 1397-08-26
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-09-07
  تاریخ بازگشایی : 1397-09-08
  استان برگزاری : مازندران

  توسعه ، ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین ساز

  تاریخ انتشار : 1397-08-23
  تاریخ خرید اسناد : 1397-09-05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-09-19
  تاریخ بازگشایی : 1397-09-24
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری پروژه انتقال زباله های دپو شده

  تاریخ انتشار : 1397-08-22
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/22 لغایت 1397/08/24 ساعت 9 لغایت 12:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/23 لغایت 1397/09/03 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/03 ساعت 14:30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 450.000.00 ريال
  برآورد : 9000000000

  واگذاری مدیریت زیست محیطی و مدلسازی اثرات تجمعی آلایندگی هوا

  تاریخ انتشار : 1397-08-22
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/06 ساعت 9 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  تآمین مواد شیمیایی و مصرفی، تعمیر کالیبراسیون تجهیزات و تأمین قطعات مصرفی طبق پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری

  مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاري خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب وهواشناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق آذربایجان شرقی

  تاریخ انتشار : 1397-08-22
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/20
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/20
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 1,073,500,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث، ارتقا و مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/26
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/10
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/11
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 239,952,249
  برآورد : 4,799,999,209

  اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه پایش آنلاین تالاب چغاخور

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-24
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری

  اجرای برنامه ظرفیت سازی، مشارکت و آگاهی رسانی CEPA با هدف مشارکت ذینفعان در حفاظت، مدیریت بهره برداری و احیاء تالاب شرح خدمات مطابق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  lاجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان شرح خدمات مطابق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  تجهیزات هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  خرید پک کامل سیستم پایش اطلاعات هواشناسی کشاورزی

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  تجهیزات هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  اجرای طرح بررسی وضعیت کاراکال و برنامه ریزی حفاظتی برای گونه در حوزه پراکنش استان ایلام(پایلوت منطقه حفاظت شده کبیرکوه)برابر شرح مشخصات

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : ایلام

  استاندارد هیدروکربنهای نفتی(جهت استفاره در دستگاه کروماتوگرافی گازی)(با غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر)

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  تهیه و تدوین مدیریت جامع زیست بومی رودخانه ی کشف رود به شرح پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  واگذاری خرید قطعات یدکی

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/05 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/19 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/21 ساعت 10/30
  استان برگزاری : تهران

  خرید سرور و تجهیزات پردازشی هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/05 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/19 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/24 ساعت 10
  استان برگزاری : تهران

  خرید تجهیزات پایش محیطی(جهت خرید تجهیزات و قطعات غیر مصرفی ایستگاههای پایش کیفی هوا)طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  خرید تجهیزات پایش محیطی (جهت خرید تجهیزات و قطعات غیر مصرفی ایستگاههای پایش کیفی هوا)طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  تعمیر،کالیبراسیون وتامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  توسعه - ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/05 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/19 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/24 ساعت 10/30
  استان برگزاری : تهران

  خدمات تامین، نصب، راه اندازی و تحویل سامانه

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ شدرج آگهی نوبت دوم 1397/08/23 به مدت 7 روز کاری
  تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از پایان مهلت خرید و دریافت اسناد
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه، ارتقاء وپشتیبانی سیستم های نوین سازی MESSIR SYSTEMS

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/24
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2,000,000,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی بویی های موج نگار

  تاریخ انتشار : 1397-08-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/09/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/21
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1,361,875,000

  طرح ذخیره سازی ، جمع آوری ، حمل و تخلیه پسماندهای ...

  تاریخ انتشار : 1397-08-20
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/08/30
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/30
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 13.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپرده 1006863376 بانک شهر

  بهسازی و نوسازی شبکه هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  واگذاری پسماندهای شیمیایی و دارویی

  تاریخ انتشار : 1397-08-19
  استان برگزاری : اردبیل

  اکتشاف و استخراج فسیل مهره دار

  تاریخ انتشار : 1397-08-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  اکتشاف واستخراج فسیل مهره دار منطقه بیله سوار

  تاریخ انتشار : 1397-08-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  خرید قطعات و اقلام مورد نیاز ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تبریز به همراه کالیبراسیون آنالایزرها طبق برگه های پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  اجرای پلاتفرم هواشناسی جیرفت وعنبرآباد طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  اجرای پلاتفرم هواشناسی طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری پروژه انتقال زباله های دپو شده

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/22 لغایت 1397/08/24 ساعت 9 لغایت 12:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/23 لغایت 1397/09/03 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/03 ساعت 14:30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 450.000.00 ريال
  برآورد : 9000000000

  پشتیبانی ایستگاههای سنجش آلودگی هوای استان زنجان مطابق شرایط اعلامی در پیوست سامانه

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  واگذاری عملیات راهبری و نگهداری فضای سبز...

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز کاری از نشر در ساعات اداری
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16 مورخ 1397/08/29
  استان برگزاری : تهران

  ارزیابی کیفی و فنی انتخاب مشاور QCBS

  تاریخ انتشار : 1397-08-15
  تاریخ ارسال اسناد : تاپایان وقت اداری 1397/08/30
  استان برگزاری : تهران

  فراخوان ارزیابی یکیفی پیمانکاران معاملات جزء و متوسط

  تاریخ انتشار : 1397-08-14
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/16
  استان برگزاری : بوشهر

  راهبری ایستگاه های سنجش کیفیت آب استان البرز

  تاریخ انتشار : 1397-08-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  امحای زباله های عفونی بیمارستان

  تاریخ انتشار : 1397-08-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  اقلام مورد استفاده در ایستگاه های سنجش کیفیت هوا. تسویه حساب به صورت 1/3 نقد الباقی اسناد خزانه سررسید شهریور ماه 1398

  تاریخ انتشار : 1397-08-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  شناسایی زیستگاه،تهیه اطلاعات ،شناسایی کریدورها،نقشه ،بهبود وضعیت ،جلوگیری از تخریب زیستگاه،نصب تابلو ,تنوی افکار ،تهیه بروشور،تیزر ،دوره آموزش وغیره

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  خط مهار و تجهیزات مرتبط بویی های موج نگار

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  طرح حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست بومها و گونه های جانوری، برنامه عمل تمساح و تهیه تجهیزات ضروری مورد نیاز طرح مذکور

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  خرید ، نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  خرید تجهیزات و ادوات فنی هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  لازم است طبق لیست پیوست اعمال گردد. در صورت هماهنگی لازم با شماره 8-33822306داخلی 125و127 تماس حاصل نمایید

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  طرح حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست بومها و گونه های جانوری، برنامه عمل تمساح و تهیه تجهیزات ضروری مورد نیاز طرح مذکور

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  حفاظت، پایش و احیای تالابها و رودخانه های در معرض خطر و تهدید

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی،مشارکت و آگاهی رسانی CEPA در حفاظت و احیاء تالاب کجی نمکزار نهبندان مطابق استعلام بها و مدارک پیوست 5برگ

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  سیستم ثبت و ارسال داده های آب و هواشناسی - ایران کد مشابه است - طبق اطلاعات فنی پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  انجام پروژه فضای زیست محیطی چند منظوره فقط تا مرحله فنداسیون.به شرح پیوست.شرکت های بومی شهرستان خلیل آباد و مشهد در استعلام شرکت نمایند.

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  مرمت وبازسازی ایستگاه های آب وهواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  اجرای پلاتفرم هواشناسی طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  کامپیوتر وادوات هواشتاسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  فروش انواع کارتن ـ انواع قطعات و لوازم یدکی داغی و ضایعاتی

  تاریخ انتشار : 1397-08-12
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/13 و 1397/08/14 و 1397/08/15 از ساعت 9 الی 15
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/13 و 1397/08/14 و 1397/08/15 از ساعت 9 الی 15
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری عملیات جمع آوری و حمل

  تاریخ انتشار : 1397-08-12
  تاریخ ارسال اسناد : از نشر بمدت ده روز تا پایان وقت اداری 1397/08/26
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/08/27
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 445.000.000 ریال واریز به حساب 100824920994 به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
  برآورد : 8888329720

  شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

  تاریخ انتشار : 1397-08-12
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/08/12
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/09/07
  استان برگزاری : البرز

  شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

  تاریخ انتشار : 1397-08-10
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/08/12
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/09/07
  استان برگزاری : البرز

  ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس طبق مشخصات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-08-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  ساخت و آماده سازی 5 ایستگاه آب و هوا شناسی

  تاریخ انتشار : 1397-08-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  واگذاری بهره برداری، تامین و نگهداری از خطوط (دو خط) پردازش و تفکیک زباله و...

  تاریخ انتشار : 1397-08-09
  تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/19 تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 650.000.000 ریال به حساب 1051899752 بانک رسالت شعبه شهید بابایی و یا ضمانتنامه بانکی

  مرمت وبازسازی ایستگاههای هواشناسی وپیزومتر

  تاریخ انتشار : 1397-08-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  انتخاب پیمانکار پسماند (شیرآبه ، نخاله ، زباله)

  تاریخ انتشار : 1397-08-09
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ این آگهی به استثناء ایام تعطیل
  تاریخ ارسال اسناد : تاپایان وقت اداری 1397/08/22
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری حمل و دفن

  تاریخ انتشار : 1397-08-09
  تاریخ خرید اسناد : شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/29 تا ساعت 15 عصر
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/30 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 160.000.000 ریال به صورت یک فقره ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی و یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7

  ارزیابی کیفی انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندها

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/15
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/15 تا ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/15
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : در ساعات اداری
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/08/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/19
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 4.560.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 100790329766 نزد بانک شهر به نام شهرداری لار
  برآورد : 45600000000

  جمع آوری زباله شهری و رفت و روب خیابانها و کوچه ها ..

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : سمنان

  مکان یابی سایت رادار هواشناسی در استان همدان طبق لیست پیوست پرداخت هزینه از محل اوراق خزانه اسلامی دیماه 97 خواهد بود

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  ارزیابی کیفی انجام عملیات خدمات پشتیبانی

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/09 لغایت پایان وقت اداری 1397/08/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/21
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 6094200030 بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند

  واگذاری حمل و دفن

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/29 تا ساعت 15 عصر
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/30 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 160.000.000 ریال به صورت یک فقره ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی و یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7

  واگذاری خدمات لنژری و امحاء زباله

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/08/07
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/08/09
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری حمل و دفن پسماندهای صنعتی

  تاریخ انتشار : 1397-08-06
  تاریخ خرید اسناد : 1397-08-19
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-29
  تاریخ بازگشایی : 1397-08-30
  استان برگزاری : قزوین

  سنجش آلاینده های زیست محیطی

  تاریخ انتشار : 1397-08-05
  استان برگزاری : فارس

  ارزیابی کیفی انجام عملیات خدمات پشتیبانی

  تاریخ انتشار : 1397-08-05
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/09 لغایت پایان وقت اداری 1397/08/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/21
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 6094200030 بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند

  تفکیک و تثبیت حدود اراضی ملی و مستثنیات در پناهگاه حیات و حش میانکاله شرکت باید دارای رتبه 2 نقشه برداری از سازمان برنامه و بودجه باشند

  تاریخ انتشار : 1397-08-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  خرید 100 دستگاه پایانه از راه دور ...

  تاریخ انتشار : 1397-08-03
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/08/12
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/15 ساعت 14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : تضمین های معتبر یا ورایز به حساب بانکی شرکت یا چک بانکی تضمینی

  انجام عملیات مالچ پاشی در منطقه

  تاریخ انتشار : 1397-08-03
  تاریخ خرید اسناد : 1397-08-07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-19
  تاریخ بازگشایی : 1397-08-20
  استان برگزاری : کرمان

  ارزیابی اثرات زیست محیطی ناحیه 150 هکتاری صنعتی شهابیه

  تاریخ انتشار : 1397-08-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-07
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  شناسایی آزمایشگاه

  تاریخ انتشار : 1397-08-02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/02
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  ایرانکد استفاده شده مشابه میباشد براورد این شرکت مبلغ 1/710/000/000ریال می باشد جهت انجام ممیزی ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی 900 واحد صنعتی

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-08
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  اصلاحیه - پروژه عملیات مالچ پاشی

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  استان برگزاری : کرمان

  ارزیابی کیفی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات، اماکن عمومی و زباله های صنعتی و غیرصنعتی

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/06
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/17 ساعت 14/30
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 2.827.335.000 ریال
  برآورد : 66366745327

  خرید ادوات هواشناسی استان کردستان

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  بهره برداری از سایت و تفکیک زباله به میزان 25 تن زباله تر و خشک در روز

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-03
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  واگذاری بهره برداری، تامین و نگهداری از خطوط (دو خط) پردازش و تفکیک زباله و...

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/19 تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 650.000.000 ریال به حساب 1051899752 بانک رسالت شعبه شهید بابایی و یا ضمانتنامه بانکی

  انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات جمع آوری و....

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج اولین آگهی حداکثر تا 1397/08/06
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حمل،پاشش مالچ همراه با نهالکاری وآبیاری ومراقبت درسطح شهرستان های جاسک وسیریک

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/20
  استان برگزاری : هرمزگان
  سپرده شرکت : 1,450,516,237
  برآورد : 29,010,324,732

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مالچ پاشی

  تاریخ انتشار : 1397-08-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/20
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 1,263,251,000
  برآورد : 25,265,007,872

  پروژه عملیات مالچ پاشی

  تاریخ انتشار : 1397-07-30
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب

  تاریخ انتشار : 1397-07-30
  تاریخ خرید اسناد : در ساعات اداری
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/08/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/19
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 4.560.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 100790329766 نزد بانک شهر به نام شهرداری لار
  برآورد : 45600000000

  جمع آوری زباله شهری و رفت و روب خیابانها و کوچه ها ..

  تاریخ انتشار : 1397-07-29
  تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : سمنان

  ارزیابی کیفی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات، اماکن عمومی و زباله های صنعتی و غیرصنعتی

  تاریخ انتشار : 1397-07-29
  تاریخ خرید اسناد : 1397/09/06
  تاریخ بازگشایی : 1397/09/17 ساعت 14/30
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 2.827.335.000 ریال
  برآورد : 66366745327

  ارزیابی کیفی پیمانکاران در اجرای قانون

  تاریخ انتشار : 1397-07-29
  تاریخ خرید اسناد : همه روز به استثناء ایام تعطیلی به مدت حداکثر 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : خوزستان

  تامین قطعات و خدمات آنلاین سازی ایستگاه هواشناسی و رفع عیوب هیدرومتری

  تاریخ انتشار : 1397-07-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات جمع آوری و....

  تاریخ انتشار : 1397-07-29
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج اولین آگهی حداکثر تا 1397/08/06
  استان برگزاری : تهران

  تهیه گزارش زیست محیطی توجیهی توسعه ناحیه صنعتی قره ضیاالدین مطابق شرح خدمات پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-07-28
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  بادنمای هواشناسی فرودگاهی طبق مدارک پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-07-28
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  پروژه عملیات مالچ پاشی

  تاریخ انتشار : 1397-07-28
  استان برگزاری : کرمان

  نگهداری و واسنجی دیتالاگرهای ایستگاههای آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-07-28
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-03
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد دامغان(ارائه ایران کد الزامیست)

  تاریخ انتشار : 1397-07-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد دامغان(ارائه ایران کد تجهیزات الزامیست)

  تاریخ انتشار : 1397-07-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  آنلاین سازی ایستگاه هواشناسی ، بارانسنجی و تعمیر ایستگاه هیدرومتری

  تاریخ انتشار : 1397-07-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  پروژه نظارت کنترل آفات عمومی و همگانی

  تاریخ انتشار : 1397-07-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بصورت پراکنده سطح کلانشهر اراک، با برآورد 1.799.872.040 ریال.تعدیل دارد،پیش پرداخت تعلق نمی گیرد

  تاریخ انتشار : 1397-07-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  خرید 155 دستگاه پایانه از راه دور ...

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/07/29
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/08/09
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/14 ساعت 14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : تضمین های معتبر یا ورایز به حساب بانکی شرکت یا چک بانکی تضمینی

  خرید دستگاه کلید گازی و...

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/29
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/09 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/13 ساعت 14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : پیوست اسناد مناقصه واریز به حساب بانکی شرکت و یا چک بانکی تضمینی

  آنلاین سازی ایستگاه هواشناسی ، بارانسنجی و تعمیر ایستگاه هیدرومتری

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  تعمیرایستگاه هواشناسی و برف سنجی

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  واگذاری احداث سالن و راه اندازی خطوط تبدیل مواد ....

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/12
  استان برگزاری : اصفهان

  جذب سرمایه گذار

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/07/30
  استان برگزاری : البرز

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 250 دستگاه آشکار ساز خطا و 40 دستگاه پایانه پایش اطلاعات هواشناسیطرح عمرانی 136/97

  تاریخ انتشار : 1397-07-24
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/29
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/09
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 1,285,000,000

  انجام پروژه مالچ پاشی (حمل و پاشش) ...

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : 6 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی مورخ 1397/07/23
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/08 ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/09 ساعت 9 صبح
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 754.890.100 ريال ضمانت نامه بانکی
  برآورد : 15097802000

  ارزیابی کیفی انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندها

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/15 تا ساعت 14
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
  سپرده شرکت : 265.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

  انجام امور گشت

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/07/18
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ساعت 9 صبح 1397/08/07
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/08/07
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : ضمانتنامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 1.650.065.313 ریال
  برآورد : 32001306262

  خرید دستگاه کلید گازی و...

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/29
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/09 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/13 ساعت 14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : پیوست اسناد مناقصه واریز به حساب بانکی شرکت و یا چک بانکی تضمینی

  خرید 155 دستگاه پایانه از راه دور ... .

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/07/29
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/08/09
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/14 ساعت 14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : تضمین های معتبر یا ورایز به حساب بانکی شرکت یا چک بانکی تضمینی

  ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش غبار محیطی

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : تا 1397/07/30 از ساعت 8 تا 16
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/08/14 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/15
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی

  اجرای عملیات تامین خودرو مکانیزه

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/02 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 137/08/02
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 405.000.000 ریال واریز به حساب سپرده 1006863376 بانک شه رشعبه میدان توحید و یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 8097633040

  ارزیابی کیفی و فنی پیمانکار تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ایستگاه

  تاریخ انتشار : 1397-07-23
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/30 ساعت 8 الی 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/14 تا ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/15
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

  ارزیابی کیفی انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندها

  تاریخ انتشار : 1397-07-22
  تاریخ خرید اسناد : 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/15 تا ساعت 14
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
  سپرده شرکت : 265.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

  واگذاری اجرای امور نگهداری فضای سبز، تاسیسات مربوطه و...

  تاریخ انتشار : 1397-07-22
  تاریخ خرید اسناد : 1397/08/01
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 3.000.000.000 ریال واریز به حساب 700808409208 بانک شهر شعبه فردوسی
  برآورد : 83000000000

  اجرای پروژه همسطح سازی و اجرای کفپوش ...

  تاریخ انتشار : 1397-07-22
  تاریخ خرید اسناد : از نشر اگهی
  تاریخ ارسال اسناد : بجز روزهای تعطیل تا پایان وقت اداری 1397/08/01
  استان برگزاری : تهران

  عملیات جمع آوری، تفکیک ساماندهی

  تاریخ انتشار : 1397-07-22
  تاریخ بازگشایی : 1397/07/18 لغایت 1397/07/25 به غیر از ایام تعطیل
  استان برگزاری : تهران

  انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه 2000 هکتاری شهرک صنعتی سمنان طبق شرح خدمات پیوست 09124323987

  تاریخ انتشار : 1397-07-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  انجام امور گشت

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/07/18
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ساعت 9 صبح 1397/08/07
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/08/07
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : ضمانتنامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 1.650.065.313 ریال
  برآورد : 32001306262

  شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی واجد شرایط جهت تامین سرمایه و اجرای طرح استحصال طلا، نقره و سلینیوم

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  استان برگزاری : کرمان

  انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی بندر نوشهر ( خدمات مشاوره )

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  ارزیابی کیفی و فنی پیمانکار تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ایستگاه

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/30 ساعت 8 الی 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/14 تا ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/08/15
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

  ارزیابی کیفی واگذاری انجام بخشی از خدمات

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  تاریخ خرید اسناد : به مدت 5 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم از ساعت 7 صبح لغایت 15/30 عصر
  تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال اعلام آمادگی
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 1.250.000.000 ریال
  برآورد : 25000000000

  انجام امور گشت

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/07/18
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ساعت 9 صبح 1397/08/07
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/08/07
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : ضمانتنامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 1.650.065.313 ریال
  برآورد : 32001306262

  واگذاری اجرای عملیات

  تاریخ انتشار : 1397-07-21
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/08/05
  استان برگزاری : هرمزگان

  واگذاری امور اجرائی مدیریت پسماند

  تاریخ انتشار : 1397-07-19
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  خدمات مشاوره در زمینه های بازرسی فنی٬ ایمنی

  تاریخ انتشار : 1397-07-19
  تاریخ خرید اسناد : 1397-07-21
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-28
  تاریخ بازگشایی : 1397-07-29
  استان برگزاری : فارس

  انجام امور گشت HSE پارس ۱ و ۲

  تاریخ انتشار : 1397-07-19
  تاریخ خرید اسناد : 1397-08-07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-08-07
  تاریخ بازگشایی : 1397-08-07
  استان برگزاری : بوشهر

  شناسایی پیمانکاران جهت انجام آنالیز فیزیکی پسماندهای خانگی

  تاریخ انتشار : 1397-07-18
  تاریخ ارسال اسناد : از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز
  استان برگزاری : فارس

  انجام امور گشت

  تاریخ انتشار : 1397-07-18
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/07/18
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ساعت 9 صبح 1397/08/07
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/08/07
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : ضمانتنامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 1.650.065.313 ریال
  برآورد : 32001306262

  عملیات جمع آوری، تفکیک ساماندهی

  تاریخ انتشار : 1397-07-18
  تاریخ بازگشایی : 1397/07/18 لغایت 1397/07/25 به غیر از ایام تعطیل
  استان برگزاری : تهران

  با مشخصات فنی درج شده در پیوست با گارانتی و خدمات بعد از فروش ،پرداخت هزینه از محل اوراق با سر رسید دیماه نودو هفت هزینه ارسال برعهده تامین کننده

  تاریخ انتشار : 1397-07-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  خرید 5 دستگاه ایستگاه خودکاربارانسنحی هواشناسی با مشخصات فنی درج شده در پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-07-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  ارزیابی کیفی واگذاری انجام بخشی از خدمات

  تاریخ انتشار : 1397-07-17
  تاریخ خرید اسناد : به مدت 5 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم از ساعت 7 صبح لغایت 15/30 عصر
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 1.250.000.000 ریال
  برآورد : 25000000000

  ارزیابی کیفی تامین تجهیزات مبارزه با آلودگی مواد شیمیایی

  تاریخ انتشار : 1397-07-17
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1397/07/25
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1397/08/23
  استان برگزاری : تهران

  جذب سرمایه گذار مدیریت پسماند شهری

  تاریخ انتشار : 1397-07-16
  تاریخ خرید اسناد : بعد از نشر اگهی
  استان برگزاری : خوزستان

  واگذاری عملیات جمع آوری و حمل

  تاریخ انتشار : 1397-07-16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/07/28 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/07/29 ساعت 9
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 445.000.000 ریال واریز به حساب 100824920994 به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
  برآورد : 8888329720

  شناسایی پیمانکاران جهت انجام آنالیز فیزیکی پسماندهای خانگی

  تاریخ انتشار : 1397-07-15
  تاریخ ارسال اسناد : از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز
  استان برگزاری : فارس

  ارزیابی کیفی تامین تجهیزات مبارزه با آلودگی مواد شیمیایی

  تاریخ انتشار : 1397-07-15
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1397/07/25
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1397/08/23
  استان برگزاری : تهران

  انجام ممیزی HSE واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی سمنان و شاهرود و تهیه شناسنامه ایمنی شهرک طبق مشخصات پیوست 09109365362

  تاریخ انتشار : 1397-07-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  اجرای پروژه همسطح سازی و اجرای کفپوش ...

  تاریخ انتشار : 1397-07-15
  تاریخ خرید اسناد : از نشر اگهی
  تاریخ ارسال اسناد : بجز روزهای تعطیل تا پایان وقت اداری 1397/08/01
  استان برگزاری : تهران

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload