جمعه، 3 اسفند ماه، 1397
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  ارزیابی فنی و کیفی برای انتخاب مجری

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/07 پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/08 ساعت 10
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  انجام لوله کشی آب و فاظلاب بر اساس لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  بوستر پمپ تمام اتوماتیک

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  تصفیه خانه ماهیدشت به صورت پیمانی

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/12/05 تا 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/12/10 تا پایان وقت اداری 1397/12/19
  تاریخ بازگشایی : راس ساعت 9 صبح 1397/12/22
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 958.580.000 ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا رسید بانکی
  برآورد : 19171413954

  مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سوادکوه

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب روستای ارداک

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  تکمیل شبکه فشار متوسط و تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب ..

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : تا 1397/12/06 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/12/16 ساعت 18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : فارس

  اجرای عملیات لوله گذاری

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18 تا ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18 ساعت 15
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 280.000.000 ريال واریز نقدی به حساب جاری شماره 100785543066 بانک شهر
  برآورد : 5591152717

  احداث و اصلاح...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 5 روز
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 800.000.000 ریال به حساب 0106557324000 بانک ملی مرکزی اندیمشک بنام این سازمان

  اجرای عملیات احداث شبکه فرعی ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04 تا 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/08 تا 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20 ساعت 9 صبح
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 246.100.000 ريال ضمانت نماه بانکی

  واگذاری پروژه ها شامل:

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/12/03 لغایت 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/21 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی

  ارزیابی کیفی - آبیاری و مراقبت سنواتی ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/12/01 تا 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 13 مورخ 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح 1397/12/19
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : واریز نقدی به حساب 2174210411001 نزد بانک ملی تمام شعب بنام سپرده ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یا ضمانتنامه بانکی و ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت یا ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر یا وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی یا ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی

  آبرسانی به مجتمع روستایی

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/12/08
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/12/20
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/21 ساعت 8:30 صبح
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 2.520.000.000 ريال
  برآورد : 50618161870

  احداث خط انتقال آب سنجیدربه متراژ295متررونده

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  شبکه جمع آوری فاضلاب ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04 الی 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/19 ساعت 9 صبح
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : 2.132.360.000 ريال ضمانت نامه بانکی یاوجه نقدی یا اوراق مشارکت بی نام
  برآورد : 42647174808

  عملیات اجرایی تکمیلی تأسیسات برقی و مکانیکی

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19 تا ساعت 11
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/19 ساعت 14
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 51.104.600.000 ريال
  برآورد : 10229000000

  تکمیل عملیات باقیمانده...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : از ساعت 14 مورخ 1397/11/30 تا ساعت 18 مورخ 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 10 مورخ 1397/12/20 تا ساعت 11 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 564.209.990 ریال
  برآورد : 11284199797

  بازنگری مطالعات طرح تغذیه مصنوعی خردکند ملایر

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  خرید پمپ شناور ..

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1397/12/13
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1398/01/18
  تاریخ بازگشایی : 1398/01/19 ساعت 11 صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 150.850.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 640100004001051407145881 بانک ملی

  ارزیابی کیفی توان انجام کار و عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1397/12/13
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1398/01/18
  تاریخ بازگشایی : 1398/01/19 ساعت 11 صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 213.560.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 640100004001051407145881 بانک ملی
  برآورد : 4271502300

  خرید1حبه آب ازموتورپمپ شوربزن (رضا رفیعی) یا موتورپمپ گروه122(زینل)بنه یکه شهربابک بااعتباری معادل 1470میلیون ریال.اسناد خزانه سررسیدشهریور98

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  اجراوتکمیل لوله گذاری مجتمع سید مرتضی شهرستان رابر(طبق فایلهای پیوست )

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مخزن بتنی آب 5000 متر مکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/06
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 2,200,000,000

  شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/12/07 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1397/12/22
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/25 ساعت 9
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 185.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی
  برآورد : 3689430809

  زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : از 13977/12/07 تا پایان وقت اداری 1397/12/11
  تاریخ ارسال اسناد : از 1397/12/12 تا پایان وقت اداری 1397/12/25
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/26 ساعت 8 صبح
  استان برگزاری : بوشهر

  احداث مخزن بتنی آب

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : از چاپ نوبت اول تا 4 روز بعد از نوبت دوم (1397/12/02 الی 1397/12/06)
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 12 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد (حداکثر تا 1397/12/18 ساعت 11 صبح)
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18 راس ساعت 12/30
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 2.200.000.000 ریال تضمین مورد قبول مطابق بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و یا واریز به حساب شبا 050100004001103806376029 IR و شماره حساب 4001103806376029 بانک مرکزی
  برآورد : 43874765758

  مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی مجتمع صورت شهرستان بابل

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/06
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 231,466,821
  برآورد : 4,629,336,431

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل شبکه اصلی و فرعی ایلخچی شهرستان کوثر استان اردبیل

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/19
  استان برگزاری : اردبیل
  سپرده شرکت : 574,888,053

  مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و اصلاح شبکه های آب شرب شهر های شهرستان صومعه سرا

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/19
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : 118,395,000
  برآورد : 2,367,890,503

  ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : الی 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/08 تا ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18 ساعت 13
  استان برگزاری : اردبیل
  سپرده شرکت : 11.187.470.630 ریال
  برآورد : 484000000000

  انجام عملیات فروش و پیش فروش فاضلاب ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04 الی 1397/12/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/21 تا ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : الف و ج 1397/12/22 ساعت 14.30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 335.000.000 ريال
  برآورد : 4200000000

  عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1397/12/13 ساعت 15
  تاریخ ارسال اسناد : 1398/01/18
  تاریخ بازگشایی : 1398/01/19 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.723.300.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 640100004001051407145881 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 61162513269

  خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-19
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-20
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 550.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 11000000000

  بازسازی و اصلاح شبکه های آب شرب

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-18
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-19
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : 118.295.000 ريال ضمانت نامه بانکی
  برآورد : 2367890503

  عملیات اجرائی شبکه توزیع تعدادی از روستاهای مجتمع تلنگ ، پلان و پیرسهراب در محدوده بخش تلنگ

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-16
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-19
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
  برآورد : 42861000000

  آبرسانی میلگه

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-11
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-21
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-22
  استان برگزاری : کرمانشاه

  تجدید مناقصه تهیه و نصب دستگاه هیدرو کلریناتور سطح استان

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-11
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-21
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-22
  استان برگزاری : کرمانشاه

  تجدید مناقصه آبرسانی

  تاریخ انتشار : 1397-12-02
  تاریخ خرید اسناد : 1397-12-11
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-21
  تاریخ بازگشایی : 1397-12-22
  استان برگزاری : کرمانشاه

  خرید و حمل تابلوها و...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/14
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی / فیش بانکی

  بهسازی معابر

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از تاریخ درج آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 7 روز پس از دومین آگهی تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 10 درصد کل مبلغ

  ارزیابی کیفی - آبیاری و مراقبت سنواتی ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/12/01 تا 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 13 مورخ 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح 1397/12/19
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : واریز نقدی به حساب 2174210411001 نزد بانک ملی تمام شعب بنام سپرده ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یا ضمانتنامه بانکی و ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت یا ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر یا وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی یا ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی

  اجرای عملیات احداث شبکه فرعی ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04 تا 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/08 تا 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20 ساعت 9 صبح
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 246.100.000 ريال ضمانت نماه بانکی

  مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت ..

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : تا 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/14
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/15
  استان برگزاری : فارس

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات باقیمانده اجرا،نصب و راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نقره ده آستانه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/20
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : 564,209,990
  برآورد : 11,284,199,797

  مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث یکباب مخزن ذخیره آب 500مترمکعبی بتنی درمنطقه تخت عروس شهرستان اقلید

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/06
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/16
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 169,150,000
  برآورد : 3,382,981,202

  مناقصه عمومی یک مرحله ای رجرای خط انتقال آبب ه طول2500متربالوله گالوانیزه 4 اینچ استاندارد در منطقه جنگل شدید سروستان

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/06
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/16
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 135,580,000
  برآورد : 2,711,559,962

  عملیات اجرایی احداث لوله گذاری بطول 1500 متر روستای سالکویه از توابع شهرستان لنگرود

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی احداث مخزن 100 متر مکعبی روستای کمنی و احداث مخزن 150 متر مکعبی روستای میکال از توابع شهرستان سیاهکل

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  لوله گذاری بطول 300 متر وانشعاب از خط لوله فلزی 10 اینچ آب شهری روستای بهدان و لوله گذاری بطول 3450 متر مجتمع نشرودکل شهرستان رشت

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 1000 متر و احداث اتاقک پمپاژ روستاهای ماتک و لیف شاگرد از توابع شهرستان صومعه سرا

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی پروژه تازه آباد از توابع شهرستان رضوانشهر

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای اسطلخ زیر از توابع شهرستان ماسال

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 2500 متر و بهسازی 2 دهنه چشمه مجتمع کوته کومه از توابع شهرستان آستارا

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی تجهیز چاه حاج شهباز محله(احداث اتاقک ،دیوار محوطه ، اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی ) از توابع شهرستان تالش

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  وصل انشعاب آب ناحیه صنعتی بیرم

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  وصل انشعاب آب شهرک صنعتی خنج

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  واگذاری خرید شامل:

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا ساعت 15/30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 ساعت 8 صبح
  استان برگزاری : اصفهان

  تامین الکتروموتور...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از ساعت 8 صبح 1397/12/01 تا ساعت 19 مورخ 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/12/15
  تاریخ بازگشایی : ساعت 9 مورخ 1397/12/16
  استان برگزاری : لرستان

  اجرای خط انتقال...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : تا 1397/12/07 پایان وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : پایان وقت اداری 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10.30 مورخ 1397/12/19
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 677.586.654 ریال
  برآورد : 13551733087

  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 1200 متر و بهسازی یک دهنه چشمه اروشکی و لوله گذاری بطول 1300 متر روستای ملکرود(روستاهای سیاهکل) از توابع شهرستان سیاهکل

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی احداث تأسیسات تصفیه خانه آب شرب روستای جیرده از توابع شهرستان شفت

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 2750 مترجهت اصلاح و بازسازی شبکه و تأسیسات آب آشامیدنی روستای طارمسر از توابع شهرستان رشت

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 1500 متر و احداث مخزن 100 متر مکعبی روستای جوکلبندان از توابع شهرستان رشت

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  اجرای لوله گذاری واقع در قادیکلای بزرگ شهرستان قائمشهر

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 1000 متر روستای پونل از توابع شهرستان رضوانشهر

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  حفاری یک حلقه چاه در منطقه ویژه سمنان به روش روتاری با دستگاه حفاری طبق شرح خدمات پیوست 09124323987

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  واگذای عملیات احداث و توسعه شبکه های آب ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 15:45 مورخ 1397/12/06
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 8 مورخ 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10.30 مورخ 1397/12/18
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 236.200.000 ريال طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
  برآورد : 4723995048

  لایروبی یک حلقه چاه دستگاهی به روش ضربه ای حدود 50متر همراه پمپاژ وسایر عملیات مورد نیاز طبق برآورد پیوست آبرسانی به مجتمع سرداران(هلول)ساوه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه آبخیز برم زیلائی واقع در شهرستان بویراحمد در سطح 15161 هکتار

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-07
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00

  بازسازی خطوط انتقال آب شهرستان سمنان بر اساس مشخصات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  بازسازی تصفیه خانه آب شهر گرمسار با مشخصات پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  پروژه آبرسانی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : حداکثر سه روز از نوبت دوم
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 370.170.000 ریال
  برآورد : 7403398669

  ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری از تاسیسات آب ....

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا ساعت 15.30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 از ساعت 8
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 482.000.000 ریال
  برآورد : 9627023120

  عملیات اجرایی ....

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا ساعت 15.30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 از ساعت 8
  استان برگزاری : اصفهان

  واگذاری اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه ها

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/12 تا ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/14 ساعت 15
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 340.000.000 ریال واریز به حساب 700792254289 بانک شهر و یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 6777638394

  عملیات اجرایی ....

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا ساعت 15.30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 از ساعت 8
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مهندسی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا ساعت 15/30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 از ساعت 8 صبح
  استان برگزاری : اصفهان
  برآورد : 37300000000

  مهندسی معکوس و ساخت پمپ های تایپ kwpk

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/10
  استان برگزاری : خوزستان

  پمپ کف کش کد مشابه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  تجهیز چاه روستاهای پرچیکلا ، دیزآباد و پاشاکلا افراکتی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  خرید پمپ آب کامل 4 اینچ چپ گرد

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  دستگاه تصفیه مطابق مدارک پیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  احداث کانال بتنی (انتقال آب )به طول 400 متر در روستای سیرود شهرستان ساوجبلاغ

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن به طول 200 متر در روستای قنبرآباد شهرستان ساوجبلاغ

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن به طول 176 متر در روستای آران شهرستان ساوجبلاغ

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن به طول 177 متر در روستای خور شهرستان ساوجبلاغ

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن به طول 373 متر در روستای ملک اباد شهرستان ساوجبلاغ

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  انتقال آب کشاورزی با لوله پلی اتیلن به طول 980 متر در روستای اسکول دره شهرستان ساوجبلاغ

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  ساخت مخزن 200متر مکعب و احداث ایستگاه پمپاژ بیدخواب- باغ خشک شهرستان سیرجان

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  الکتروپمپ 92kw-293/19طبق مشخصات فنی پیوست

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه شماره 4 بافق در منطقه قطروم

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20
  استان برگزاری : یزد
  سپرده شرکت : 134,000,000

  فراخوان ارزيابي کيفي احدا شبکه فرعی فاضلاب ماکو

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  خرید لوله جداره ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/12/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20
  استان برگزاری : کرمان

  کلرزن برقی و پمپ یدک کلرزن(ایرانکد مشابه)-مشهد

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  خرید 25 قلم اقلام تاسیساتی جهت تعویض کلکتور آب مصرفی ساختمان توانبخشی طبق مشخصات پیوست در سامانه ستاد

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید حمل و اجرای تکمیل شبکه توزیع آب در شهرکهای صنعتی سپهرآباد ،نائین، سمیرم، سپیددشت، فریدن و ناحیه صنعتی کمشچه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  واگذاری اجرای پروژه ها:

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری اجرای پروژه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : به مدت 5 روز از انتشار نوبت اول آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : از آخرین روز توزیع اسناد 10 روز
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
  سپرده شرکت : 1.100.000.000 ریال
  برآورد : 20952753383

  ارزیابی فشرده پروژه ها

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/12/04 الی 1397/12/09 ساعت 19
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19 ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20 ساعت 9
  استان برگزاری : اصفهان

  احداث ایستگاه شناور برداشت آب از شرب از سد شیرین دره بجنورد مطابق مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت به طور کامل آماده بهره برداری

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه آبخیز برم زیلائی واقع در شهرستان بویراحمد در سطح 15161 هکتار

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-07
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00

  احداث کانال بتنی 40*40 به طول 900 متر با مصالح روستای مهدی آباد

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  اجرای مخزن

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/30 تا پایان وقت اداری 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16 مورخ 1397/12/20
  تاریخ بازگشایی : ساعت 13.30 مورخ 1397/12/21
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 840.437.125 ریال واریز نقدی به حساب شرکت یا ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت
  برآورد : 16808742496

  ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری از تاسیسات آب ....

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا ساعت 15.30
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 از ساعت 8
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 284.000.000 ریال
  برآورد : 9726320021

  تکمیل عملیات باقیمانده...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از ساعت 14 مورخ 1397/11/30 تا ساعت 18 مورخ 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 10 مورخ 1397/12/20 تا ساعت 11 مورخ 1397/12/20
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 564.209.990 ریال
  برآورد : 11284199797

  بهره برداری و نگهداری از سه تصفیه خانه فاضلاب ( شهرستان های فیروزه ، جغتای و گناباد )

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  واگذاری ارزیابی توان

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/05 تا ساعت 16/15
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19 تا ساعت 16/15
  تاریخ بازگشایی : الف و ب 1397/12/22 و ج 1397/12/27 ساعت 10 صبج
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 652.100.000 ریال واریز نقدی به حساب شماره 0107807874000 نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی

  ساخت حوضچه شهرستان های جاجرم -اسفراین -گرمه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-07
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  طرح آبرسانی...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : ساعت 13 مورخ 1397/12/16
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی

  پمپ اتا بزرگ با شاسی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  حفر چاه فاضلاب

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  تکمیل سامانه آبرسانی و تجهیز نهالستان اداره منابع طبیعی فسا

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  نظارت بر اجرای عملیات پروژه های آبرسانی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/11/28 الی 1397/12/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/11 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره ای

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/01 ساعت 7.30
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18 ساعت 15.30
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  ازایران کدهای مشابه استفاده شده به فایل پیوست مراجعه شود.

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  نقشه برداری ، مطالعه و نظارت سیستم های آبیاری نوین شهرستان شیروان

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  هیدروکلریناتور(ایرانکدمشابه)-مشهد، طرقبه شاندیز و مه ولات

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  کد مشابه است خرید 13دستگاه کلر زنی مایعی دیجیتال 5لیتری با فشار 25بار مورد نیاز است ومبلغ قابل پرداخت 4ماه می باشد.

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  پمپ کف کش کد مشابه

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  پمپ فم کش

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  ارزیابی کیفی شبکه آبیاری

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از 1397/12/06 الی 1397/12/09 ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/27 ساعت 14
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  برآورد : 68544884117

  کنتور هوشمند حجمی آب

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  1-خرید یک دستگاه کنتور اب حجمی هوشمند 2 اینچ با مارک ایفا صنعت غرب و نصب کنتور اب در محل شرکت

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری

  قرص vpv1کلر سنجی 3000 عدد

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان شمالی

  تامین آب روستاها ....

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/12/02
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/13 تا ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/14 ساعت 8 صبح
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : ضمانت نامه بانکی به حساب جاری سیبا بانک ملی به شماره حساب 2175216016002 بانک ملی

  اتصالات آبرسانی طبق مدارک پیوستی از کد مشابه استفاده شده

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  بوستر پمپ تمام اتوماتیک

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  انجام عملیات حفظ و نگهداری ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ ارسال اسناد : تا آخر وقت اداری 1397/12/12
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/12 راس ساعت 15
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 550.000.000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده 0108798157003 نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد
  برآورد : 11000000000

  عملیات انسداد...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/12/06
  تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 9 صبح 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/12/18
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 1.704.772.000 ریال
  برآورد : 34095427038

  واگذاری مجرز طرح جمع آوری

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول
  تاریخ ارسال اسناد : 15 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.540.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی معتبر صرفا از بانک ها و موسسات شهر تهران در وجه شرکت خاکریز آب
  برآورد : 51730137750

  انجام عملیات فروش و پیش فروش فاضلاب ...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04 الی 1397/12/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/21 تا ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : الف و ج 1397/12/22 ساعت 14.30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 335.000.000 ريال
  برآورد : 4200000000

  عملیات اجرای یک باب مخزن 300 متر مکعبی بتنی روستای وشته از توابع الموت غربی با برآورد1,628,622,472ریال

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  طراحی شبکه جمع آوری وسیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی معدن چاه گز استان یزدشهرستان بافق براساس قراردادپیوستی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر داراب از محل طرح 003ف1307003 بدون تعدیل

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  مناقصه عمومی دو مرحله ای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ و تجهیزات کلرزنهای گازی (تجدید)

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/20
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 550,000,000
  برآورد : 11,000,000,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری منطقه حومه شهرستان اقلید

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 276,850,000
  برآورد : 5,536,893,468

  مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی احداث پل روستای آهنگرکلا نوشیروانی بابل

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/21
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 22,050,612
  برآورد : 5,183,537,342

  مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی احداث کانال روستای دارابکلا شهرستان میاندرود

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/19
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/21
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 26,888,557
  برآورد : 6,796,185,949

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه B2شهر بهشهر همراه با ارزیابی کیفی -پیمان چهارم

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/22
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/22
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 2,010,000,000
  برآورد : 4,197,069,009

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه G2شهرگلوگاه همراه با ارزیابی کیفی(پیمان چهارم)

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/08
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/22
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/22
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 1,440,000,000
  برآورد : 28,702,677,513

  انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات...

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18 تا ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18 تا ساعت 13
  استان برگزاری : اردبیل
  سپرده شرکت : 11,187,470,630 ریال
  برآورد : 484000000000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب چاه شماره 53 کوی فرهنگ به مخزن یک غربی (تصفیه خانه آب شهر زنجان )

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/07
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/18
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/19
  استان برگزاری : زنجان
  سپرده شرکت : 392,071,141
  برآورد : 7,841,428,287

  مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح قسمتی ازشبکه توزیع آب شھرازنا

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/16
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 380,518,432
  برآورد : 7,610,368,633

  مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی،اصلاح وتوسعه قسمتی ازشبکه آب شھرکوھدشت

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/16
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 217,705,750
  برآورد : 4,354,115,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی،اصلاح وتوسعه قسمتی از شبکه آب شھرچغابل

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/16
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 174,900,000
  برآورد : 3,498,000,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 4 دستگاه الکتروموتور افقی و 8 دستگاه پمپ افقی

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 1397/12/04
  تاریخ ارسال اسناد : 1397/12/15
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/16
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 240,940,000

  کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه از محل طرح 003ف1307003 بدون تعدیل

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی شهرستان ارسنجان

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1397-12-08
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  احداث مخزن بتنی آب

  تاریخ انتشار : 1397-12-01
  تاریخ خرید اسناد : از چاپ نوبت اول تا 4 روز بعد از نوبت دوم (1397/12/02 الی 1397/12/06)
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 12 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد (حداکثر تا 1397/12/18 ساعت 11 صبح)
  تاریخ بازگشایی : 1397/12/18 راس ساعت 12/30
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 2.200.000.000 ریال تضمین مورد قبول مطابق بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و یا واریز به حساب شبا 050100004001103806376029 IR و شماره حساب 4001103806376029 بانک مرکزی
  برآورد : 43874765758

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload