شنبه، 31 شهريور ماه، 1397
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  فراخوان ارزیاب یکیفی پیمانکاران معاملات جزء و متوسط

  تاریخ انتشار : 1397-06-31
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 2 هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : بوشهر

  واگذاری عملیات اجرایی پروژه خدمات شهری شامل رفت و روب ، جمع آوری پسماند و لایروبی و .. ..

  تاریخ انتشار : 1397-06-27
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/06/21 لغایت 1397/07/07 بمدت 17 روز
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 375.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 3100003550007 بانک ملی
  برآورد : 7500000000

  خدمات مشاوره نگهداری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)

  تاریخ انتشار : 1397-06-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-07
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  اندازه گیری عوامل زیان اور میحط کار و تست ایمنی تجهیزات نیروگاه دیزل کسانی قیمت بدهند که قبلا نامه قیزیکی بر انها ارایه شده باشد

  تاریخ انتشار : 1397-06-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست

  تاریخ انتشار : 1397-06-27
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/07/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/07/18
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 120.000.000 ریال

  واگذاری احداث سالن و راه اندازی خطوط تبدیل مواد ....

  تاریخ انتشار : 1397-06-27
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/10
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی و مدیریت کیفیت خدمات

  تاریخ انتشار : 1397-06-26
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/25 تا 1397/07/12
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/07/12
  استان برگزاری : البرز

  ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی

  تاریخ انتشار : 1397-06-26
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/06/25 تا 1397/07/12
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/07/12
  استان برگزاری : البرز

  ایرذانکد استفاده شده مشابه می باشد براورد این شرکت مبلغ 1/710/000/000 ریال می باشد تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی عباس آباد

  تاریخ انتشار : 1397-06-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی و مدیریت کیفیت خدمات

  تاریخ انتشار : 1397-06-25
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/25 تا 1397/07/12
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/07/12
  استان برگزاری : البرز

  ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی

  تاریخ انتشار : 1397-06-25
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/06/25 تا 1397/07/12
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/07/12
  استان برگزاری : البرز

  راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش آلایندگی هوا در شهرستان زرند(با تامین قطعه)

  تاریخ انتشار : 1397-06-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  اندازه گیری عوامل زیان اور میحط کار و تست ایمنی تجهیزات نیروگاه دیزل کسانی قیمت بدهند که قبلا نامه قیزیکی بر انها ارایه شده باشد

  تاریخ انتشار : 1397-06-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی سامانه پایش محیطی در ایستگاه های مخابرات نوری

  تاریخ انتشار : 1397-06-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری عملیات اجرایی پروژه خدمات شهری شامل رفت و روب ، جمع آوری پسماند و لایروبی و .. ..

  تاریخ انتشار : 1397-06-21
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/06/21 لغایت 1397/07/07 بمدت 17 روز
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 375.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 3100003550007 بانک ملی
  برآورد : 7500000000

  انجام خدمات مهندسی - تامین مصالح و تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-06-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/20 تا 1397/07/02 از ساعت 8 صبح الی 14 عصر بجز پنجشنبه ها که تا ساعت 12 ارائه خواهد شد
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/07/05 تا ساعت 14 مورخ 1397/07/08
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی با حداقل سه ماه اعتبار و قابل تمدید صادره از یکی از بانکهای دولتی معتبر کشور بنام شهرداری نور 3.750.000.000 ریال یا اوراق مشارکت یا گواهی صادره از امور مالی مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده یا رسید ن قدی به حساب 010456357009 بانک صادرات کد 283 بنام هشرداری نور

  راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان زرند(با قطعه)

  تاریخ انتشار : 1397-06-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-24
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

  تاریخ انتشار : 1397-06-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

  تاریخ انتشار : 1397-06-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  واگذاری احداث سالن و راه اندازی خطوط تبدیل مواد ....

  تاریخ انتشار : 1397-06-20
  تاریخ خرید اسناد : 1397/07/10
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی خرید ادوات و تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-06-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/22 ساعت 9
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/22 ساعت 10
  استان برگزاری : کردستان

  ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه شناسنامه HSEE(ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی)واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان بوشهر

  تاریخ انتشار : 1397-06-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  پشتیبانی ایستگاههای سنجش آلودگی هوای استان زنجان مطابق شرایط اعلامی در سامانه

  تاریخ انتشار : 1397-06-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  تهیه مطالعات شناسنامه HSEE شهرک صنعتی سنندج 1 و واحدهای مستقر در آن

  تاریخ انتشار : 1397-06-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  ارزیابی کیفی خرید ادوات و تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-06-11
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/06/12
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/22 ساعت 9
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/22 ساعت 10
  استان برگزاری : کردستان

  شرح خدمات شناسایی و مطالعه کوریدورهای حیات وحش در مناطق و زیست گاههای حساس

  تاریخ انتشار : 1397-06-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  احیا ماهی قزل الا خال قرمز در رودخانه جاجرود و سر شاخه های ان اطلاعات بیشتر تماس با 77147703

  تاریخ انتشار : 1397-06-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ارزیابی کیفی خرید ادوات و تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-06-10
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/06/12
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/22 ساعت 9
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/22 ساعت 10
  استان برگزاری : کردستان

  انجام مطالعات زیست محیطی نواحی صنعتی نراق و خنجین با مشخصات در پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-06-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ادوات و تجهيزات آب وهواشناسي جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران

  تاریخ انتشار : 1397-06-07
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/12
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/22
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/22
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 335,000,000

  واگذاری مراحل اجرائی مدیریت و راهبری کامل و اجرایی طرح تفکیک و پردازش زباله های خشک و...

  تاریخ انتشار : 1397-06-07
  تاریخ خرید اسناد : همه روز از ساعت 7/30 الی 14:30
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز کاری و تا پایان وقت اداری 1397/06/14
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/15 ساعت 14:30
  استان برگزاری : گلستان
  سپرده شرکت : 300.000.000 ریال به حساب سیبا 0107143889001 بانک ملی

  خرید ادوات

  تاریخ انتشار : 1397-06-07
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 8 مورخ 1397/06/08
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 8 مورخ 1397/06/08 تا ساعت 8 مورخ 1397/06/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/19 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 250.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

  واگذاری عملیات اجرایی پروژه خدمات شهری شامل رفت و روب ، جمع آوری پسماند و لایروبی و .. ..

  تاریخ انتشار : 1397-06-06
  تاریخ ارسال اسناد : از تاریخ درج این آگهی به مدت 17 روز
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 375.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 3100003550007 بانک ملی
  برآورد : 7500000000

  طراحی، ساخت و تجهیز خط سورتینگ --- خرید ملزومات شبکه روشنایی --- خرید وسایل بازی کودکان و...

  تاریخ انتشار : 1397-06-06
  تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : واریز به حساب 1004595632 بانک شهر شعبه سعادت آباد کد 234

  تهیه و خرید ادوات و تجهیزات هواشناسی و تجهیزات رایانه ای و شبکه ای

  تاریخ انتشار : 1397-06-06
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 8 مورخ 1397/06/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/08 تا 1397/06/18 ساعت 8
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/19 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 250.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

  واگذاری امور تنظیف - جمع آوری زباله ...

  تاریخ انتشار : 1397-06-05
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/06/12 تا پایان وقت اداری 1397/06/22
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/06/12 تا پایان وقت اداری 1397/06/22
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/24
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 750.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 2414111613097/4 بانک توسعه تعاون شعبه داراب
  برآورد : 1250000000

  واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی

  تاریخ انتشار : 1397-06-05
  تاریخ خرید اسناد : 1397-06-08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-20
  تاریخ بازگشایی : 1397-06-24
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ادوات و تجهیزات هواشناسی و تجهیزات رایانه ای وشبکه ای

  تاریخ انتشار : 1397-06-04
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/19
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 250,000,000

  انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) و ...

  تاریخ انتشار : 1397-06-04
  تاریخ خرید اسناد : 1396/06/07 تا آخر وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/21 پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/31
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 300.000.000 ریال
  برآورد : 3738055284

  انجام خدمات مورد نیاز اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/04
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/04
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  واگذاری اجرای عملیات حمل

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/12
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای جام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی)و آتشنشانی شهرکهای صنعتی بوشهر2 و ریگ

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ خرید اسناد : 1397/06/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/21
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/31
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 300,000,000
  برآورد : 3,738,055,284

  ارزیابی کیفی تنظیفات، جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/06/04
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 732.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 14630848025

  تعمیر و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) و ...

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ خرید اسناد : 1396/06/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/21
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/31
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 300.000.000 ریال
  برآورد : 3738055284

  واگذاری مراحل اجرائی مدیریت و راهبری کامل و اجرایی طرح تفکیک و پردازش زباله های خشک و...

  تاریخ انتشار : 1397-06-03
  تاریخ خرید اسناد : همه روز از ساعت 7/30 الی 14:30
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز کاری و تا پایان وقت اداری 1397/06/14
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/15 ساعت 14:30
  استان برگزاری : گلستان
  سپرده شرکت : 300.000.000 ریال به حساب سیبا 0107143889001 بانک ملی

  واگذاری امور نگهداری و راهبری ایستگاه میانی ...

  تاریخ انتشار : 1397-05-30
  تاریخ خرید اسناد : الی 1397/06/05
  استان برگزاری : قزوین

  عملیات نگهداری فضای سبز

  تاریخ انتشار : 1397-05-30
  تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ چاپ و انتشار اگهی
  تاریخ ارسال اسناد : ده روز از تاریخ چاپ و انتشار اگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : به حساب شماره 1005012670 بانک شهر شعبه میدان سید جمال الدین اسد آبادی

  واگذاری احداث سالن و راه اندازی خطوط تبدیل مواد ....

  تاریخ انتشار : 1397-05-30
  تاریخ خرید اسناد : الی 1397/06/12
  استان برگزاری : اصفهان

  ایمن سازی محیط پیرامون ایستگاه سویسه اهواز

  تاریخ انتشار : 1397-05-30
  تاریخ خرید اسناد : 1397-05-29
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-29
  تاریخ بازگشایی : 1397-05-29
  استان برگزاری : خوزستان

  تدوین و ارایه شرح کار مانور دور میزی

  تاریخ انتشار : 1397-05-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-06-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  واگذاری تفکیک زباله از مبدا تا مقصد

  تاریخ انتشار : 1397-05-29
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/29 الی 1397/06/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/06 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/07 راس ساعت 12
  استان برگزاری : مازندران

  واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه

  تاریخ انتشار : 1397-05-29
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/30 لغایت 1397/06/08 از ساعت 8 الی 19
  تاریخ ارسال اسناد : الکترونیکی تا ساعت 19 مورخ 1397/06/20 به صورت فیزیکی تا ساعت 16/30 مورخ 1397/06/20
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/24 ساعت 11
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 532.000.000 ریال
  برآورد : 10632659954

  انتخاب مشاور برای شناخت و ارزیابی ریسک های سازمانی

  تاریخ انتشار : 1397-05-27
  تاریخ خرید اسناد : 15 روز بعد از انتشار آگهی
  استان برگزاری : تهران

  توسعه، ارتقا و پشتیبانی سیستمهای نوین سازی

  تاریخ انتشار : 1397-05-24
  تاریخ خرید اسناد : الی 1397/06/01تا ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/15تا ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/18ساعت 10
  استان برگزاری : تهران

  انجام بخشی از حجم خدمات آتش نشانی و HSE

  تاریخ انتشار : 1397-05-24
  تاریخ خرید اسناد : 1397-07-04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-07-14
  تاریخ بازگشایی : 1397-07-15
  استان برگزاری : مرکزی

  واگذاری احداث سالن و راه اندازی خطوط تبدیل مواد ....

  تاریخ انتشار : 1397-05-23
  تاریخ خرید اسناد : الی 1397/06/12
  استان برگزاری : اصفهان

  راهبری و نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی هوا (با تامین قطعه و به صورت کامل)مستقر در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

  تاریخ انتشار : 1397-05-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  راهبری و نگهداری یکساله ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرستان زرند(با تامین قطعه و به صورت کامل)

  تاریخ انتشار : 1397-05-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پایین دست و میان دست شهرک صنعتی پتروشیمی امیدیه

  تاریخ انتشار : 1397-05-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  جمع آوری پسماند عفونی شهر یزد

  تاریخ انتشار : 1397-05-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-24
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  رفت و روب و جمع آوری پسماند...

  تاریخ انتشار : 1397-05-23
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز از نشر
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : صرفا از طریق واریز فیش نقدی به حساب 1006083090 بانک شهر شعبه آیت ا... کاشانی بنام این ازمان

  واگذاری تفکیک زباله از مبدا تا مقصد

  تاریخ انتشار : 1397-05-22
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/29 الی 1397/06/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/06 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/07 راس ساعت 12
  استان برگزاری : مازندران

  اندازه گیری عوامل زیان آورمحیطی مطابق فایل پیوست. تماس جهت هماهنگی و هرگونه سوال(آقای حسینیان) 09111542405

  تاریخ انتشار : 1397-05-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات و نگهداري شهرك ها ونواحي صنعتي خمين، شهابيه، راونج، خرمدشت، شهيد بابايي

  تاریخ انتشار : 1397-05-21
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/25
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/06/05
  تاریخ بازگشایی : 1397/06/06
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 550,000,000

  تهیه شناسنامه HSEE و شناسنامه ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی راوندکاشان ،نجف آباد2 ،علویجه و بزرگ شمال

  تاریخ انتشار : 1397-05-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پایین دست و میان دست شهرک صنعتی پتروشیمی امیدیه

  تاریخ انتشار : 1397-05-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  مرمت 20 ایستگاه هیدرومتری و مرمت 14ایستگاه هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  واگذاری دفع زباله خانگی سطح شهر

  تاریخ انتشار : 1397-05-20
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/20 الی 1397/05/29
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/30 راس ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 75.000.000 ریال در وجه حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی

  اجرای فاز اول پروژه ساماندهی ...

  تاریخ انتشار : 1397-05-20
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 10 روز از 1397/05/18
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 10 روز از 1397/05/18
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  جمع آوری و امحای زباله های عفونی درمانگاه شهدای خرمدره به مدت یک سال.

  تاریخ انتشار : 1397-05-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  واگذاری حمل، دفع

  تاریخ انتشار : 1397-05-18
  تاریخ خرید اسناد : لغایت تا تاریخ 1397/05/24
  تاریخ ارسال اسناد : لغایت تا تاریخ 1397/05/24
  استان برگزاری : خراسان رضوی
  سپرده شرکت : 30.000.000 ریال

  خدمات قرائت و ثبت آمار و نگهداری ایستگاه های آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قم

  ارزیابی کیفی تنظیفات، جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عادی

  تاریخ انتشار : 1397-05-17
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/06/04
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 732.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 14630848025

  ارزیابی کیفی تنظیفات، جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عادی

  تاریخ انتشار : 1397-05-15
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 732.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 14630848025

  واگذاری انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE

  تاریخ انتشار : 1397-05-15
  تاریخ خرید اسناد : 5 روز پس از درج آگهي نوبت دوم و سه روز بعد از درج آگهی نوبت اول
  تاریخ ارسال اسناد : 2 هفته بعد از آخرین مهلت ارسال تقاضای اعلام آمادگی
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 1.250.000.000 ریال
  برآورد : 25000000000

  برداشت ، حمل و دفع نخاله و پسماندهای غیربهداشتی

  تاریخ انتشار : 1397-05-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو ایستگاه سنجش ذرات2.5 و 10 میکرون با تمام متعلقات مربوطه

  تاریخ انتشار : 1397-05-15
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/28
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/29
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 250,000,000

  انجام خدمات بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری انجام بی خطرسازی پسماند عفونی بیمارستان امیرالمومنین علی

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/05/16
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/17 لغایت 1397/05/27
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/28
  استان برگزاری : فارس

  جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی...

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/21
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/05/21
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/22
  استان برگزاری : کرمان

  مرمت 20 ایستگاه هیدرومتری و مرمت 14ایستگاه هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  جمع آوری و بی خطرسازی و امحاء پسماندهای عفونی درمانگاهها

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/18
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  انتخاب مشاور برای شناخت و ارزیابی ریسک های سازمانی

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 15 روز از نوبت دوم
  استان برگزاری : تهران
  برآورد : 60000000000

  خرید ادوات و تجهیزات آب وهواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ خرید اسناد : 1397-05-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-28
  تاریخ بازگشایی : 1397-05-28
  استان برگزاری : کردستان

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ادوات و تجهيزات آب وهواشناسي جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران

  تاریخ انتشار : 1397-05-14
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/28
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/28
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 335,000,000

  یشگیری و اطفاء حریق در سطح مراتع حوزه آبخیز سد کلان شهرستان ملایر

  تاریخ انتشار : 1397-05-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  اجرای فاز اول پروژه ساماندهی ...

  تاریخ انتشار : 1397-05-13
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 10 روز از نشر دومین اگهی با احتساب روز انتشار
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 10 روز از نشر دومین اگهی با احتساب روز انتشار
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  انتخاب مشاور برای شناخت و ارزیابی ریسک های سازمانی

  تاریخ انتشار : 1397-05-13
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 15 روز از نوبت دوم
  استان برگزاری : تهران
  برآورد : 60000000000

  واگذاری انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE

  تاریخ انتشار : 1397-05-11
  تاریخ خرید اسناد : 5 روز پس از درج آگهي نوبت دوم و سه روز بعد از درج آگهی نوبت اول
  تاریخ ارسال اسناد : 2 هفته بعد از آخرین مهلت ارسال تقاضای اعلام آمادگی
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 1.250.000.000 ریال
  برآورد : 25000000000

  خرید دو ایستگاه سنجش ذرات

  تاریخ انتشار : 1397-05-11
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  انتخاب مشاور برای شناخت و ارزیابی ریسک های سازمانی

  تاریخ انتشار : 1397-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 15 روز از نوبت دوم
  استان برگزاری : تهران
  برآورد : 60000000000

  استعلام بهاء سامانه پردازش و پایش و جمع آوری اطلاعات ایستگاه های بارانسنجی و اقلیم شناسی هواشناسی سطح استان خوزستان

  تاریخ انتشار : 1397-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  استعلام بهاء سامانه پردازش و پایش و جمع آوری اطلاعات ایستگاه های بارانسنجی و اقلیم شناسی هواشناسی سطح استان خوزستان

  تاریخ انتشار : 1397-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  مرمت و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1397/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/23 ساعت 9
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/23 ساعت 10
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 375.000.000 ريال
  برآورد : 7500000000

  حذف شاخه های آلوده به لورانتوس درشهرستان اسلام آباد غرب منطقه جلیلوند

  تاریخ انتشار : 1397-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  راهبری HSE و آتش نشانی مناطق عملیاتی نفت و گاز پارس

  تاریخ انتشار : 1397-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1397-05-14
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-28
  تاریخ بازگشایی : 1397-06-04
  استان برگزاری : تهران

  اندازه گیری پایش عوامل زیان آور کار

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  شناسایی سرمایه گذار برای احداث و راه اندازی سیستم تبدیل و بازیافت پسماندهای خانگی

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ ارسال اسناد : الی 1397/05/15
  استان برگزاری : کرمان

  خدمات اندازه گیری عوامل زیان آور سال 1397

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  مرمت و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1397/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/23 ساعت 9
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/23 ساعت 10
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 375.000.000 ريال
  برآورد : 7500000000

  خرید دو ایستگاه سنجش ذرات

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/23
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/23
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 375,000,000

  حمل - دفع و امحاء پسماندهای بیمارستانی

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/05/09 لغایت 1397/05/17 در روزهای کاری از ساعت 8 الی 15
  تاریخ ارسال اسناد : در روزهای کاری از ساعت 8 الی 14
  استان برگزاری : خراسان رضوی
  سپرده شرکت : 30.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی پروژه راهبری خدمات hse و آتش نشانی مناطق...

  تاریخ انتشار : 1397-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری سه روز کاری پس از انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 8.297.858.702 ريال یکی از تضامین معتبر یا ورایز نقدی به حساب شماره 68656621/10 بانک ملت
  برآورد : 339892935115

  ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی خرم آباد 2

  تاریخ انتشار : 1397-05-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : لرستان

  واگذاری مراحل اجرائی مدیریت و راهبری کامل و اجرایی طرح تفکیک و پردازش زباله های خشک و...

  تاریخ انتشار : 1397-05-08
  تاریخ خرید اسناد : همه روز از ساعت 7/30 الی 13
  تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از درج آگهي تا 1397/05/17
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/18 راس ساعت 12/30
  استان برگزاری : گلستان
  سپرده شرکت : 300.000.000 ریال به حساب سیبا 0107143889001 بانک ملی

  مرمت 20 ایستگاه هیدرومتری و مرمت 14ایستگاه هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1397-05-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  شناسایی سرمایه گذار برای احداث و راه اندازی سیستم تبدیل و بازیافت پسماندهای خانگی

  تاریخ انتشار : 1397-05-07
  تاریخ ارسال اسناد : الی 1397/05/15
  استان برگزاری : کرمان

  شناسایی مشاور

  تاریخ انتشار : 1397-05-07
  تاریخ ارسال اسناد : 15 روز از نشر در ساعات اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/28 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : تهران

  عملیات رفت و روب...

  تاریخ انتشار : 1397-05-07
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز از نشر
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.050.000.000 ريال سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر - حساب 1004554514 شهرداری منطقه 19 نزد بانک شهر شعبه شهید احمد کاظمی
  برآورد : 20500000000

  ارزیابی کیفی پروژه راهبری خدمات hse و آتش نشانی مناطق...

  تاریخ انتشار : 1397-05-07
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری سه روز کاری پس از انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 8.297.858.702 ريال یکی از تضامین معتبر یا ورایز نقدی به حساب شماره 68656621/10 بانک ملت
  برآورد : 339892935115

  بازیافت درجای آسفالت --- احداث تقاطع غیرهمسطح --- تعریض پل رودخانه

  تاریخ انتشار : 1397-05-06
  تاریخ خرید اسناد : از چاپ دوم تا ساعت 13 مورخ 1397/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 13 مورخ 1397/05/27
  تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 1397/05/28
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی بازیافت در جای آسفالت محور---ارزیابی کیفی احداث تقاطع غیرهمسطح --- تعریض پل رودخانه

  تاریخ انتشار : 1397-05-06
  تاریخ خرید اسناد : از چاپ دوم الی 1397/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/27 تا ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/28 ساعت 8 صبح
  استان برگزاری : اصفهان

  اندازه گیری عوامل زیان آور در محل کار در این مرکز برابر با شرح اعلامی در مدارک پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-09
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  شناسایی سرمایه گذار برای احداث و راه اندازی سیستم تبدیل و بازیافت پسماندهای خانگی

  تاریخ انتشار : 1397-05-04
  تاریخ ارسال اسناد : الی 1397/05/15
  استان برگزاری : کرمان

  استعلام تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی استان خوزستان

  تاریخ انتشار : 1397-05-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  مطالعات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران مطابق شرح پیوست. آنالیز قیمت در پیوست 3 درج گردد. ضمنا شرکت باید دارای مجوز های لازم مطابق پیوست 5 باشد.

  تاریخ انتشار : 1397-05-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  ارزیابی کیفی خرید ادوات و تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-05-03
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/05/04
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 9 مورخ 1397/05/14
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/05/14
  استان برگزاری : کردستان

  واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی، درمانگاه ها، کلینیکها و مطبها

  تاریخ انتشار : 1397-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/13
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/14
  استان برگزاری : خوزستان
  برآورد : 8888329720

  استعلام بهاء سامانه پردازش؛پایش و جمع آوری اطلاعات ایستگاه های بارانسنجی و اقلیم شناسی هواشناسی سطح استان

  تاریخ انتشار : 1397-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-08
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  ارزیابی کیفی خرید ادوات و تجهیزات

  تاریخ انتشار : 1397-05-02
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/05/04
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 9 مورخ 1397/05/14
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/05/14
  استان برگزاری : کردستان

  نظارت بر ایمنی نیروی انسانی شبکه و ...

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/18
  استان برگزاری : فارس

  تدوین شرح خدمات تیپ پروژه های استقرار نظام HSE در شبکه های آبیاری زهکشی و سد نیروگاه های برقابی

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی، درمانگاه ها، کلینیکها و مطبها

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/13
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/14 ساعت 9 صبح
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 445.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی واریز به حساب 100824920994 بانک شهر
  برآورد : 8888329720

  انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه ها

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/05/02 لغایت 1397/05/06
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/05/16
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/05/17
  استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
  برآورد : 9700000000

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز بعد از انتشار تاریخ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز بعد از انتشار تاریخ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز بعد از انتشار تاریخ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : هرمزگان
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-05-01
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز بعد از انتشار تاریخ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  سامانه پردازش-پایش و جمع آوری اطلاعات ایستگاه های بارانسنجی و اقلیم شناسی هواشناسی استان خوزستان

  تاریخ انتشار : 1397-04-31
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  طراحی فاز 1 و 2 مرکز پایش هوای محیط زیست شهرستان دزفول

  تاریخ انتشار : 1397-04-31
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام مطالعات شناسنامه HSEE شهرك صنعتي سنندج 1 و واحدهاي مستقر در آن

  تاریخ انتشار : 1397-04-31
  تاریخ خرید اسناد : 1397/05/03
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/05/13
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/14
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 1
  برآورد : 200,000,000

  خدمات احیا و امحاء روغن های آلوده به اسکارل

  تاریخ انتشار : 1397-04-31
  تاریخ خرید اسناد : 1397-05-08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-05-17
  تاریخ بازگشایی : 1397-05-20
  استان برگزاری : تهران

  مطالعه موردی استفاده از فناوری های نوین در حل مشکل ایجاد گل سنگ( نانو پلیمر)

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گلستان

  مطالعات موردی استفاده از فناوری نوین در حل مشکل گلسنگ (نانو، پلیمر و ...) گنبد قابوس

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گلستان

  واگذاری بخش الف : احیاء روغن های آلوده به اسکارل --- بخش ب : امحاء روغن های آلوده به اسکارل

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز پس از پایان مهلت خرید
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 100.000.000 ريال

  حفظ و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا اداره محیط زیست اصفهان.

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی صنعتی

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 14:30 مورخ 1397/05/06
  تاریخ ارسال اسناد : تاساعت 14:30 مورخ 1397/05/16
  تاریخ بازگشایی : 1397/05/17 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 550.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا 2175675202000 بانک ملی
  برآورد : 10868280872

  ادوات آب و هواسنجی(طبق مدارک پیوست)

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز بعد از انتشار تاریخ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی - خدمات تخصصی مدیریت ایمنی دریایی

  تاریخ انتشار : 1397-04-30
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 5.328.000.000 ریال

  ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات تاسیسات و منازل سازمانی و خدمات جمع آوری پسماندهای عادی و ...

  تاریخ انتشار : 1397-04-28
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/05/24 ساعت 13 بعد از ظهر
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
  سپرده شرکت : 2.000.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی

  سییستم دستگاهی پایش آلودگی هوا طبق توضیحات

  تاریخ انتشار : 1397-04-28
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  مربوط به استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT-C

  تاریخ انتشار : 1397-04-28
  تاریخ خرید اسناد : 1397-04-30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-30
  تاریخ بازگشایی : 1397-04-30
  استان برگزاری : خوزستان

  استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT

  تاریخ انتشار : 1397-04-28
  تاریخ خرید اسناد : 1397-04-30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-30
  تاریخ بازگشایی : 1397-04-30
  استان برگزاری : خوزستان

  واگذاری انجام مطالعات پدافند غیر عامل شهری

  تاریخ انتشار : 1397-04-27
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1397/05/01
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/05/02
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 75.000.000 ريال به شماره حساب 0104616990001 بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی

  تکمیل تجهیزات ایستگاههای سنجش آلودگی استان

  تاریخ انتشار : 1397-04-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload